НАЧАЛО » анализи

Износът на ток продължава да расте и вече надхвърля 29 % спрямо година по-рано

fb
3E news
fb
02-10-2018 09:07:00
fb

Показателите за производство и потребление на електроенергия към края на месец септември се подобряват. Положителни са и новините около участието на базовите централи и възобновяемите източници на електроенергия. Износът на ток и делът на водноелектрическите централи към края на септември, в сравнение със същия период на миналата година продължава да расте. Това сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари  до 30 септември 2018 г., спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия за сравнявания период на настоящата година е 33 511 898 MWh и отново остава отрицателно – минус 0.28 %. За сравнение през миналата година то е било 33 607 357 MWh.
Също отрицателни, макар и с леко подобрение остават и данните за потреблението на електроенергия. Така например, ако през отчетения период на предходната година потреблението е било в обем от 29 366 572 MWh, то сега е 28 020 658 MWh. Спадът е 4.58 %.

За пореден период обаче при данните за износа на ток се отчита доста добър ръст. За сравнение, ако за времето от началото на януари до тридесети септември година по-рано износът на електроенергия е бил от порядъка на 4 240 785 MWh, то за същия период на тази година нараства до 5 491 240 MWh. Това е увеличение от значителните 29.49 %, сочат още данните на системния оператор.

Подобрение за опреден отчетен период, макар и слабо се наблюдава при базовите централи. Участието им за времето от началото на тази година до края на септември е в обем от 27 068 501 MWh, спрямо 28 553 107 MWh година по-рано. Спадът е от 5.20 %.

Отдавна не са учудващи високите отрицателни стойности при участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи. Негативната тенденция, както личи и от последните данни се запазва.  Участието на ВЕИ в преносната система за деветте месеца на настоящата година е от порядъка на 923 047 MWh, спрямо 991 527 MWh за посоченото време година по-рано, или минус 6.91 %. Прави впечатление увеличението на отрицателното участие на биомасата – минус 16.98 %, следвана от спадът при участието на вятърните мощности – минус 8.41 % и фотоволтаиците – минус  0.16 %.
Делът на ВЕИ в разпределителната система за първите девет месеца на настоящата година е в обем от 1 280 410 MWh През посочения период година по-рано възобновяемите енергийни източници са участвали в разпределителната мрежа с 1 462 501 MWh. Спадът е значителен – 12.45 %, което се дължи както на отрицателните данни за участието на вятърни мощности (минус 14.86 %), така и на фотоволтаични (минус 13.53 %). Делът на биомасата остава положителен – плюс 5.12 %.

Лидер по ръст на участие в производството на електроенергия за деветте месеца на тази година спрямо миналата остават ВЕЦ. За сравнение, ако през периода от януари до септември 2017 г. тяхното участие е било в обем от 2 600 222 MWh, то сега расте до 4 239 940 MWh, което е увеличение от 63.06 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
Износ на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева