НАЧАЛО » анализи

Износът на ток достига рекорден ръст от 39.80 % към 18 ноември, спрямо година по-рано

fb
3E news
fb
20-11-2018 10:09:00
fb

С напредването на отоплителния сезон данните за производството, потреблението, износът на електроенергия и участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) започват да се подобряват с по-бързи темпове. От прегледа на данните прави впечатление и запазването на високия дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но разбира се интересът е и към нарастващия износ на електроенергия. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/  за енергийния баланс за периода от 1 януари до 18 ноември 2018 г., спрямо същия период на предходната година.

Производството на електроенергия от началото на годината към 18 ноември нараства до 39 860 086 MWh, спрямо 39 405 732 MWh за същия период на миналата 2017 г. Това е увеличение (плюс) от 1.15 %, а очакването е темпът на нарастване с напредването на зимата да се увеличи.

Практически застудяването започна дни преди крайната дата на отчетния период. Може би затова още не може да се навакса така бързо и при потреблението на електроенергия, което продължава да следва отрицателните тенденции. Така например, ако през сравнявания период през 2017 г. потреблението е било в обем от 34 530 693 MWh, то сега е доста по-ниско – 33 044 555 MWh, което е понижение (минус) от 4.30 %. Въпреки това, ръстът в сравнение с предходната седмица е налице, макар и слаб  (минус 4.45 % към 11 ноември ).

Затова пък отново лидер по положителни показатели остава износът на електроенергия. Според данните на ЕСО, износът на електроенергия от началото на тази година, към 18 ноември нараства със значителните 39.80 %, спрямо същия период година по-рано. За сравнение, ако през посоченото време на 2017 г. износът е бил в обем от 4 875 039 MWh, то сега нараства до 6 815 531 MWh.

Участието на базовите централи за сравнявания период все още остава отрицателно – минус 3.10 %, въпреки че се отчита леко подобрение. Така например през миналата година базовите централи са участвали 33 641 092 MWh. Сега този дял е от порядъка на 32 598 673 MWh. Припомняме, че седмица по-рано бе отчетен спад от 3.33 %.

Слабо подобрение се отчита и при участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа. За отчетения сравняван период обаче данните за отрицателното им участие продължават да са много високи, като в същото време делът на водноелектрическите централи остава изключително висок.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 18 ноември е от порядъка на 1071 287 MWh, спрямо 1 147 987 MWh през същия период година по-рано. Това е спад (минус) от 6.68 %. В частност много високо е отрицателното участие на вятърните електроцентрали (минус 7.28 %). Минусов е и делът на фотоволтаичните мощности (минус 0.47 %) , както и на биомасата (минус 19.44 %).

Отрицателен за посочения период се запазва и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа. За сравнение, ако през посоченото време на предишната година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 655 472 MWh, то през настоящата 2018 г. това участие спада до 1 489 722 MWh. Понижението е значително – (минус) 10.01 %, въпреки слабото подобрение спрямо седмица по-рано, когато бе отчетен спад от 10.60 %. В частност, това се дължи на високия отрицателен дял както на вятърните (минус 12.61 %), така и на фотоволтаичните мощности (минус 10.92 %). Делът на биомасата е от порядъка на плюс 7.05 %.

За пореден отчетен период може да се посочат добрите показатели при ВЕЦ. За сравнение, през времето от началото на януари до 18 ноември 2017 г. ВЕЦ са участвали с 2 961 181 MWh. За същия период на настоящата 2018 г., това участие е от порядъка на 4 700 404 MWh. Увеличението спрямо миналата година продължава да е значително – (плюс) 58.73 %.  Спрямо седмица по-рано бе отчетено увеличение от 58.05  на сто.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
Производство на електроенергия
Износ на електроенергия
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева