НАЧАЛО » анализи

Използването на ВЕИ се увеличава с 16%, но инвестициите намаляват с 18%

fb
3E news
fb
10-02-2016 04:54:00
fb

Използването на възобновяеми източници на електрическа енергия в ЕС се е увеличила с 16 на сто през 2014-а година, обяви европейската статистическа служба Евростат.  Една трета от 28-те държави в ЕС вече са постигнали своите национални цели за дял на възобновяеми източници до 2020-а г. Сред тях е и България, която дори е надминала изисквания от Брюксел праг за зелена енергия. 

Най-изостанали в националните си цели са Франция, Холандия, Великобритания и Ирландия. Най-много ток от вятър, слънце или вода се произвежда в Швеция, а най-малко в Люксембург, сочат данните на Евростат.

Данните от доклада на Bloomberg New Energy Finance обаче не са така оптимистични що се касае до нивото на инвестициите през 2015 г.

Наистина европейските страни все повече застават на позицията за отказ от традиционните видове горива и преминаването към алтернативни източници на енергия. Това е свързано преди всичко с стремежа за намаляване на изхвърлянето на вредни газове в атмосферата. Ако обаче се говори за възобновяема енергетика като цяло, то през 2015 г. се наблюдава намаляване на инвестициите.

Според данни от доклад на Bloomberg New Energy Finance, инвестициите във възобновяема енергетика през миналата година са били 58,5 млрд.долара, което е с 18% по-малко от 2014 г.

Най-добри са резултатите на Великобритания, където нивото на инвестиции нараства с 24% - 23,4 млрд.долара.

В Германия инвестициите в алтернативни източници на енергия са 10,6 млрд.долара, което обаче е с 42% по-малко в сравнение с миналата година.

Още по-голям е спадът във Франция – с 53% до 2,9 млрд.долара.

Слънчева енергетика

Европейските страни през 2015 г. са включили към енергийната си мрежа 8 Гвт мощности от фотоволтаични инсталации, според асоциацията SolarPower Europe. Асоциацията предоставя данни в частност за включените в електроенергийната мрежа мощности, а не толкова за броя на слънчевите централи.

Търсенето на фотоволтаични инсталации в европейските страни се увеличава с 15% в сравнение с аналогичния период на миналата година. За сравнение през 2014 г. към електроенергийната мрежа са присъединени мощности от 6,95 Гвт.

Според председателят на асоциацията Джейм Уотсън през 2015 г. дела на слънчевите инсталации се увеличава. В същото време след достигане на най-високото ниво през 2011 г. търсенето на фотоволтаични инсталации в Европа намалява за трета поредна година.

Нарастването на дела на фотоволтаичните мощности през 2015 г. се дължи основно на увеличаване на пазара във Великобритания. За сравнение в другите страни на Европа този дял остава общо-взето непроменен.

Според данните, фотоволтаичните инсталации, включени към мрежата през 2015 г. са се увеличили с повече от 25% до 50 Гвт в сравнение с 40,1 Гвт през 2014 г.

Вятърна енергетиката

Установените вятърни електроцентрали през 2015 г. в цяла Европа са били 13 805,2 Мвт, което е с 5,4% повече от 2014 г. От тях на страните членки на Европейския съюз се падат 12 800,2 Мвт., като построените на сушата вятърни централи са били с обща мощност от 9 765,7 Мвт, а на шелфа – 3 034,5 Мвт.

Вятърните централи общо в Европейския съюз са се увеличили с 6,3% през 2015 г., в сравнение с 2014 г.

Лидер на пазара през 2015 г. е Германия, където мощностите от вятърни централи достига 6 013,4 Мвт, от които 2 282,4 Мвт или 38% са на сушата.

Второто място се пада на Полша с общ обем от установени мощности от 1 266,4 Мвт, което е два пъти повече от 2014 г.

Франция се нарежда на трето място с общо установени мощности от 1 073,1 Мвт, а на четвърто място е Великобртания с 975,1 Мвт, от които 59% са морски вятърни централи.

На електроцентралите от ВЕИ през 2015 г. в ЕС се падат 22,3 Гвт, което е 77% от всички установени мощности.

От 2000 г. ръстът на вятърната енергия (137 Гвт), на газа (120 Гвт) и слънчевата енергия (93 Гвт) съвпада с намаляването на използването на дизеловото гориво (с 39 Гвт), на въглищата (с 32 Гвт) и на АЕЦ (с 2 Гвт).

През последното десетилетие се наблюдава увеличаване, макар и с по-бавни темпове на дела и на другите източници на чиста енергия като биомасата, енергията от ВЕЦ, геотермалната енергия и пр.

В същото време през 2015 г. се забелязва вече значителна разлика между страните. Германия например традиционно е лидер на пазара на вятърна енергия, благодарение на ефективната политика. Аналогична е и ситуацията в Полша, където също се развива политика в подкрепа на ВЕИ. За сметка на това, Испания, която до неотдавна бе сред лидерите по ръст на ВЕИ през 2015 г. отбелязва нулев ръст. Промяната на политиката в Румъния също се отразява в негативна посока.

Все пак ръст или стагнация?

Привържениците на ВЕИ отчитат успех на сектора, като се спират на нарастването на въведените в експлоатация мощности. По своята същност обаче, при по-внимателно вглеждане нещата не изглеждат така.

Икономическата стагнация през последните няколко години се е отразила най-много на мощностите от слънцето.

По данни на EWEA, динамиката на въвеждане в експлоатация на фотоволтаични генериращи мощности в ЕС изглежда по следния начин: през 2010 г. - 12 Гвт; 2011 г. - 21 Гвт; 2012 г. - 16,75 Гвт; 2013 г. - 11 Гвт; 2014 г. - 8 Гвт.

Според European Photovoltaic Industry Association, слънчевата енергетика в Европейския съюз през 2014 г. е намаляла с 36%, като въведените мощности са 7 Гвт. Данните на организацията съвпадат с EWEA за 2013 г.

През 2015 г. са въведени с 15% повече мощности от 2014 г. и може да се говори за известно възстановяване на пазара, но предвид свиването на инвестициите в сектора, анализаторите предпочитат да смятат, че на пазара на слънчева енергия има стагнация.

Ситуацията при вятърната енергетика е малко по-оптимистична. При нея се наблюдава ръст, макар и в страни лидери като Германия и Полша.

По-широк поглед на този сектор дава по-ясна картина. Така например ако през 2010 г. са били въведени 9,3 Гвт, през 2013 г. - 11,6 Гвт, то през 2014 г. мощностите вече са 11,8 Гвт, а през 2015 г. те нарастват на 12,8 Гвт, което е с 6,3% повече от 2014 г.

Най-големи проблеми в този сектор се отбелязва за Испания и Италия.

 

 

 

ВЕИ
вятърна енергия
слънчева енергия
EWEA
Bloomberg
По статията работи:

Маринела Арабаджиева