НАЧАЛО » анализи

Изследване: Делът на ВЕИ в енергийния баланс на ЕС може да достигне 61 % към 2030 г.

fb
3E news
fb
24-11-2017 08:09:00
fb

Нов доклад, подготвен от компанията  Artelys, занимаваща се с консултации в сектора на енергетиката по поръчка на европейския консорциум Energy Union Choices бе представен тези дни в Брюксел.

Изследването е под названието «Cleaner, Smarter, Cheaper: Responding to opportunities in Europe’s changing energy system». Според документа, става въпрос за възможност за увеличаване на дела на ВЕИ в структурата на европейските мощности за производство на електроенергия до 61 % към 2030 г.

Авторите на проучването смята, че в бъдеще енергийна система с голям дял на възобновяеми енергийни източници е не само възможна, но ще бъде и по-икономична от настоящата.

Оптимистичният сценарий  предполага по-висок дял на ВЕИ от предвиденият от Европейската комисия (61 % при 49 % през 2030 г. ). В съответствие с този сценарий, изхвърлянето на парникови газове ще спадне с допълнителни 265 млн. тона, а разходите в енергийната система ще се понижат с 600 млн. евро годишно, като ще бъдат създадени допълнителни 90 хил. работни места (за сметка на загуба на работни места в други сектори).
В докладът се опровергава мита за това, че поетапният отказ от въглища ще увеличи ролята на газа в европейската енергийна система. Напротив, авторите смятат, че към 2030 г. мощностите на основата на газ ще бъдат свити почти наполовина – от 514 Твтч през 2015 г. до 259 Твтч. Това по своята същност е значително понижение в сравнение с настоящият сценарий на Европейската комисия. Прогнозата на ЕК е за производство на 369 Твтч електроенергия от мощности на газ. Газовата енергетика ще играе важна роля за осигуряване на гъвкавост на система, разчетена на голям брой ВЕИ.

Намаляване на необходимостта от мощности на базата на изкопаеми горива ще бъде възможно благодарение на нови „чисти, гъвкави решения“   (Demand Side Response), които стават все по-достъпни, поради увеличаване на електрификацията в транспорта, отоплението (термопомпи), търговските и промишлени процеси.

В континенталната част на ЕС установените мощности от вятърна енергия ще достигнат 288 ГВт (дне са около 150 ГВт), от които 130 ГВт ще са разположени в Германия, Франция и Испания.

Офшорната вятърна енергия се очаква да се увеличи до 68 ГВт (днес е 15 ГВт). Прогнозите отговарят на основният сценарий на европейската вятърна асоциация – WindEurope.

Слънчевата енергетика се прогнозира да се увеличи до 283 ГВт (днес е от порядъка на 100 ГВт). Основните мощности се предвижда да бъдат концентрирани в Германия, Франция, Италия и Испания.

Развитието на технологиите на ВЕИ и нарастването на конкурентоспособността по всяка вероятност може да доведат до практическо осъществяване и на по-агресивни сценарии за енергийна трансформация. Припомняме, че наскоро бе лансиран и сценарий за 100 % ВЕИ в Европа през 2050 г.

Изследването може да прочетете на: http://www.energyunionchoices.eu/cleanersmartercheaper/

Energy Union Choices
Artelys
ВЕИ
WindEurope
вятърна енергия
фотоволтаици
По статията работи:

Маринела Арабаджиева