НАЧАЛО » анализи

Имат ли място АЕЦ в „безвъглеродното“ бъдеще на световната енергетика?

fb
3E news
fb
12-09-2016 04:08:00
fb

Достигането на целите, свързани с намаляване на влиянието на вредните емисии върху климата и прехода към безвъглеродни източници на енергия ще е невъзможно без масовото изграждане на атомни електроцентрали. Сега атомната енергетика заема 5% в общия енергиен баланс на планетата, 11% от световното снабдяване с енергия и 0% от изхвърлянето на емисии в атмосферата в международен мащаб, пише Forbes.

Колкото по-амбициозни са целите за намаляване на изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата, толкова по-голяма става ролята на атомната енергетика. Тези цели ще бъдат недостижими без ръст на атомните мощности, дори ако най-високите очаквания за развитието на слънчевата и вятърната енергетика станат реалност, констатира изданието.

Атомната енергетика, в частност енергийните блокове от следващото поколение със затворен цикъл (при който отработеното гориво се преработва до ново) е уникална по своя мащаб и по отношение на ползите за околната среда. За последните 50 години, атомните централи чрез заместване на мощности, работещи на изкопаеми горива са помогнали да се избегнат изхвърляния на вредни емисии, които се оценяват на 60 млрд.тона въглероден двуокис. Атомните мощности могат да осигурят енергия за цялата цивилизация“, казва ученият Джеймс Хенсън, цитиран от изданието.

Днес над 30 страни произвеждат електричество при експлоатацията на 445 ядрени реактора в света. В 15 страни се строят 65 нови реактора. Атомната енергетика се смятат за един от най-безопасните сектори. Така например, в 60-годишната история на гражданската атомна енергетика са станали само три значителни аварии: аварията на АЕЦ „Три-Майл-Айлънд“ през 2979 г. (Пенсилвания, САЩ), на Чернобилската АЕЦ през 1986 г. (Украйна) и на АЕЦ „Фукушима“ през 2011 г. (Япония). От Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) отбелязват: „Независимо, че атомната енергетика се възприема като сектор с висок риск за безопасност, в сравнение с другите източници на енергия демонстрира значително по-малко количество нещастни случаи“.

Освен това повече от атомните мощности са в състояние кардинално да намалят нивото на изхвърлянията на вредни емисии в сектора на енергетиката, на който се падат общо 45% от общия обем от изхвърлянията на въглероден двуокис в света.

Примерно за Калифорния, най-голямата регионална икономика в САЩ ще е трудно да изпълни изискванията за намаляване на изхвърлянията в атмосферата след закриването на двата АЕЦ-а в щата. АЕЦ Сан-Онофре, която осигуряваше 20% от енергийните нужди на южната част на Калифорния вече бе закрита през 2013 г., а АЕЦ „Диабло Каньон“ се планира да бъде затворена през 2025 г. Така огромно количество от мощности с нулево ниво на замърсяване на атмосферата, на които се пада основната тежест при производството на електроенергия бе премахнато от мрежата.

Ние трябва да присъединяваме нови източници на енергия с нулево ниво на въглерод, а не да ги отделяме или заменяме с други“, отбелязва министъра на енергетиката на САЩ Ърнест Мониц, коментирайки ситуацията в Калифорния.

Атомните електроцентрали са „работещите коне“ на енергийната система, те осигуряват постоянно и надеждно производство на електроенергия. Това дава възможност да се увеличи нивото на присъединяване на други видове безвъглеродни мощности, които не работят постоянно, в частност слънчевата и вятърната. Атомната енергетика има значение за презастраховането на дейността на ВЕИ-мощностите, тъй като произвежда „безвъглеродно“ електричество. Ролята на производството от атомни централи осигурява нарастването на стабилността на работата на мрежата в съответствие с развитието на технологиите. Така например атомните реактори от ново поколение притежават твърде високи показатели на мощност от 90% и повече и вече могат да се използват като източници на енергия, заявена по поръчка, в зависимост от натоварването на мрежата. Освен това срокът за експлоатация на съвременните атомни енергийни блокове е 60 години и повече. Това е важно преимущество над вятърната и слънчева енергетика по отношение на националните и глобални цели за намаляване на изхвърлянията от парникови газове. В допълнение, ядрената енергетика е безвъглеродна, с най-високо производство на електроенергия. Така например АЕЦ „Пало-Верде“ в Аризона е най-големият източник на електроенергия в САЩ. Общият обем на производство на енергия от всички три енергоблока на АЕЦ е 30-35 ТВтч годишно, което покрива енергийните нужди на 4 млн.души. Такъв обем от енергия надвишава заедно взетите източници в целия щат Масачузетс.

В глобален мащаб, средностатистическата атомна електроцентрала произвежда около 5,7 ТВтч електроенергия, което е еквивалент на работата на 2 хил. съвременни ветрогенератора. В същото време, средното ниво на мощностите от АЕЦ в САЩ са значително по-високи – 8 ТВтч годишно (с 40% повече), благодарение на модернизацията на енергийните блокове чрез прилагането на нови технологии.

Експертите очакват, ле лидери в надпреварата за увеличаване на атомни мощности ще станат Китай и Индия, особено ако се има предвид, че строителството и експлоатацията на АЕЦ в Азия е значително по-евтино, отколкото в Европа или САЩ.

Значението на производството на големи количества електроенергия в тези страни едва ли може да се надцени, като се има предвид, че в Индия се използват само 5%, а в Китай – 30% от обема на електроенергия, който се изразходва в САЩ. В Китай и особено в Индия все още съществува критичен дефицит на енергоснабдяването, което пречи на икономическия ръст и повишаването на социалните стандарти за живот на населението.

Освен това атомната енергетика дава възможност да се подобри значително качеството на въздуха в градовете, пренаситен от изгорели газове от транспорта и замърсяването от централите на въглища.

През 2050 г. Индия смята да получава около 25-30% от енергията си от атомни мощности, въпреки че сега този показател е едва 2%. Така например Westinghouse планира да построи 6 атомни реактора в Индия през 2030 г., на обща стойност от 20 млрд.долара. Бумът на строителството на АЕЦ е абсолютно оправдан, като се има предвид, че над 700 млн.индийци все още живеят при ограничен или пълна недостъпност до енергоснабдяване.

В Китай сега работят 33 атомни реактора с обща мощност от 29 ГВт и се строят 23 нови енергийни блока с мощност от 23 ГВт. Китай смята да удвои мощностите от атомна енергетика още през 2020 г.

Развиващите се страни, такива като Китай и Индия ще получат допълнителна изгода от набиращата скорост разработка на малки модулни реактори за АЕЦ. Малките реактори с мощност от 300 Мвт се строят значително по-бързо (за 3 години), по-евтини са и по-лесни за строителство, те могат също така да се транспортират в райони, нуждаещи се най-много от електроенергия.

Експертите твърдят, че нарастването на дела на атомна енергетика е в пряка зависимост от икономическите успехи на страните. Така например страните от ОИСР, в които влизат най-богатите държави, дела на атомната енергетика съставлява почти 20%, докато в по-бедните тя е едва 4%. Това означава, че с развитието на световната икономика, атомната енергетика може само да нараства, отбелязват експертите, цитирани от изданието.

В света, където 6 от всеки 7 все още живеят в неразвити страни и където все още милиарди страдат от липсата до надежден достъп до електроенергия, политиката за развитие на надеждни и екологично чисти източници на енергия трябва да стане норма.

За щастие човечеството разполага със 100-годишни запаси от уран за производство на ядрено гориво, а с по-нататъшното развитие на технологиите този процес може да се удължи. В допълнение към това, за последните 10 години оценката на глобалните запаси от уран е нараснала с 25%. В същото време според оценката, достъпните запаси от петрол и газ са само за 50 години, пише още изданието.

 

 

АЕЦ
безвъглеродна енергетика
строителство на АЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева