НАЧАЛО » анализи

Износът на електроенергия продължава да расте и до 7 октомври достига 31.12 % спрямо същия период година по-рано

Потреблението на ток от началото на годината до първите седем дни на октомври почти се изравнява със същия период на 2017 г.

fb
3E news
fb
09-10-2018 08:30:00
fb

Показатели за производството и потреблението на електроенергия от началото на настоящата година до 7 октомври продължават да се подобряват. Няма да е изненада разбира се, че въпреки това се още остават отрицателни  Производството на електроенергия от миналата година обаче е на път да се изравни с данните за същия период на настоящата. На този фон данните за износа продължават да бележат ръст. Увеличава се и то не за пръв път през настоящата година и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 7 октомври тази година, спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на тази година към първите дни на октомври (7 октомври) е в обем от 34 334 058 MWh. За сравнение през същия период на миналата година то е било 34 360 788 MWh. Спадът през посочения по-горе период на 2018 г. вече се свива до не така съществените (минус) 0.08 %.

Леко подобрение има при потреблението на електроенергия до седми октомври тази година, въпреки че в сравнение с периода от предходната 2017 г.  то продължава да е отрицателно – минус 4.54 %. За сравнение, ако от началото на януари до седми октомври 2017 г. потреблението е било от порядъка на 30 063 873 MWh, то сега е 28 700 069 MWh. Това е спад от (минус ) 4.54 %.

Затова пък за пореден отчетен период износът на електроенергия расте. Ако през сравнявания период на миналата година иносът е бил от порядъка на 4 296 915 MWh, то сега се увеличава до 5 633 989 MWh. Това е ръст от (плюс) съществените 31.12 %.

Базовите централи обаче продължават да запазват отрицателното си участие. Така например през времето от началото на тази година до първите седем дни на октомври те са участвали с 27 755 870 MWh спрямо 29 211 900 MWh за посоченото време година по-рано, което е спад от 4.98 %.

Отдавна не е учудващо, че показателите за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) не търпят подобрение. Така и през настоящия сравняван период от началото на годината до седми октомври техният дял както в преносната, така и в разпределителната мрежа спада. Според данните, участието на ВЕИ в преносната мрежа за посоченото време на тази година е в обем от 940 517 MWh, при 1 017 181 MWh миналата година. Това е понижение (минус) от 7.54 %. Както и през по-ранните отчетни периоди това се дължи както на значителния спад на дела на вятърните мощности (минус 9.51 %), така и на тези от фотоволтаици (минус -.04 %) и биомаса (минус 17.40 на сто).

Продължава да е съществен спада и на участието на ВЕИ в разпределителната система. За сравнение, ако за времето от началото на миналата година до седми октомври то е било в обем от 1 492 908 MWh, то сега намалява до 1 311 900 MWh или спад (минус) от 12.12 %. Тук прави впечатление много високия отрицателен дял както на вятърните (минус 15.63 %), така и на слънчевите мощности (минус 15.63 %). Делът на биомасата е положителен, (плюс 5.97 %), но изключително недостатъчен за подобряване на данните.

Тази година определено се характеризира с висок дял на електроенергията от вода. За пореден сравняван период участието на водноелектрическите централи расте. Така например, ако през времето от началото на 2017 г. до първите седем дни на октомври ВЕЦ са участвали с 2 638 799 MWh, то сега това участи расте до 4 325 771 MWh. Това, спрямо показателите за година по-рано е ръст от забележителните 63.93 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева