НАЧАЛО » анализи

Износът на ток намалява с 20.20 % от началото на годината към 20 октомври

Отрицателната тенденция при производството на ток спрямо аналогичния период на преходната година се запазва

fb
3E news
fb
22-10-2019 08:10:34
fb

Производството на електроенергия продължава негативната тенденция на понижение, а потреблението отново е положително. Износът на електроенергия продължава да намалява и вече надхвърля минус двадесет процента. Базовите централи запазват положителното си участие, докато това на възобновяемите енергийни източници намалява. Обезпокоително е доста високото отрицателно участие на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но доколко тези данни се дължат на икономически и предстои да се разбере. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от началото на тази година до първите двадесет дни на октомври спрямо същия период година по-рано.

Производството на електроенергия от първи януари до двадесети октомври тази година е в обем от 35 003 546 MWh и намалява (минус) с 2.47 % в сравнение със същия период на миналата година. За сравнение, тогава производството на ток е достигало до 35 889 092 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на тази година остава положително. Ако през посоченото време на предходната година то е било от порядъка на 29 958 948 MWh, то сега се увеличава до 30 271 368 MWh – плюс 1 процент.

За пореден отчетен период обаче износът на електроенергия продължава негативната си тенденция. Отрицателното участие вече достига минус 20.20 %. Така например ако за периода от 1 януари до 20 октомври миналата година износът на ток е бил в обем от 5 930 144 MWh, то сега се свива до 4 732 178 MWh (както бе посочено – 20.20 %) , а дали преминаването на тази граница означава нещо ще кажат експертите.

Базовите централи запазват положителното си участие за времето от началото на тази година до първите двадесет дни на октомври в сравнение със същия период  на миналата година. За сравнение участието на базовите централи за посочения отчетен период на миналата година е било в обем от 29 071 911 MWh, докато през тази година нараства до 29 674 454 MWh. Това е увеличение (плюс) с 2.07 %.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа, както и през последните няколко изминали сравнявани отчетни периоди остава отрицателно. Докато през сравнявания период на миналата година този дял е бил в обем от 988 368 MWh, то сега спада до 970 247 MWh. Това е спад от  (минус)от 1.83 %. В частност това се дължи на много високия отрицателен дял на вятърните (минус 6.17 %) мощности и не така високият дял на фотоволтаиците (плюс 4.06 %) и биомасата (плюс 1.95 %).

Затова пък участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период остава положително и достига  до плюс 11.44 %. Ако за посоченото време на  предходната 2018 година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 373 288 MWh, то сега нараства до 1 530 457 MWh. В частност това се дължи на положителния дял както на вятърните (плюс 4.56 %), така и на фотоволтаичните (плюс 17.32 %) мощности и биомасата (плюс 1.23 %).

Водноелектрическите централи продължават да държат висок отрицателен дял – минус 36.52. За сравнение, ако през времето от началото на януари до първите двадесет дни на миналата година участието им е било в обем от 4 455 525 MWh,  то сега е от порядъка на 2 828 388 MWh. Този висок спад вероятно отчасти се дължи от една страна на климата и от друга на продължаващите ремонтни дейности в сектора, но дали само това са причините вероятно ще стане ясно по-късно през годината.

ЕСО
Електроенергиен системен оператор
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
производство на ток
износ на ток
потребление на електроенергия
По статията работи:

3E news