НАЧАЛО » анализи

Износът на ток намалява с 98.75 % за първите 12 дни на 2020 г.

В сравнение със същия период на 2019 г. участието на ВЕЦ намалява с 50.04 %, но това на ВЕИ в преносната мрежа расте с 50.99 %

fb
3E news
fb
14-01-2020 09:38:21
fb

Производството и потреблението на електроенергия продължават да намаляват. Участието на базовите централи запазва негативната си тенденция, но пък това на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа нараства и то съществено. Не такава е ситуацията по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), чийто дял спада с петдесет процента. Отрицателните данни за износа са най-впечатляващи – минус 98.75 %. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 до 12 януари на настоящата 2020 година в сравнение с аналогичния период на 2019 г.  

Производството на електроенергия за първите дванадесет дни на тази година е в обем от 1 534 602 MWh. Година по-рано то е възлизало на 1 806 497 MWh. Понижението е с (минус) 15.05 %.

Потреблението на електроенергия също намалява с (минус) 8.03 процента. За сравнение, ако  от 1 до 12 януари миналата година потреблението на ток е било от порядъка 1 666 617 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г.  намалява до обем от 1 532 852 MWh.

Фрапиращи са отрицателните данни за нивото на износа на ток. Спадът, както става ясно е огромен – минус 98.75 %. За сравнение, ако за първите дванадесет дни на 2019 г. износът на електроенергия е бил в обем от 139 880 MWh. За същия период н настоящата 2020 г. той е в обем от едва 1 750 MWh. Предвид огромния спад и не само по този показател, въпреки че тенденцията на понижение е доста продължителна, само експертите са в състояние да дадат обяснение.


Делът на базовите централи за сравнявания отчетен период на тази година се свива (минус) с 15.49 % до 1 345 698 MWh. През първите дванадесет дни на миналата година базовите централи са участвали с обем от 1 592 311 MWh.

Затова пък ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа е с много висок положителен дял.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия до дванадесетия ден на януари тази година е от порядъка на 54 988 MWh. Това е увеличение (плюс) от 50.99 %. За сравнение през първите дванадесет дни на предишната година тяхното участие е било от порядъка на 36 426 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 50.88 %) и фотоволтаични (плюс 57.73 %) мощности, така и на биомасата (плюс 41.05 %).

Положителният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период на тази година също е висок – плюс 34.62 % до 71 718 MWh. За сравнение през аналогичния период на предходната 2019 г. този дял е бил в обем от 53 274 MWh. В частност това увеличение се дължи на добрите положителни данни от участието на вятърните (плюс 28.37 %) и фотоволтаични (плюс 56.84 %) мощности, така и на биомасата (плюс 10.78 %).

В същото време, докато участието на възобновяемите енергийни източници расте, това на хидроенергийните мощности намалява. За пореден сравняван период отрицателният дял на ВЕЦ нараства - вече достига минус 50.04 %. Така например, ако през първите дванадесет дни на миналата 2019 година участието на ВЕЦ е било в обем от 124 486 MWh, то за същите дни на настоящата 2020 г. намалява до 62 188 MWh и вероятно основният проблем е засушаването, а и не само.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

3E news