НАЧАЛО » анализи

Интеграцията на енергийните пазари в ЕС: напредък и предизвикателства

Преглед на ACER на регионалните инициативи за интеграция на енергийните пазари: през 2014 г. общият енергиен пазар се простира от Гибралтарския проток до Баренцово море

fb
3E news
fb
16-02-2015 01:17:00
fb

Анализ на Института за енериген мениджмънт


​Напредъкът по прилагането на ценовото обединяване на електроенергийните пазари ден напред в Европа и практическото свързване на пазарите от Гибралтар до Баренцово море са сред основните акценти на поредния доклад на  ACER Regional Initiatives report  за прогреса в регионалната и трансрегионална пазарна интеграция през 2014 г. Докладът описва и досегашните трудности пред процеса на интеграция и предстоящите предикзвикателства. ACER, отговорна за координацията на подхода отдолу нагоре по отношение на пазарната интеграция, публикува доклада във връзка със заложените в годишната работна програма на асоциацията мониторинг и оценка на постигнатия напредък в специфични проекти в газовия и електроенергийния пазар.

Доколкото през 2014 г. изтечекрайният срок, поставен от ЕС за приключването на общия енергиен пазар, настоящият доклад проследява постигнатия напредък и трудностите пред изпълнението на тази цел, за да извлече полезни уроци за процеса по предстоящото прилагане на обвързващи мрежови кодекси. Това движение от волунтаристичен към задължителен процес на прилагане ще маркира нова ера, в която Агенцията и националните регулаторни органи ще разполагат с допълнителни инструменти за завършване и стабилизиране на вътрешния енергиен пазар.
 
Eлектроенергиен пазар


 

Природен газ

европейски енергиен пазар
електроенергиен пазар
газов пазар
По статията работи:

Галина Александрова