НАЧАЛО » анализи

Задлъжнялостта блокира електроенергийната система

fb
3E news
fb
19-03-2014 02:51:00
fb

На закрито заседание Държавната комисия по енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ реши днес, сряда, да стртира процедура по тонемане на лиценза на ЕВН Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро и Енерго-ПРО продажби. Причината са 318 млн. лв. задължения на дружествата към НЕК. Според управляващите дългът трябва да бъде изплатен незабавно, въпреки че държавната електрокомпания дължи почти толкова на ЕРП-тата и те напълно основателно започнаха да си прихващат дължимите им суми. Никой не казва кога НЕК ще започне да плаща на трите дружества сумите, които им дължи като компенсация за изкупената от тях скъпа електроенергия от ВЕИ.

Ето как от Института за енергиен мениджмънт обясняват кризата на задлъжнолстта в енергийната система:

Чрез интернет-страницата си ДКЕВР информира, че е ПРИЗОВАЛА ЧЕЗ, ЕВН И ЕНЕРГО-ПРО ДА УРЕДЯТ ФИНАНСОВИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НЕК, в размер на 318 милиона лева.

    "В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) постъпиха жалби от Националната електрическа компания (НЕК) срещу ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО за прихващане и неплащане на дължимите суми за електрическа енергия. От Компанията сигнализираха, че това води до сериозни трудности в разплащанията към производителите.

    Неплатените суми до момента надхвърлят 318 млн. лв., което на практика води до блокиране на разплащанията по цялата енергийна система.

    В тази връзка днес ДКЕВР инициира среща с участието на НЕК, ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО за дискутиране на проблема и търсене на възможности за неговото решаване.

    ДКЕВР призова страните да уредят доброволно финансовите въпроси по задълженията в срок от три работни дни, считано от днес.

    В случай, че страните не постигнат съгласие и не уредят финансовите си задължения, Комисията ще предприеме последващи действия в рамките на закона с оглед на това да бъде предотвратено нарушаването на сигурността на доставките на електрическа енергия".


Зародишът на конфликта

Да си припомним зародиша на разразилия се конфликт – още след решението на ДКЕВР за цените от юли 2012 до юни 2013 се разбра, че приходите, които ще бъдат събрани чрез зелената добавка, не са достатъчни и компаниите-купувачи ще са изправени пред невъзможност да изкупуват електроенергията от ВЕИ по одобрените преференциални цени. В тогавашното решение на ДКЕВР бяха предвидени 466 млн. лева необходими приходи за обществена подкрепа за ВЕИ за едногодишния период, но още тогава беше ясно, че тази сума няма да бъде достатъчна и че са необходими приблизително още толкова средства за нормални разплащания.


Задълбочаването на конфликта

При определянето на цените на електроенергията от 1 август 2013 г. регулаторът констатира загуби за минали периоди от изкупуване на енергия по преференциални цени в размер на 430 млн. лева. Въпреки че призна наличието на тези загуби, регулаторът не ги отчете при определянето на приходите на компаниите, задължени да изкупуват зелена енергия (НЕК и крайните снабдители), респективно в крайните цени за потребителите.

За да потуши проблема с главоломно нарастващите суми за изкупуване на зелена енергия, беше решено всички приходи от търговия със СО2 да бъдат пренасочени за плащане на зелена енергия. Оптимистичните прогнози за 499 милиона лева приходи за едногодишния период до 1 юли 2014 година обаче няма да се сбъднат и това ще генерира допълнителен недостиг от 260 милиона лева.

Засега изход от създалата се ситуация не е намерен. Основно поради факта, че решение на проблема се търси извън единствено възможното, а именно повишаване на цените. Напротив, недостигът се задълбочи през 2013 г. с три решения на регулатора битовите цени бяха намалени кумулативно с 15%.

Недостигът доведе до вътрешна задлъжнялост. Още в деветмесечните отчети на дружествата за миналата година се вижда, че вътрешната задлъжнялост в сектора по веригата производство-снабдяване е достигнала до критични стойности и създава рискове пред надеждното снабдяване. Ето  например заплетения възел на задлъжнялостта само в един от сегментите, а именно НЕК, ЕСО и централите /Виж графиката/.

С днешния призив на регулатора към горната инфографика можем да добавим и 318 милиона задължения на крайните снабдители към НЕК. Спорове като днешния вече са факт между компаниите по веригата, които в стремежа си да оцелеят финансово прехвърлят "горещия картоф" във вид на дългове към когото могат. Не е трудно да си представим как тези стотици милиони недостиг между енергийните компании се прехвърлят към цялата икономика. Това обяснява както опасенията на НЕК от блокиране на разплащанията, така и призивите на регулатора за доброволно уреждане на финансовите въпроси.

Как за три дни "доброволно" да се намерят 318 милиона лева

Разходите, предизвикани от задължения към обществото, следва да се покриват от обществото, за което трябва да се създадат подходящите механизми, както това е записано и в закона.

Само че, ако констатираният 318 милиона лева дълг към НЕК са поради недостатъчност на регулираните приходи, то не става ясно откъде ДКЕВР очаква тези 318 милиона лева да бъдат намерени и преведени по сметката на НЕК в срок от три работни дни.

Да припомним профила на компаниите, към които е отправен днешният призив на ДКЕВР - това са компании, които нямат активи, освен ако не броим офисите им, макар, че действително през тях минават огромни парични потоци. Те събират пари от клиенти, но ги връщат назад по веригата, като при тях остават нищожни финансови средства – надценката, която им покрива административните разходи.

Не е реалистично да се очаква, че те имат провизии в такъв размер, че да поемат дефицита в системата не само за миналия, но и за предстоящия регулаторен период. Още повече, че такъв риск никога не е бил провизиран. И това е така, защото разходите, предизвикани от задължения към обществото би трябвало да се компенсират от обществото, а не да предизвикват финансови рискове на отделни търговски субекти.

Сега остава крайните снабдители да призоват регулатора да определи цени, които да покриват всички икономически обосновани разходи.

ВЕИ-централите на свой ред да призоват НЕК и крайните снабдители да им изплатят до 15 април няколко стотици милиона лева за компенсиране на неправомерно събрани цени за достъп.

ТЕЦ и АЕЦ да призоват НЕК и ЕСО да им платят неизплатените задължения за енергия, разполагаемост и студен резерв.

А ДКЕВР междувременно да продължи да търси резерви за намаляване на цените на тока.

ДКЕВР
ЧЕЗ
EVN
Енерго-Про
задължения към НЕК
процедура по отнемане на лиценз
По статията работи:

Галина Александрова