НАЧАЛО » анализи

Износът на ток към девети септември расте с 27.27 %

fb
3E news
fb
11-09-2018 09:00:00
fb

Данните за производството и потреблението на ток се подобряват,  въпреки че показателите все още остават отрицателни в сравнение с миналата година. Не е радостна и картината по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и по-точно слънчевата и вятърна енергия, както и биомасата. Това се компенсира в значителна степен от твърде високият дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Износът на ток безспорно достига рекорден ръст. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната ни за периода от 1 януари до 9 септември 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари тази година до девети септември, е в обем от 31 033 527 MWh и почти достига нивото, регистрирано през същия период на миналата година – 31 248 730 MWh. Разбира се производството все още остава отрицателно – минус 0.69 %, но вече е почти символично. По предварителна прогноза към края на годината има всички шансове производството на електроенергия вече да се изравни и дори да мине в положителната зона.

Потреблението на електроенергия може би по-трудно ще достигне до ръст. Според данните на ЕСО от началото на настоящата година до девети септември потреблението на електроенергия е от порядъка на 26 055 970 MWh. За сравнение през отчетния период на 2017 г. то е  възлизало на 27 337 715 MWh. Понижението, въпреки че нараства в сравнение със седмица по-рано все още остава отрицателно  и е минус 4.69 %.

Безспорно впечатление правят данните за износа на електроенергия. Ако през сравнявания период на миналата година износът на ток е бил в обем от 3 911 015 MWh, то до първите девет дни на месец септември той се увеличава до 4 977 557 MWh. Това е ръст от значителните 27.27 %.

Участието на базовите централи расте, макар и слабо, но все още се движи в минусовата зона. За сравнение през времето от първи януари до девети септември  миналата година участието им е било от порядъка на 26 497 756 MWh спрямо 25 016 588 MWh тази година. Това е спад от (минус) 5.59 %. Подобрение обаче има, като се има предвид, че седмица по-рано бе отчетен спад от 5.87 %.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа все още продължава да е с много високи отрицателни стойности и този период продължава вече доста дълго. По-лошото е увеличението на отрицателното им участие, а причините за това ще оставим да разгадаят анализаторите в енергийния сектор.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до девети септември тази година е в обем от 848 388 MWh, което е спад (минус)  от 6.44 %, спрямо 2017 г. За сравнение през посочения период на 2017 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 906 781 MWh. В частност спадът продължава както при вятърните (минус 7.26 %) , така и при соларните мощности (минус 1.30 %), като продължава да впечатлява високият спад при биомасата (минус 15.64 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава да остава отрицателен. Ако през сравнявания период на 2017 г. ВЕИ в разпределителната мрежа са участвали с 1346 154 MWh, то сега той е в обем от 1 173 830  MWh. Това е спад (минус) от значителните 12.80 %. Сравнително високи остават отрицателните участия както на вятърните (минус 13.48 %), така и на соларните (минус 14.86 %) мощности, а положителният дял на биомасата е твърде незначителен (плюс 4.27 %), за да окаже някакво влияние.

Делът на водноелектрическите централи за пореден път продължава да впечатлява с данните за ръст от значителните 59.91 %. В първите дни на септември участието на електроенергията от вода се изчислява на 3 994 721 MWh. За сравнение през отчетния период година по-рано ВЕЦ са участвали с 2 498 039 MWh.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Износ на електроенергия
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
преносна мрежа
електроразпределителна мрежа
По статията работи:

Маринела Арабаджиева