НАЧАЛО » анализи

Защо газът и Газпром нямат шанс в сравнение с ВЕИ!

fb
3E news
fb
10-07-2018 08:13:00
fb

"Руският газов монополист оспорва нарастващите позиции на възобновяемите енергийни източници. В същото време обаче тези източници ще играят все по-важна роля в световната икономика, пише в свой анализ за forbes.ru Владимир Сидорович.

 

На Петербургския международен икономически форум „SPIEF-2018“ шефът на "Газпром" Алексей Милер направи изказване по време на сесията "Газа като ефективен инструмент за постигане на екологичните цели на глобалната икономика". В изложението му се чуха редица енергийни митове, които биха могли да доведат до грешки в планирането как да се развива енергийния сектор и неправилни инвестиционни решения.

 

 

Ръководителят на газовия монополист започна изложението си с противоречиво изявление: "Икономическият растеж се измерва преди всички с ръста на потреблението на електроенергията". Статистиката за електропотреблението свидетелства за обратното. В Съединените щати потреблението на електроенергия днес е на ниво от 2005 г., като първичната електроенергия е под нивото от 2000 година. В същото време оттогава в САЩ са се увеличили както БВП, така и неговото население.

В Германия от 1990 г. насам БВП е нараснал с 50.5%, потреблението на електроенергия е скочило едва с 9%, а потреблението на първична енергия е намаляло с 9.7%. Серията от примери може да продължи. Това явление е известно като "отделяне" (decoupling). Благодарение на бързото навлизане на възобновяемите енергийни източници и повишаването на енергийна ефективност, икономическият растеж вече се разглежда отделно от използването на изкопаемите горива.

В какво греши "Газпром"

Надеждата от увеличаване на търсенето на въглеводородни емисии обикновено е свързана с развиващите се страни. Но каква е сигурността, че предвид голямото разнообразие от алтернативни енергийни източници, ще бъдат предпочетени твърдите горива? Например, страни от Африка, където има дефицит от електроенергия, днес предпочитания вариант са промишлените и разпределителни соларни генератори в съчетание с локални слънчеви панели, и никъде не се изгражда мащабна енергопреносна инсфраструктура по стандарите от 20 век.

 

"Структурата на глобалния баланс на горивата, както виждаме, не се променя, тя е доста стабилна. Ние не виждаме възобновяемите източници да заемат доминиращи позици и да имат чак такъв доминиращ дял и позиция в структурите на глобалния енергиен баланс“, констатира Алексей Милер, сравнявайки миналото и настоящата ситуация. Това означава ли, обаче, че "това което е било, ще бъде и в бъдеще; и това, което се е случило преди, ще се случва и за напред?

 

Нашето време не се нарича просто период на енергийна трансформация или дори революция. Във времена на радикални технологични и структурни промени методът на екстраполация не е работещ. Вижте прогнозите за развитието на източници, които работят със слънчева енергия, на Международната агенция по енергетика (МАЕ), която се превърна в анекдот. Днес е важно да се обърне внимание не на общите текущи показатели за използването на първичната енергия, а на промените в структурата на потреблението и тяхната динамика.

Ръководителят на "Газпром" вярва, че тези промени са незначителни. Например, слънцето и вятърът "дават около 5% от продукцията на цялата електрическа енергия в света". Тези 5% са много показателни. Пет бяха вчера, днес са седем. Тоест, процентът на промените е по-висок, отколкото изглежда за мнозина.

 

Милeр мултиплицира и още един често срещан мит – че "слънчевата и вятърна енергия изискват почти 100% резервен/алтернативен капацитет на традиционни горива." Това е обикновенно жонглиране, в което терминът "резервен" е подвеждащ. Защото можем да кажем, че една отделна газова мощност също изисква 100% алтернативна мощност, тъй като никой обект не е напълно надежден и в този смисъл, тя е необходимост за производството на газ като цяло”. В действителност енергийните системи не са изградени по такъв начин, че да резервират определена група електроцентрали. Важно е цялата система да гарантира, че предлагането и търсенето на електроенергия съвпадат.

 

"Не е необходимо да се изграждат никакви допълнителни разпределителни мощности, които да са свързани с разнообразните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), включени в енергийната система," - се казва в доклада на МАЕ (The Power of Transformation: Wind, Sun and the Economics of Flexible Power Systems, стр. 74).

В Германия почти три пъти са се увеличили инсталираните мощности за слънчева и вятърна енергия в периода 2008-2014, като в същото време се отчита липса на растеж, както и намаляване на балансирания резерв в електроенергийната система.

Експерти от Националната лаборатория „Лорънс Бъркли“ в САЩ (подразделение на министерството на енергетика на САЩ) проведоха мащабно проучване на последиците от разпространението на "силно променливи" източници на електроенергия (слънчеви и вятърни генератори) за пазара в САЩ. Авторите стигат до извода, че ако тези възобновяеми енергийни източници произвеждат до 40% от електроенергията, това ще доведе до леко намаляване на "твърдите" енергийни източници (firm capacity).

Как и защо газа губи привлекателност

Това, за което Милeр е прав, е очевидното: изграждането на нова слънчеви или вятърни електроцентрали не означава, че изведнъж ще бъдат извадени от енергийната система традиционните производствени мощности на електроенергия. Просто тези обекти ще започнат да работят с по-малък коефициент на използване на инсталираните мощности (KIUM) и ще играят по-голяма роля на доставчиците на енергия, отколкото за нейното производство.

Но и тази функция на газовите електроцентрали постепенно ще бъде поставена под въпрос. Ръководителят на "Газпром" се съмнява в конкурентоспособността на системи, които използват възобновяеми енергийни източници, но ето че излязлото през май проучване на Rocky Mountain Institute (RMI) показва, че вече оптимизирани портфейли от възобновяеми енергийни източници, за съхранение на енергия и на други въглеродни свободни ресурси, притежават същата мощност, произвеждат същата електроенергия и предоставят същите системни услуги каквито и газовите електроцентрали, като в много случаи могат да заменят газовата генерация, осигурявайки значителни икономии на разходите.

 

В съвсем обозрим хоризонт – от 10 до 25 години, разходите за нови енергийни технологии вероятно ще паднат под експлоаталицонните (оперативни) разходи, необходими за една инсталация с комбиниран цикъл . Това означава, че ще бъде по-евтино да пуснат в експлоатация нов "портфейл на чисти технологии" (примерно вятърна електроцентрала с акумулиране на енергия), отколкото да се използват сегашните газови централи.

 

Тенденцията към декарбонизация на енергийната индустрия е толкова очевидна, че просто е неморално да не се забелязва. Това е залегнало в законодателството на европейските страни, уставите и инвестиционните планове на енергийните компании. Италианският Enel, френският EDF, най-големите производители на електроенергия в света, са се ангажирали да гарантират неутрализиране на въглеродните емисии до 2050 г. Членовете на Европейската асоциация за електроенергия (Eurelectric) подписаха меморандум за превръщането на енергийната индустрия във въглеродно неутрална "много преди средата на века".

 

Газа, разбира се, дълго време ще поддържа силна позиция в доставките на топлоенергия и комбинираното производство на електроенергия и топлоенергия.

Но в тази сфера на европейския пазар, който е ключов за руския гигант „Газпром“, се наблюдават тенденции, които очевидно са тревожни. Например шведският енергиен концерн Vattenfall, работещ в пет страни в света от Европа, пое доброволни ангажименти да прекрати използването на изкопаемо гориво в рамките на едно поколение. В този случай става въпрос не само за електроенергетиката, но и за топлоснобдяването, където от 2030 г. газа ще бъде заменен с технологии от типа на електроенергия-топлинна и синтетичен газ. Няма съмнение, че подобен бизнес модел ще се проучва и разпространява.

 

Напълно отделяйки основното послание от доклада на А.Милер – значението и дела на природния газ в световната енергетика ще расте. Няма никакви съмнения, че „следващите 20 години ролята на изкопаемите източници ще остане значителна“. Въпреки това не може да не се обърне внимание на нарастващата неопределеност в частта по отношение на бъдещата структура на световното енергопотребление и повишаването на риска от инвестиции в проектите, предполагащи други срокове за откупуване. Енергийната революция може да промени ситуацията на пазара по-бързо отколкото си мислим.

ВЕИ
Газпром
потребление на електроенергия
газов пазар
пазар на ВЕИ
енергийна революция
По статията работи:

Маринела Арабаджиева