НАЧАЛО » анализи

Износът на ток отново расте и вече достига 26.56 %

fb
3E news
fb
14-08-2018 08:08:00
fb

Износът на електроенергия продължава да се увеличава, а лидер в производството остават водноелектрическите централи (ВЕЦ). В същото време обаче расте и отрицателното участие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Подобрение се наблюдава при данните за производство и потребление на ток, въпреки че негативната тенденция към средата на август остава. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 12 август 2018 г., спрямо същия период на 2017 г.


Производството на електроенергия от началото на тази година към средата на август (12.08)  е 27 446 428 MWh. За сравнение за същия период на миналата година то е било в обем от 27 900 554 MWh, което е спад (минус) от 1.63 %.

Потреблението на електроенергия се подобрява, но отрицателната тенденция все още е трудно преодолима. Ако през посочения сравняван период на миналата година потреблението е възлизало на 24 699 883 MWh, то сега то е 23 395 640 MWh. Това е понижение (минус) от 5.28 %.

Затова пък износът на електроенергия продължава възходящата тенденция и вече надхвърля доскоро регистрираните и без тоа високи 25 процента. Така например, ако от началото на миналата година към дванадесети август износът е бил в обем от 3 200 671 MWh, то за същия период на настоящата 2018 г. достига 4 050 788 MWh. Това е увеличение (плюс) от 26.56 %.

Подобрение, макар и слабо се наблюдава при участието на базовите централи, въпреки че негативната тенденция все още остава. За периода от началото на годината до 12 август участието на базовите централи е от порядъка на 22 040 005 MWh,  спрямо 23 611 588 MWh през този период на 2017 г.

Делът на ВЕИ за сравнявания период както в преносната, така и в разпределителната мрежа продължава да намалява. Според данните, участието на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 754 615 MWh за времето от началото на тази година до дванадесети август. За сравнение, година по-рано, за същия период делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 795 294 MWh. Спадът е значителен – достига до минус 5.11 %. В частност данните са отрицателни и по отношение на участието на вятърните централи (минус 4.48 %), и на фотоволтаичните (минус 2.36 % ), и на биомасата (минус 14.38 %).

Като много висок може да се определи отрицателния дял на ВЕИ в разпределителната мрежа – достига до минус 12.08 %. Ако през посочения сравняван период на 2017 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 1 179 823 MWh, то сега спада до 1 037 320 MWh. В частност понижението  при вятърните електроцентрали е значително (минус 11.79 %), но при фотоволтаичните достига още по-високи отрицателни стойности – до минус 14.72 %. Участието на биомасата остава положително – (плюс) 4.65 %.

Независимо от топлото време към първите дванадесет дни на август, делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава много висок. Така например, ако през посочения сравняван период на 2017 г. производството на електроенергия от вода е било в обем от 2 313 849 MWh, то сега нараства (плюс) до 3 614 488 MWh. Това е увеличение от 56. 21 % и е съществено, особено за този период на годината.

ВЕИ
ВЕЦ
ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева