НАЧАЛО » анализи

За Земята: Резюмето за „Белене“ прилича повече на бяло знаме, развято от БАН под натиска на ядрената мафия

fb
3E news
fb
22-11-2017 02:00:00
fb

Резюмето на най-новия доклад за „Белене“ изглежда като създаден под натиск, за да обслужи нечии бизнес интереси. Това се казва в становище на сдружението „За земята“ до медиите. Публикуваме становището без редакторска намеса.

Припомняме само, че резючето е едва 9 страници, докато цялостната визия е от порядъка на 1000.

 

 

През 1990 г. излезе книгата „АЕЦ „Белене“ изследвания и становища на БАН“, по-известна като Бялата книга на БАН. В нея участваха 85 учени и експерти от редица водещи научни институти на БАН, като Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Икономически институт, Лаборатория по геотехника на слаби земни основи и терени, Институт по екология, Институт по социология, Централна лаборатория по психология, както и енергийни експерти от „Енергопроект“, учени от Институт по нуклеарна медицина, радиобиология и радиационна хигиена от Медицинска академия.

 

 

В дух на пълна професионална самостоятелност на екипите при разработването и формулирането на становището, те показват пълните данни от изследванията си на цели 409 страници, за да обосноват своето заключение, а именно: „Проучванията и
изследванията като цяло водят до извода, че от енергийна, икономическа, техническа, сеизмична, екологична и социална гледна точка строителството на АЕЦ „Белене“ е недостатъчно обосновано или неприемливо“. Ясно и категорично заключение без „ако” и „може би”. Когато през 1990 г. строежът беше замразен от правителството, експертизата на БАН беше в основата на това решение, защото тя недвусмислено доказа липсата на целесъобразност от изграждането на втора атомна централа.

В началото на 2017 г. настоящото правителство възложи на БАН изработването на „Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)“. На 16.11.2017 г. в БАН беше представено резюме на тази стратегия и „Окончателен
доклад относно възможността за реализация на активите на АЕЦ“. Много е трудно да се анализира резюме, без да имаме крайния доклад с изходните данни, които да бъдат подложени на независима оценка. Резюмето е пълно с проиграване
на сценарии и модели, при които е възможно строителството на АЕЦ „Белене“, при това изпълнени с много „ако” и „може би”. Прави впечатление многократното споменаване на
„региона“ като панацея и възможен пазар за реализация на продукцията на АЕЦ „Белене“,но липсват данни за каквито и да било предварителни договори между страните от
„региона“.

За разлика от „Бялата книга“ на БАН, това резюме не дава нито един ясен и конкретен отговор. Резюмето на доклада прилича повече на бяло знаме, развято от БАН под натиска на ядрената мафия, отколкото на Бялата книга. На 5 стр. в този документ има следната прогноза: „Тези сценарии са допълнени с
вариант на алтернатива за нисък ръст на ВЕИ след 2020 г. и липсата на заявен инвеститорски интерес за реализация на нови проекти от този характер.“ Това звучи абсурдно и безнадеждно остаряло, в стил Румен Овчаров от 2008 година.

Всъщност полза от подобен подход на уклончиво посочване с много условия на модели и сценарии за продължаване проекта за строителство на АЕЦ „Белене“ има единствено Организираната престъпна група (ОПГ), която източи над 3 милиарда лева от този корупционен гьол, без да имаме работеща централа.

Вече сме свидетели как представители на тази група и енергийния министър рапортуват бодро пред медиите, че „според доклада на БАН“ можело да се възобнови проекта АЕЦ Белене. На тях не им трябват изходните данни и пълния доклад с анализите и проучванията, стига им едно резюме със сценарии под условия. Тази арогантност ще продължи, докато отговорните институции не потърсят отговорност от членовете на ОПГ и не ги освободят от чувството за безнаказаност с различни по тежест присъди.

В началото на 2013 г. тази ОПГ наложи провеждането със средства от бюджета — около 15 млн. лева, на напълно безсмислен национален референдум „Да се развива ли
ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“. Единствената цел на референдума беше да оневини главните
инициатори и участници в източването на бюджета с незаконни „споразумения“, „анекси“ с Атомстройекспорт, консултанти и подизпълнители, без да има подписан окончателен
договор. Разбира се, референдумът беше провал и не постигна целта на организаторите. Тези нарушения бяха доказани при проверка от Комисията за финансов надзор (КФН) през 2012 г. и потвърдени от прокурорската проверка, след която през 2016 г. бяха привлечени като обвиняеми двама бивши шефове на НЕК Л.Велков, М.Папазян и бившият енергиен министър Петър Димитров.

Струва ми се, че с този доклад на БАН Организираната престъпна група ще се опита отново да оправдае досегашните кражби и да си осигури възможност за ново
ограбване на бюджета. Надявам се, когато излезе пълният доклад, той да съдържа точни и обосновани прогнози и доказуеми с коректни данни заключения.

С цел да помогна на авторите на доклада ще дам тук само няколко аргумента, върху които да помислят и да предложат решение в окончателния вариант. Нищо не се е подобрило в условията за строеж на АЕЦ Белене от времето на Бялата книга, а напротив:

- цената от 600 млн лева през 1990 г. сега е над 20 млрд. ;

- сеизмичността на строителната площадка и сеизмичният риск няма как да намалеят,
особено при повишените изисквания за строеж на нови централи след аварията в АЕЦ
Фукушима през 2011 г.;

- поради повишаването на енергийната ефективност и въвеждането на по-съвременни
технологии има спад на потреблението на енергия в последните години, което доведе до
чувствителен спад в износа на енергия за страните от региона;

- енергийните стратегии на съседните страни разчитат много на повишаване на
енергийната си независимост и не включват внос от зомбито АЕЦ „Белене“;

- производството на енергия от ВЕИ у нас заема все по-голям дял в енергийния микс;

- полученото оборудване, което било „налице“ според министъра на енергетиката,
всъщност е 1/10 от необходимото за строеж на АЕЦ;

- крайно време е да се проучат възможностите за безядрено използване на изградената
площадка за строеж на АЕЦ „Белене“ и тя да престане да бъде само разход за бюджета, а да започне да носи приходи. Има такива разработки и предложения още от 90-те години.

Все още не е късно екипът учени и експерти от БАН да запазят доброто си име и авторитета на институцията, която представляват, като в крайния вариант на доклада представят реалистични данни и доказуеми прогнози, без да се съобразяват с интересите на ОПГ. Да издигнат високо знамето на БАН, вместо бялото знаме.

АЕЦ Белене
ядрена енергетика
БАН
еколози
За Земята
ВЕИ
Енергийна ефективност
АЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева