НАЧАЛО » анализи

Енергийното министерство обяви правилата за Фонд "Сигурност на електоренергийната система"

fb
3E news
fb
16-11-2015 05:11:00
fb

 

Асоциациите на производителите на електроенергия ( от възобновяеми енергийни източници или от конвенционални ) разполагат със срок седем дни да издигнат кандидатури за двама свои представители в управителния съвет на Фонда "Сигурност на електроенергийната система".

Това се посочва в Правилата за определяне на членове на Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, публикувани на страницата на Министерство на енергетиката.

Припомняме, че Фондът бе създаден през август с цел генериране на средства в размер на 5% от приходите от продажбите на електроенергия за преодоляване на дефицита на НЕК.

Управителният съвет на фонда ще се състои от 5 члена – физически лица. Те ще се определят както следва: председател - от министъра на енергетиката; един член - от министъра на финансите; един член - от министъра на околната среда и водите; двама членове - от производителите на електрическа енергия.

Според изискванията за участие в управителния съвет на Фонда, кандидатите трябва да имат магистърска степен, десет години професионален стаж, от които поне пет години експертен или управленски опит в областта на енергетиката, финансите или правото. Не трябва да са били управители или съдружници в дружество, обявено в несъстоятелност, както и да не са в роднинска връзка по права или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до трета степен с колега от фонда.

Кандидатурите, издигнати от асоциациите на производителите на електроенергия трябва да са съпроводени с решение за номинацията им от управителните органи.

В управителния съвет ще влязат лицата, чиито предложения са подкрепа от най-голям брой производители на енергия. Когато конкретно предложение е подкрепено от сдружения на производители на електрическа енергия, произведена от различни източници, съответно по различна технология, то получава предимство при класирането в съответната категория, регламентирано е в правилата, става ясно от публикуваните Правила.

В случай, че в седемдневен срок не постъпят номинации, сдружението с най-голяма членска маса сред производителите на конвенционална или възобновяема енергия ще бъдат поканени да попълнят квотата на електроцентралите.

Определените членове на Управителния съвет на фонда декларират наличието на несъвместимост и частни интереси по реда и условията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

http://www.me.government.bg/bg/theme-news/pravila-za-opredelyane-na-chlenove-na-upravitelniya-savet-na-fond-sigurnost-na-elektroenergiinata-sist-2154-m0-a0-1.html

 

фонд Сигурност на електроенергийната система
Министерство на енергетиката
По статията работи:

Маринела Арабаджиева