НАЧАЛО » анализи

Износът на ток за миналата година достига минус 25.38 процента

За почти цялата 2019 г. в сравнение с по-предишната 2018 г. участието на ВЕЦ се свива с 37.12 процент

fb
3E news
fb
02-01-2020 12:01:32
fb

Съществен спад на всички показатели – от производството и потреблението до участието на базовите централи и водноелектрическите (ВЕЦ) отчита Електроенергийният системен оператор. Единственото положително участие се наблюдава по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в разпределителната мрежа. Запазват се обаче високите отрицателни данни при износа на ток, а устойчивата негативна тенденция си остава притеснителна. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за България от началото на януари  до 29 декември 2019 г., спрямо същия период на 2018 година.

 

Производството на електроенергия намалява със значителните (минус) 5.17 %. Ако за сравняваното време от 1 януари до 29 декември на 2018 г. то е възлизало на 46 234 340 MWh, то година по-късно намалява до 43 844 288 MWh.

Тенденцията за свиване на потреблението през почти цялата 2019 г. се запазва. Така например два дни преди приключването на миналата (2019 г.) то е било в обем от 38 028 844 MWh. За аналогичния период на по-предишната (2018 г.) то е било от порядъка на 38 441 414 MWh.

Очаквано, негативната тенденция при износа на ток остава впечатляващо висока и вече надхвърля минус една четвърт, а експертите все още не бързат да се произнесат за причините за този срив. Така например, ако през почти цялата 2018 година износът е бил от порядъка на 7 792 926 MWh, то през същия период на 2019 г. (1.01 – 29.12 ) се свива до 5 815 444 MWH. Това е спад (минус) от 25.38 %.

Намалява и дела на базовите централи  - минус 1.54 %. За сравнение, през времето от първия ден на януари до двадесет и деветия на декември 2019  година участието на базовите централи е било в обем от 37 519 496 MWh. За аналогичния период на по-предишната 2018 г. то е възлизало на 38 104 576 MWh.
Участието на ВЕИ в преносната мрежа остава отрицателно, а в разпределителната запазва относително добрите си позиции.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период намалява, макар и незначително -  минус 0.50 % до 1 191 195  MWh, спрямо 1 197 204 MWh. В частност това се дължи на минусовия дял на вятърните (минус 4.25 %) мощности и характерният за този период недостатъчен дял на фотоволаиците, макар и положителен (плюс) – 4.25 %. По-добър е и дела на биомасата (плюс 6.08 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа запазва добрият си положителен дял – ръст (плюс) от 9.89 %. За сравнение, ако от първия ден на януари до двадесет и деветия ден на декември или почти до края на 2018 г. участието на ВЕИ в разпределителната режа е било в обем от 1 647 407 MWh, то за посоченото време на 2019 г. е нараснало до 1 810 412 MWh. В частност това се дължи на положителните данни от участието както на вятърните (плюс 1.93 %), така и на фотоволтаичните (плюс 16.82 %) мощности, така и на биомасата (плюс 2.87 %).

Затова пък дела на ВЕЦ продължава да намалява и все повече буди безпокойство. Така например, ако през почти цялата 2018 г. участието на ВЕЦ е изчислено на 5 285 153 MWh, то за вече отминалата (без отчитането на последните два дни) 2019 г. спада до 3 323 185 MWh. Това е срив (минус) от 37.12 %. Данните на ЕСО сами по себе си са достатъчен източник за очаквания по-детайлен анализ на експертите.

базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
износ на ток
потребление на електроенергия
производство на ток
ЕСО
Електроенергиен системен оператор
По статията работи:

3E news