НАЧАЛО » анализи

Износът на ток достига спад от 24.23 % от началото на годината към средата на декември

Производството и потреблението на електроенергия от началото на годината към 15 декември продължават да намаляват, а участието на ВЕЦ достига минус 37.15 % спрямо същия период на миналата година

fb
3E news
fb
17-12-2019 08:12:36
fb

Производството и потреблението на електроенергия продължават да намаляват. Затвърждава се негативната тенденция по отношение на участието на базовите централи, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)  в преносната мрежа, както и водноелектрическите централи (ВЕЦ). Нарастват отрицателните данни и за износа на ток, като вероятно негативната тенденция ще бъде обяснена с климатичните изменения, но със сигурност има и други причини. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на страната за периода от началото на тази година към 15 декември, спрямо същия период на предходната 2018 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година към петнадесетия ден на месец декември е 42 112 419 MWh. За сравнение, през същия период на предишната година то е било от порядъка на 44 092 781 MWh. Това означава понижение (минус) на производството на електроенергия през сравнявания период с 4.49 %.

Потреблението на електроенергия също намалява, макар и незначително. Така например, ако за времето от 1 януари до 15 декември миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 36 622 495 MWh, то за същото време на тази година се свива до 36 452 453 MWh. Това е понижение (минус) от 0.46 %.

Продължава да се увеличава отрицателното участие при износа на електроенергия. За сравнявания период на настоящата година износът на електроенергия е в обем от 5 659 966 MWh, което е спад (минус) от 24.23 %. (минус 23.78 % преди седмица). За сравнение, през същия период на предходната година износът на ток е бил от порядъка на 7 470 286 MWh.

Продължава и спадът по отношение на участието на базовите централи. През времето от началото на тази година до петнадесетия ден на настоящия месец декември делът на базовите централи се изчислява на 36 022 764 MWh, което е понижение (минус) с 0.65 % спрямо същото време на 2018 г. Тогава делът на базовите централи е бил в обем от 36 258 436 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа остава минусово, като в сравнение с предходната седмица има леко подобрение. Така например, ако за периода от началото на миналата година към средата на декември участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 1 150 001 MWh, то за същия период на тази година намалява до 1 138 557 MWh, или минус 1.00 %. В частност това се дължи основно на отрицателния дял на вятърните мощности (минус 4.80 %) и недостатъчният положителен дял на фотоволтаиците (плюс 4.03 %) и биомасата (плюс 4.92 %).

Няма съществена промяна по отношение на дела на ВЕИ в разпределителната мрежа и той остава горе-долу на същото ниво като през близки  предходни сравнявани периоди. Според данните на ЕСО за посочения сравняван период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 585 234 MWh. През същия период на настоящата година това участие вече нараства с 10.17 % и е от порядъка на 1 746 472 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 2.57 %) и фотоволтаични (плюс 16.63 %) мощности, така и на биомасата (плюс 2.61 %).

Затова пък негативната тенденция при ВЕЦ се запазва. За пореден отчетен период отрицателните данни нарастват. Така например, ако през времето от началото на миналата година до средата на месец декември участието на ВЕЦ е било в обем от 5 099 110 MWh, то за сравнявания период на настоящата 2019 г. това участие е от порядъка на едва 3 204 626 MWh, което е спад (минус) от 37.15 %.

базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
износ на ток
потребление на електроенергия
производство на ток
ЕСО
Електроенергиен системен оператор
По статията работи:

3E news