НАЧАЛО » анализи

Износът на ток продължава да расте с бързи темпове и вече е над 22 %

fb
3E news
fb
12-06-2018 08:30:00
fb

Показателите за производство и потребление на електроенергия се подобряват. Износът на ток продължава да расте и то значително, а участието на базовите централи и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа също се подобрява, макар и с по-бавни темпове. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава висок и надхвърля като обем участието на базовите централи. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (EСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 10 юни тази година, спрямо същия период на предходната 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на тази година до 10 юни е в обем от 19 642 309 MWh, като спадът, според данните на  ЕСО се изчислява на (минус) 3.51 %. За сравнение, през миналата година произведената електроенергия е била 20 355 800 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период е от порядъка на 17 465 021 MWh, спрямо 18 576 090 MWh за миналата година. Това е понижение от (минус) от 5.98 %.

Значително добри показатели и през този отчетен период се наблюдават при износа на електроенергия, който расте вече с 22.34 %. Ако през времето от януари до десети юни миналата година износът на ток е бил в обем от 1 779 710 MWh, то сега расте до (плюс) 2 177 288 MWh. Напомняме, че преди седмица отчетеният ръст за сравнимия по-рано период бе 17.62 % или  1 984 287 MWh .

Участието на базовите централи за времето от 1 януари до 10 юни тази година е от порядъка на 15 767 646 MWh. За сравнение, през предходната 2017 г. то е било в обем от 17 367 017 MWh, тоест за посоченият период спадът все още е много висок -  минус 9.21 %, но не може да не се отчете и настъпилото подобрение.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа от миналия отчетен период продължава положителната тенденция, като расте (плюс) с 0.99 % до 572 600 MWh. За сравнение, за отчетния период година по-рано участието на ВЕИ се изчислява на 566 977 MWh.  Увеличението се дължи на по-добрите показатели при вятърните електроцентрали (плюс 2.57 %) и фотоволтаичните мощности (плюс 1.87 %), докато биомасата и през този отчетен период е със спад (минус 7.79 %).

ВЕИ в разпределителната мрежа отново са с отрицателно участие. За сравнение, ако от началото на 2017 година до десети юни производството е било в обем от 816 691 MWh, то сега е 744 818 MWh, което е спад (минус ) от 8.80 %. В частност това се дължи , както на отрицателните показатели при вятърните мощности (минус 7.47 %), така и при фотоволтаичните (минус 12.40 %), въпреки че в случая при биомасата се отчита ръст (плюс 6.71 %).

 

Делът на ВЕЦ все още остава много висок. За сравнение, ако през времето от първи януари до десети юни 2017 година  участието на ВЕЦ се изчислява на 1 605 115 MWh, то през същия период на настоящата 2018 г. вече расте до обем от 2 557 245 MWh. Това е увеличение от 59.32 % и безспорно е един от най-добрите показатели за последните години.  
 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
износ на ток
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева