НАЧАЛО » анализи

Какви планове крои Германия за централите на въглища и за ВЕИ ?

fb
3E news
fb
20-11-2017 01:41:00
fb

Германия се смята за страната, която зададе модела за затварянето на АЕЦ и сериозното навлизане на ВЕИ в енергийния сектор. Преструктурирането все още не е свършило. Накъде се готви да тръгне страната?

 

Делът на въглищата в производството на електроенергия в Германия досега е около 40 %.

В страната (а и извън нея) в момента се водят сериозни спорове по повод сроковете за затварянето на централите на въглища. В Германия тези спорове намериха израз и в преговорите за съставяне на ново коалиционно правителство. В същото време няма никакви съмнения, че този процес ще се състои, независимо от това какви срокове се посочват, а и независимо от това в каква посока ще тръгнат избирателите, коментират някои анализатори.

Консервативният подход, към която се придържат ХДС и Свободната демократична партия се състои в това, че бързият отказ от мощностите на въглища ще наруши енергийната сигурност и ще доведе до това Германия да внася електроенергия от Полша.

В същото време „Зелените“ настояват за ясни срокове за отказа въглища и това намира отражение в обществеността. По този повод неотдавна в Мюнхен  бе проведен референдум, на който жителите на града трябваше да решат „да бъде, или да не бъде“ единствената централа на въглища в града. Според резултатите от гласуването, 60,2 % се обявиха за затваряне, но този процент се отнася за общо гласували едва 17,8% от имащите право на глас. Въпреки това и независимо от разговорите на национално ниво, резултатите от референдума се смятат за легитимни и така до края на 2022 г. електроцентралата ще трябва да прекрати работа. Става въпрос за ТЕЦ Heizkraftwerk Nord , собственост на местна компания, с установена мощност от 900 МВт.

Във връзка с дискусията дали трябва, или не да се затворят ТЕЦ-овете на въглища в Германия, Agora Energiewende е подготвила кратък анализ, според който Германия може да затвори 20 от най-старите електроцентрали (8,4 ГВт), работещи с кафяви въглища в най-кратки срокове до 1 януари 2020 г. и при това без заплаха за енергостнабдяването. Страната дори няма да стане нето вносител на електроенергия, смятат авторите на проучването. https://www.agora-energiewende.de/de/presse/agoranews/news-detail/news/kurzfristige-stilllegung-von-84-gigawatt-alter-braunkohlekraftwerke-gefaehrdet-versorgungssicherheit-nicht/News/detail/

 

Това от своя страна ще даде възможност да се намали разликата между целите за намаляване на изхвърлянето на парникови газове през 2020 г. и прогнозираните за този период цели – като например намаляване на емисиите с 40% в сравнение с 1990 г.

Трябва да се отбележи, че В Германия става въпрос за извеждане от експлоатация към края на 2022 г. от  10,8 ГВт мощности от АЕЦ, а през 2023 г. вече е планирано затварянето на 2,7 ГВт електроцентрали, работещи на базата на въглища. С други думи става въпрос общо за съществен дял от генериращи мощности. Вземането на решение не е лесно, въпреки че на пръв поглед изглежда предрешено. За сравнение сега в Германия в системата има 199,5 ГВТ „традиционни“ мощности плюс около 100 ГВТ „нови“ ВЕИ.

Моделът на Agora Energiewende  (вижте проучването през линка по-горе) показва, че извеждането от експлоатация на всички посочени обекти, в това число 9,4 ГВт въглищни централи „над плана“ няма да се отрази негативно на надеждността на енергоснабдяването, включително и при условията на най-лош (Worst Case) сценарий, в който слънчевите и вятърните електроцентрали почти не произвеждат електроенергия в разстояние на определен период от време.

Причината е наличието на излишни мощности. Така например в Германия в системата се намират 25 ГВт газови електроцентрали, кито практически не са и задействани. Извеждането на въглищните електроцентрали може да създаде икономически стимули за реанимацията им. За обезпечаване на надеждността, според сценария на Agora, трябва да се построят още около 4 ГВт нови газови електроцентрали.

Към настоящият момент Германия е един от най-големите нето експортьори на електроенергия. Според повечето анализи износът  расте, а вносът  спада.

Така например, според данните, през 2016 г. са продадени около 8% от произведеното електричество, а положителното салдо е 57,3 ГВтч. Прогнозата е, че през 2017 г. то ще се увеличи с още 10 %.

Като се има предвид, че въглищата в производството на електроенергия съставлява около 40%, фактически става ясно, че според така очертаният план Германия ще може да се насочи към производство на  т.нар. чиста продукция.

Според изчисленията на Agora, при затварянето на мощностите от 8,4 % на кафяви въглища през 2020 г. ще доведе до намаляване на положителното салдо от експорта два пъти, но Германия както и преди ще остане износител на електроенергия. Плановото затваряне на АЕЦ през 2023 г. ще доведе до нулиране на търговския баланс, но не и появата на необходимост от внос.

Разибра се, само бъдещето ще покаже дали този сценарий е осъществим.

Известно време след изследването на Agora, институцията за опазване на околната среда в Германия също излезе с доклад, според който страната може да постигне целите за опазване на климата, само в случай на намаляване на производството на електроенергия от ТЕЦ-овете, работещи с въглища. Предложението е до 2020 г. установената мощност на централите да бъде намалена до общо 35 ГВт. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kohleverstromung-klimaschutz-bis-2030

В съответствие с Плана за защита на климата, изхвърлянията на емисии от енергийния сектор към 2030 г. не трябва да надвишават 175-183 млн.тона СО2 . Намалението е с 61-62 % в сравнение с 1990 г. За сравнение, през 2015 г. те са били 347 млн. тона.

Освен това, след излизането на АЕЦ през 2022 г., затварянето на ТЕЦ-овете трябва да продължи и към 2030 г. установената им мощност трябва да е 19 ГВт.  

В докладът се препоръчва по-активно развитие на ВЕИ. В краткосрочните планове за развитие на слънчевата и вятърната енергетика се предлага повишаване на мощностите до 4 ГВт годишно за всяка от технологиите, а за офшорната вятърна енергетика – до 1 ГВт годишно.
Делът на възобновяемите източници в потреблението на електроенергия трябва да съставлява, както следва – минимум 50% през 2025 г., минимум 70 % през 2035 г.. и 100 % през 2050 г.

Въпреки че тези идеи набират популярност, но има и анализатори, които не са толкова големи оптимисти.

АЕЦ
ТЕЦ
ВЕИ
Германия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева