НАЧАЛО » анализи

Жечо Станков: Пет приоритета за енергийна ефективност на общините ще дадат рамките на борбата с енергийната бедност

fb
3E news
fb
20-03-2018 12:30:00
fb

Интегрираният национален план за развитие на енергетиката до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. в рамките на „Климат и енергетика“ е най-важният документ, който България трябва да подготви. По него, освен Министерство на енергетиката, работят още 9 министерства, а на регионално ниво е предвидено привличане на общините. В частност за общините вече са очертани четири приоритета плюс един за неправителствените организации, като целта е преодоляване на енергийната бедност чрез прилагане на дългосрочни мерки за енергийна ефективност.  Това съобщи заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков в рамките на регионалната конференция „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти“. Конференцията е част от официалната програма на българското председателство на ЕС.

Финансовите инструменти ще станат ясни и ще бъдат оповестени на 19 април в рамките на неофициалната среща на министрите на енергетиката на страните от ЕС. Впоследствие по темата предстои и конференция със Западните Балкани. Министерство на енергетиката не разполага с огромни пари, но има добър опит и може да даде пример с работата с Норвежкия фонд, обясни зам.-министъра на енергетиката.

Средствата в сектора на енергетиката за постигане на целите от пакета „Чиста енергия“ са от порядъка на 33 млн. евро, от които 28 млн. евро ще се осигурят от еврофондовете, а останалата сума ще е в рамките на съфинансиране от националните бюджети на страните - членки. Очаква се през месец юни да станат ясни сроковете, а също как и за какво да кандидатстват общините.

Набелязани са 5 приоритета, при които основни бенефициенти са именно общините, обясни зам.-министъра на енергетиката.

Приоритет 1 е свързан с оползотворяване на хидроенергийния потенциал от общините. На практика при добри проекти общините ще могат сами да произвеждат енергия, обясни Станков.

Като приоритет 2 е оползотворяването на геотермалната енергия. В този сектор има страни с много добър опит. Чрез геотермални води може да се постигне добра енергийна ефективност при сградите. Планира се тук общините също да бъдат бенефициенти.   

Приоритет 3 е строителство на сгради с близки до нулево потребление на енергия, т.нар. клас А, като виждането е над 55% от енергията да се произвежда от самата сграда, или от съоръжения в близост до нея.

Приоритет 4 касае рехабилитация и модернизация на уличното осветление в градовете. Тук е важен процентът на спестените емисии, а намерението е през юни в Бургас да бъде даден старт, обясни Станков.

Приоритет 5 е фокусиран върху обучение и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Бенефициент ще бъдат университетски и обучителни организации, включително неправителствени организации, стана ясно от обяснението на Жечо Станков.

Преди това в изказването си той обърна внимание на необходимостта от  диференциране по отношение на  енергийната бедност за гражданите на  различните страни.  В рамките на председателството на ЕС, България планира набелязване на краткосрочни и дългосрочни мерки. Енергийната ефективност е именно сред едната от дългосрочните мерки, като целта е да се постигне намаляване на сметките за енергийна консумация, като спестените средства от това да бъдат инвестирани в подобряване на средата, включително и градската. В пакета „Чиста енергия“ е заложено постигане на 30 % енергийна ефективност, 27 % енергия от ВЕИ. Към настоящият момент енергията от ВЕИ в България е 19 % и това ни поставя на едно от челните места в Европа. Постигането на целта от 27 % енергия от ВЕИ не е обвързваща за всяка страна, а за ЕС като цяло, отбеляза още Станков.

Чистата енергия остава предизвикателство за ЕС. България е в дъното на темповете за развитие на чистата енергия, отбеляза преди Станков представителят на ЕК Мегън Ричардс от главна дирекция „Енергетика“. Тя очерта стратегията на  Енергийния съюз, визираща сигурност на доставките и източниците на енергия с цел конкуренция на цените,  и предвид  функционирането на вътрешния енергиен пазар. Вторият елемент е декарбонизацията, а последният – научно-изследователската и развойна дейност, ВЕИ, отбеляза Ричардс.

Енергийната ефективност при сградите е път за решение на енергийната бедност. В същото време разходите за ВЕИ се понижават, което се отразява на пакета „Чиста енергия“ положително, каза Ричардс, като обърна внимание на целта -  27 % от енергията да е от ВЕИ. Ричардс обясни, че законодателните пакети в тази област са четири, като се цели и въвеждане на правото и на потребителя, освен да консумира и да произвежда енергия.

Европейската комисия смята, че чрез регулираните цени се защитават цените за богатите. Затова според представителят на ЕК, енергийната бедност трябва да се обсъжда по друг начин, а не като регулирани цени.

Цените трябва да са на пазарно ниво, но при защита на енергийно бедните. В този аспект трябва да се разглежда и визията на ЕК за климата, отбеляза тя. Това касае Националния (интегриран ) план за следващите 10 години.

Енергийна бедност е неспособността на потребителите за отопление или охлаждане на домовете през различни периоди от годината. В тази категория попадат и хората, 10% от сметките, на които са за разходи за енергия. България е най-зле в това отношение, отбеляза Ричардс, като отново наблегна, че решението не трябва да се търси през регулираните цени на енергията.

Представителят на ЕК  обърна внимание и на възможностите, които предоставя за решение на проблема с енергийната бедност и дигитализацията в енергийния сектор.

Това, което се опитваме да направим е да хармонизираме оценката за енергийна бедност, обърна внимание Ричардс.

Енергийната бедност е призната за един от най-важните проблеми. Решение може да се намери  чрез енергийна ефективност и особено прилагането й в градска среда. Механизмите за финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти. Това отбеляза при откриването на конференцията Таня Христова, кмет на Габрово и управител на Екоенергия.

Енергийната ефективност е най-устойчивото решение за енергийната бедност, отбеляза от своя страна  Драгомир Цанев от Екоенергия. Той обърна внимание на сградния фонд, чието поддържане е задача за общините и наблегна на факта, че не става въпрос само за саниране. В основата на пакета „Чиста енергия“ трите цели - енергийна ефективност, ВЕИ и потребителя са свързани, припомни Цанев.

енергийна бедност
Енергийна ефективност
ЕК
регулирани цени
ВЕИ
Жечо Станков
общини
енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева