НАЧАЛО » анализи

40.89 % ръст на износа на ток за 11-те месеца спрямо същия период на 2017-та

fb
3E news
fb
04-12-2018 11:33:00
fb

С началото на зимния сезон производството на електроенергия нараства и положителните стойности вече са видими. Подобрява се и потреблението на електроенергията и делът на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), въпреки че все още не могат да наваксат отрицателните величини. Както и преди износът на електроенергия бие рекорд и вече надхвърля четиридесет процента в сравнение с миналата година. Все още твърде високо остава и участието на водните електроцентрали (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/  за периода от началото на януари до първите два дни на месец декември 2018 г. спрямо същия период година по-рано.

Производството на електроенергия за единадесет месеца на миналата година е било в обем от 41 363 392 MWh. За същия период на настоящата година то нараства и е от порядъка на 42 084 333 MWh. Това е увеличение (плюс) от 1.74 %.

Потреблението на електроенергия за сравняваните месеци на настоящата 2018 г. се подобрява слабо, но остава все още отрицателно – минус 3.79 % ( минус 4.08 % седмица по-рано) и е в обем от 34 868 070 MWh. За сравнение за същия период на миналата година то е било 36 241 504 MWh.

Безспорно от седмици наред износът на електроенергия остава лидер по ръст. През последните седмици износът расте средно с около 1.5 % за шест-седем дни, става ясно при преглед на данните от предишни периоди. Така например, ако през времето от 1 януари до 2 декември миналата година износът е съставлявал 5 121 888 MWh, то за същия период тази година нараства до 7 216 263 MWh. Това е увеличение с 40.89  %.

Ръстът при дела на базовите централи все не може да прескочи минусовите нива. Подобрение в показателите все пак има, но слабо. За сравнение, ако през отчетния период от единадесетте месеца на миналата година делът на базовите централи е изчислен на 35 362 389 MWh, то тази година този дял е в обем от 34 500 350 MWh, Понижението e (минус ) 2.44  %.

Ръстът при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи запазва високите отрицателни стойности. По всяка вероятност към края на годината зелената енергия ще запази минусовото си участие в енергийния баланс.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за периода от 1 януари до 2 декември 2018 г. е в обем от 1 117 282 MWh, спрямо 1 195 815 MWh година по-рано. Това, както става ясно от данните на системния оператор е спад от (минус) 6.57 %. В частност най-голям дял при тези отрицателни данни се пада на вятърните електроцентрали (минус 6.26 %) и биомасата (минус 21.60 %), докато делът на фотоволтаичните мощности, въпреки че е отрицателен не е толкова впечатляващ, както при предходни отчетни период (минус 0.97 %).

Що се отнася до дела на ВЕИ в разпределителната мрежа той също е отрицателен, но вече е под десет на сто. Така например делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите единадесет месеца на тази година е 1 541 146 MWh при 1 704 798 MWh през същия период на 2017 г. Понижението е от порядъка на (минус) 9.60 %. В частност това се дължи на много големият спад при вятърните (минус 10.99 %) и фотоволтаичните (минус 11.16 %) мощности, докато при биомасата има ръст (плюс 6.41 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава доста висок спрямо миналата година. За сравнение, ако през първите единадесет месеца (и два дни) на 2017 г. участието на ВЕЦ е било от порядъка на 3 100 390 MWh, то сега се увеличава до 4 925 555 MWh. Както става ясно от отчетните данни на ЕСО, това е ръст (плюс) 58.87 % спрямо година по-рано.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
износ на ток
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева