НАЧАЛО » анализи

Износът на ток с 19.24 % спад от началото на годината към 13 октомври

Производството на ток в сравнение със същия период година по-рано продължава да намалява, а потреблението да расте

fb
3E news
fb
16-10-2019 08:10:25
fb

Производството на електроенергия продължава да намалява, докато потреблението остава положително. В същото време износът на ток е на път да достигне минус двадесет процента. На този фон делът на базовите централи леко нараства, но по отношение на ВЕИ в преносната мрежа и водноелектрическите централи отрицателните данни са налице. Това става ясно от оперативните данни  на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  за времето от 1 януари до 13 октомври тази година в сравнение с аналогичния период на предходната 2018 г. за енергийния баланс на страната.

Производството на електроенергия от началото на тази година до първите тринадесет дни на месец октомври е в обем от 34 271 052 MWh. Това е спад от (минус) 2.22 % спрямо производството на ток за същото време на предходната година. Тогава, както сочат данните то е било в обем от 35 050 590 MWh.

Потреблението на ток за пореден отчетен период остава положително и е от порядъка на 29 606 277 MWh. През миналата година, то е по-малко и е възлизало на 29 274 466 MWh. В процентно отношение увеличението е (плюс) 1.13 %, като леко намалява спрямо по-ранните отчетни периоди. Затова пък в бъдеще, с отчитане на данните от климатичната обстановка в страната може да се получи интересен анализ.

Износът на електроенергия продължава да намалява, а данните наистина са тревожни. Така например за времето от началото на миналата година до първите тринадесет дни на октомври износът на ток е бил в обем от 5 776 124 MWh. За същия период на настоящата 2019 г. износът на ток е от порядъка на 4 664 775 MWh. Това е спад (минус) от 19.24 %.

Участието на базовите централи остава обаче положително и бележи ръст (плюс) от 2.34 % и от началото на тази година към 13 октомври е в обем от 29 018 541 MWh. През сравнявания период на миналата година участието на базовите централи е било от порядъка на 28 356 135 MWh.

Затова пък при участието на ВЕИ, както в преносната, така и при разпределителната мрежа се наблюдава  промяна в посока понижение, макар и не така значително на пръв поглед. Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от януари до първите тринадесет дни на октомври тази година намалява (минус) с 1.23 % и е в обем от 957 672 MWh. За сравнение, през същото време година по-рано този дял е възлизал на 969 572 MWh. В частност това се дължи на отрицателното участие на вятърните мощности (минус 4.45 %) и много слабият положителен дял на фотоволтаичните централи (плюс 3.30 %) и биомасата (плюс 1.13 %).

Въпреки че дела на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положителен и достига (плюс) 11.52 %, спрямо седмица по-рано се наблюдава лек спад. Все пак участието на възобновяемата енергия в разпределителната мрежа дължи за доста продължителен период много висок положителен резултат. Така например за сравнявания период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 346 573 MWh, докато през настоящата 2019 г. расте до 1 501 658 MWh. В частност това се дължи на нарастващото участие на вятърните (плюс 5.90 %) и фотоволтаични (плюс 16.73 %) мощности и биомасата (плюс 0.76 %).

В същото време ВЕЦ запазват висок отрицателен дял – минус 36.20 % . За сравнение, ако от януари до първите тринадесет дни на октомври миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 4 378 310 MWh, то сега спада до едва 2 793 181 MWh. Като цяло от началото на годината дори само до първите тринадесет дни на октомври данните  дават интересна информация. Разбира се, на този фон е интересна и икономическата картина както  в страната, така и в региона.

 

потребление на електроенергия
износ на ток
производство на ток
базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
Електроенергиен системен оператор
ЕСО
По статията работи:

3E news