НАЧАЛО » анализи

Износът на ток се срина рекордно със 76 %

fb
3E news
fb
31-01-2017 09:54:00
fb

Потреблението на електроенергия прескочи отрицателните нива и през януари е в положителната зона, а производството има да наваксва още малко. При износа обаче ситуацията изглежда трагична. Този срив се дължи и на наложените мерки за ограничаване на износа, за да се осигури електроенергия за по-високото потребление в страната.

Производството на електроенергия за първите 29 дни на януари 2017 г. е в обем от 4 417 129 MWh при 4 437 194 MWh за същия период на 2016 г. В  сравнение с миналата година това е спад от 0,45%, става ясно от публикуваните от Електроенергийния системен оператор оперативни данни за енергийния баланс.

Припомняме, че напоследък се вдигна доста шум около товарът на електроенергийната система и затова данните на ЕСО са от изключително значение, за да може да се направи обективен анализ.  

Докато производството, както изглежда, наваксва миналогодишните нива, то на този фон потреблението нараства с 8.89%, или от 3 950 228 MWh през периода 1 – 29 януари 2016 г. до 4 301 400 MWh за това време през  настоящата 2017 г.

Най-фрапиращи са данните за износа, който спада със 76.23%. Така например, ако износът на ток през първите 29 дни на януари 2016 г. е бил в обем от 486 966 Mh, то сега той е едва 115 729 MWh. Това в частност се дължи на заповедта за въвеждане на ограничителни мерки по отношение на износа на електроенергия от началото на януари. Резултатите от анализа на ситуацията оставяме на по-тесните експерти.

Студеното време както изглежда влияе положително и при участието на базовите централи, които отбелязват ръст от 1,37% . За сравнение производството на електроенергия от тях през времето от 1 до 29 януари 2017 г. е 3 884 125 MWh при 3 831 585 MWh през тези дни на миналата година.

Положителни са и данните за участието на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)  - нараства с 0.20%. Прави впечатление значителното покачване на участието на електроенергията от вятър, въпреки че все още стойностите са по-ниски в сравнение с миналата година. И все пак, ако допреди време те варираха до над пет на сто, то сега са под 0.71%. това разбира се е за сметка на електроенергията от фотоволтаици, която в сравнение с първите 29 дни на миналата година бележи спад от 32.01%. В същото време обаче участието на биомасата се засилва със 76.14%.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа обаче продължава да е по-ниско - 6.74%, което, както става ясно от данните се дължи на изключително големия спад в производството на електроенергия от фотоволтаици с 36.53%. Както изглежда, на този фон производството от вятърни електроцентрали (+ 4.63%) и от биомаса (+45.46%) не могат да повлияят върху оставащото отрицателно участие на ВЕИ в разпределителната мрежа.

Леко подобрение, в сравнение с предходните няколко месеца има при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в системата, но въпреки това данните не са радващи. Ако през първите 29 дни на 2016 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 376 350 MWh, то през настоящата година то е едва 312 164 MWh, което е спад (-) от 17-05%.

ЕСО
Производство на електроенергия
ток
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева