НАЧАЛО » анализи

Енергията през 2016: краткосрочни корекции и дългосрочен преход

fb
3E news
fb
23-08-2017 09:00:00
fb

Необходимостта от корeкции в близко бъдеще е най-очевидна на петролния пазар; Пазарът на въглища - също е изправен пред своите краткосрочни изненади.

Документирането на тези процеси на приспособяване, изучаването как индустрията и пазарите се адаптират към тези циклични смущения, са обичайни неща при статистическите прегледи - това, което прави и екипа от анализатори, автори на това изследване.

Но тези механизми за циклична корекция все повече се влияят от по-дългосрочния преход, който оформят световните енергийни пазари. От страна на търсенето: се наблюдава преместване на центъра на тежестта в бързо развиващите се икономики, водени от Китай и Индия; заедно със забавянето на общия енергиен растеж, тъй като той се използва все по-ефективно. От гледна точка на предлагането, трайно движение към по-чиста, нисковъглеродна енергия, водена от възобновяема енергия, задвижвано от екологичните нужди и технологичния напредък.

Тазгодишният преглед на статистическите данни осветява и двата фактора, стимулиращи енергийните пазари през 2016 г.: към краткосрочни корекции и дългосрочен преход.

Основни характеристики на 2016 година

Сливането на тези две сили може да се види ясно в данните от основните информации.

Потреблението на първичната енергия нарасна през 2016 г. с едва 1% (171 Mtoe), което е почти половината от средната стойност, наблюдавана през последните 10 години.

Част от тази слабост отразява краткосрочните фактори: глобалният БВП миналата година нарасна само с 3%, най-ниският процент от 2002 г. насам, различен от този по време на финансовата криза, дължаща се отчасти на забавянето на промишленото производство, най-енергоемкият сектор в икономиката.

Но слабостта е показателна и при дългосрочната тенденция към по-бавен растеж на енергията, дължащ се на повишаване на енергийната ефективност. Това е третата поредна година, в която потреблението на енергия е нараснало с 1% или по-малко, с 5-годишен среден ръст на най-ниско ниво от над 20 години. Това забавяне е свързано с намаляването на енергийната интензивност - средното количество енергия, необходимо за производството на единица БВП - което също се е подобрило при исторически бързите темпове. Сега вече при „новия нормален бизнес“ /New Normal е термин в бизнеса и икономиката, която се отнася до финансовите условия след финансовата криза от 2007-2008 г. и като последица от глобалната рецесия 2008-2012г. Терминът оттогава е бил използван в различни други контексти, за да се предположи, че нещо, което преди е било ненормално, е станало обичайно./ почти цялото нарастване на потреблението на енергия произхожда от развиващите се икономики: търсенето на енергия в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е по същество плоско (0,2%, 24 Mtoe). Китай (1,3%, 47 Mtoe) и Индия (5,4%, 39 Mtoe) отново са най-добрите, като допринесоха за подобно нарастване, а заедно отчетеха около половината от нарастването на световното търсене.

Тези и подобни приноси обаче прикриват рязко контрастиращи тенденции. Потреблението на енергия в Индия нараства със скорост, подобна на тази в близкото минало, подкрепена от солиден икономически растеж и сравнително стабилна икономическа структура. За разлика от това, потреблението на енергия в Китай нарасна с по-малко от една четвърт от наблюдаваната през последните 10 години скорост.

Тази спирачка в потреблението на енергия в Китай частично отразява общото забавяне на икономическия растеж. Това значително се усложнява от ясно изразената слабост в най-енергийно интензивните сектори в Китай, особено желязото, стоманата и цимента чиито резултати през последните години намаляха абсолютно. Ключовият момент тук е, че тези сектори представляват около една четвърт от общото потребление на енергия в Китай и са изиграли важна роля в скорошното забавяне на търсенето на енергия в Китай.

Част от слабостите в тези сектори, които през последните 20 години бяха в основата на бързия растеж и индустриализация на Китай, отразяват структурното ребалансиране на икономиката към други отрасли, насочени към потребителите и услугите. Но мащабът на забавянето предполага, че може би има вероятност да отскочи.

Краткосрочни корекции и дългосрочен преход.

Един от симптомите на краткосрочната корекция е, че през 2016 г. потреблението на петрол, природен газ и въглища нарасна по-бързо от добива, тъй като пазарите реагираха на свръх доставките.

Възобновяемата енергия (включително биогоривата) (12%, 55 Mtoe) отново е най-бързо растящият енергиен източник, което представлява близо една трета от увеличението на първичната енергия, въпреки че има дял от едва 4%. Това означава, че петролът (1,5%, 77 Mtoe) действително има най-голям принос за растежа, подсилен от ниските цени на петрола. Природният газ (1,5%, 57 Mtoe) нараства със същата скорост като петрола, въпреки че за газа това е по-бавно от десетгодишния му среден растеж. Може би най-открояващото се при различните горива е продължаващото бързо понижение на потреблението на въглищата (-1,7%, -53 Mtoe), което рязко спада за втора поредна година, а делът на въглищата в първичната енергия спада до най-ниското си ниво от 2004 г. насам.

През последните няколко години скоростта на влошаване състоянието на въглищата е очевидно: преди четири години въглищата са най-големият източник на растеж на световното търсене. Сигурно е, че през следващите години ще има по-нататъшни възходи в областта на въглищата, но мащабът на спада през последните години изглежда е сигнал за доста решително скъсване с миналото.

Това е голямата картина за 2016 година.

За необходимостта петролният пазар да се приспособи към излишъка от доставки, за добивът от ОПЕК и влиянието му върху пазарите, за драмата и интригите, които характеризират петролния пазар след разпадането на цените през 2014 г., доминирани от двата основни участника: САЩ и ОПЕК, за рафинирането, втечнения природен газ, за конкуренцията от газопроводите, за възобновяеми енергийни източници, водната и ядрената енергия може да се запознаете с целия аналитичен доклад на BP Global, илюстриран с много графики и интересни данни.

 

Spencer Dale, J Group chief economist, 13 June 2017, bp.com

Преводът е на Центъра за изследване на Балкански и черноморски регион

BP
прогнози за пазара на енергия
пазар на петрол
ВЕИ
потребление на петрол
потребление на газ
потребление на електроенергия
енергийни източници
По статията работи:

Маринела Арабаджиева