НАЧАЛО » анализи

Износът на ток от януари до ноември расте с 37.72 % в сравнение със същия период на миналата година

fb
3E news
fb
06-11-2018 10:55:00
fb

Износът на електроенергия остава лидер по ръст на показателите през периода от 1 януари до 4 ноември 2018 г. в сравнение със същия период година по-рано. Подобрение за пореден път се отчита и при производството на електроенергия. За посочения сравняван период се наблюдава и лек спад при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но въпреки това то остава значително. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/   за периода от 1 януари  до 4 ноември 2018 г., спрямо същия период на 2017 г.


Производството на електроенергия от началото на настоящата година до четвърти ноември е в обем от 37 838 802 MWh при 37 570 277 MWh през същото време на 2017 г. Увеличението е 0.71 % и очакването е за продължаване на този ръст, както заради приближаването на активния зимен сезон, така и поради големия интерес към възможностите за износ на електроенергия.

Топлото време към началото на ноември по всяка вероятност остава сред основните причини за не така добрите данни при потреблението на електроенергия, което продължава да е отрицателно – минус 4.47 %. Ако през посочения период от началото на миналата година до първите дни на ноември потреблението е било в обем от 32 956 342 MWh, то през сравнявания период на настоящата година спада до 31 484 303 MWh.

Затова пък износът на електроенергия продължава да държи рекорд  и то за пореден отчетен период. Както сочат данните на Електроенергийният системен оператор, от първи януари до първите четири дни на ноември тази година износът е от порядъка на 6 354 499 MWh. За сравнение през посочения период година по-рано този износ е достигал до 4 613 935 MWh. Увеличението  достига значителните (плюс) 37.72 %. Седмица по-рано отчетеният ръст бе 36.12 %.

По-добри са показателите и за участието на базовите централи, въпреки че отново показателите са отрицателни. Така например, ако през сравнявания период на миналата година базовите централи са участвали с 31 981 302 MWh, то сега данните са за участие от порядъка на 30 799 897 MWh. Спадът се изчислява на (минус) 3.69 %, но само преди седмица това отрицателно участие бе (минус) 4.06 %.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежи продължава да е отрицателен и предвид високите негативни стойности скорошно подобрение може и да не бъде отчетено. Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината до първите четири дни на ноември е от порядъка 1 041 314 MWh спрямо 1 117 501 MWh през предходната година. Понижението остава много високо – минус 6.82 %. В частност висок отрицателен дял запазват както вятърните (минус 7.97 %), така и фотоволтаичните (минус 0.97 %) мощности, а и биомасата (минус 16.41 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също е с много високи отрицателни стойности . За сравнение, ако през сравнявания период на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната система с 1 619 726 MWh, то сега това участие спада до 1 445 094 MWh. Като цяло това е понижение (минус) от 10.78 % и се дължи на високият отрицателен дял и на вятърните (минус 13.89 %) и на фотоволтаичните мощности (минус 11.49 %). Делът на биомасата е положителен – (плюс) 7.62 %.

ВЕЦ запазват значителното си положително участие, въпреки спадът в сравнение с по-рано отчетените периоди. Делът на ВЕЦ от началото на януари до четвърти ноември тази година е в обем от  4 552 497 MWh в сравнение с 2 851 748 MWh година по-рано. Увеличението към началото на ноември отчита все още значителните (плюс 59.64 %).

 

 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Износ на електроенергия
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева