НАЧАЛО » анализи

Износът на ток към 21 октомври отново расте и достига 33.95 % спрямо същия период година по-рано

fb
3E news
fb
23-10-2018 10:00:00
fb

Производството на електроенергия, износът на ток и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за периода от 1 януари до 21 октомври тази година продължават да нарастват спрямо същия период на предходната 2017 г. Въпреки че останалите показатели като участие на базови централи и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) запазват отрицателните си стойности, подобрение има. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор за периода от 1 януари до 21 октомври 2018 г. спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия от началото на годината до 21 октомври е в обем от 36 008 311 MWh, като за същия период година по-рано то е било 35 875  813 MWh. Увеличението за посочения период е (плюс) 0.37 %. За сравнение преди седмица бе отчетен ръст от 0.11 % и предположението е за увеличение предвид навлизането в есенно-зимния сезон.
Потреблението на електроенергия също се подобрява, макар че остава отрицателно и през настоящия отчетен период – минус 4.37 % до 30 067 249 MWh. За сравнение, през посоченото време на миналата година потреблението е било от порядъка на 31 440 380 MWh.

Както и при предходните сравнявани отчетни периоди и през настоящия – за времето от началото на годината до 21 октомври износът на ток остава лидер по подобрение на показателите. Ако за посочения период на 2017 г. износът е бил в обем от 4 435 433 MWh, то за настоящата година достига до 5 941 062 MWh. Скокът в нарастването вече достига значителните (плюс) 33.95 %.

Леко подобрение има и при показателите за участието на базовите централи, въпреки че все още остават в отрицателната зона. Според данните, делът на базовите централи за времето от началото на настоящата година до края на второто десетдневие на октомври е от порядъка на 29 171 587 MWh спрямо 30 536 073 MWh  преди година. Спадът е (минус) от 4.47 %.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителна мрежа за посочения период на тази година продължава да е отрицателен и вероятно няма да успее към края на годината да достигне дори до изравнителни нива. Участието на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 21 октомври 2018 г. остава отрицателно  и е минус 6.47 % или от порядъка на 991 398 MWh. За сравнение за същия период на 2017 г. това участие е било в обем от 1 059 938 MWh. Това се дължи както на спад от вятърните мощности (минус 6.79 %), фотоволтаичните (минус 1.39 %) и биомасата (минус 17.72 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също е отрицателно – минус 11.07 % . Ако за сравнявания период през миналата година делът на възобновяемите източници в разпределителната мрежа е бил 1 548 747 MWh, то сега спада до 1 377 231 MWh.   Както и при предходните отчетни периоди това се дължи на намалението на дела на вятърните централи (минус 13.45 %), както и на фотоволтаичните (минус 12.29 %), въпреки положителния дял на биомасата (плюс 7.57 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) от началото на тази година до 21 октомври тази година за пореден път се увеличава и достига значителните 4 468 095 MWh спрямо 2 731 055 MWh за същия период година по-рано. Увеличението е от порядъка на  (плюс) 63.60 %.

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
Износ на електроенергия
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева