НАЧАЛО » анализи

40.77% ръст при износа на ток до средата на декември спрямо година по-рано

Според оперативните данни на ЕСО за енергийния баланс, участието на ВЕЦ остава доста високо, но делът на ВЕИ намалява съществено

fb
3E news
fb
18-12-2018 09:40:00
fb

Износът на електроенергия, участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и производството на ток демонстрират положителна динамика за периода от началото на годината до средата на декември. Другите показатели обаче, като потребление и участие на базовите централи и мощностите от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) остават отрицателни. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/    за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари  до 16 декември 2018 г., спрямо същия период година по-рано.

Производството на електроенергия продължава да нараства  и от началото на януари до средата на декември тази година вече е от порядъка на 44 240 637 MWh, спрямо 43 290 414 MWh за същия период на миналата година. Това е увеличение (плюс) от 2.19 %.

Потреблението на електроенергия се подобрява, но все още показателите са отрицателни.  Вероятно, въпреки слабия темп на подобрение към началото на януари тенденцията вече ще е положителна. Ако за сравнявания период през миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 37 976 748 MWh, то сега се изчислява на 36 760 581 MWh. Това, както става ясно е понижение (минус) от 3.20  %. (минус 3.47 % седмица по-рано).

Безспорно през последните не само седмици, но и месеци лидер по ръст в показателите се наблюдава при  износът на електроенергия. Ако през миналата седмица имаше незначителен спад, то сега увеличението не може да се подмине.

За периода от първия ден на януари до средата на декември тази година износът на електроенергия достига 7 480 056 MWh спрямо 5 313 666 MWh за същото време на 2017 г. Това е увеличение от съществените (плюс) 40.77 %.

Участието на базовите централи се подобрява, макар  че темповете са доста бавни и показателите са все още отрицателни. Ако през сравнявания период на миналата година базовите централи са участвали с 36 981 694 MWh, то сега то спада до 36 386 350 MWh. Спадът е от (минус) 1.61 %. За сравнение обаче, преди две седмици участието им за съответния сравнителен период бе оценено на минус 2.44 %.

Няма съществено изменение при участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа. Високият им отрицателен дял се запазва за пореден отчетен период.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа от първи януари до средата на декември тази година се изчислява на 1 151 756 MWh спрямо 1 256 954 MWh за същото време година по-рано. Спадът е съществен – минус 8.37 % . В частност отрицателни са показателите и за дела на вятърните (минус 8.68 %), фотоволтаичните (минус 1.87 %) мощности и биомасата (минус 22.39 %).

Доста висок остава и отрицателният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа – минус 10.52 %. Ако за времето от началото на януари до средата на декември миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 775 536 MWh, то сга това участие е от порядъка на 1 588 669 MWh. Много високи продължават да са данните за отрицателното участие и на вятърните (минус 12.59 %) и на фотоволтаичните (минус 11.76 %) централи. Делът на биомасата е положителен (плюс 6.28 %), но не достатъчен, става ясно от данните.

За пореден сравняван период и то за почти година ВЕЦ се оказват сред отличниците по постигнати положителни резултати. Така например ако за времето от първи януари до 16 декември 2017 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 3 276 230 MWh, то тази година то достига до 5 113 862 MWh. Като цяло това е увеличение с 56.09 % спрямо година по-рано. 

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
износ на ток
Износ на електроенергия
преносна мрежа
разпределителна мрежа
По статията работи:

Маринела Арабаджиева