НАЧАЛО » анализи

Енергийни експерти: ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ се справи отлично в екстремната ситуация през зимата

fb
3E news
fb
12-04-2017 02:27:00
fb

От години т. нар. „американски“ ТЕЦ в комплекса Марица Изток са обект, който с особено внимание се следи и коментира от страна на политическите партии. В моментите на изостряне на дебата по темата дори се стигна до искания за експроприация. На практика подобни дебати подмениха темата за острата необходимост на страната ни от привличане на чуждестранни инвестиции, свеждайки я до искане за изземване на вложения за милиарди долари.

 

В навечерието на новия политически сезон и на неизбежните енергийни реформи се очаква темата „американски ТЕЦ“ да бъде продължена под различни форми. Нищо чудно да бъде „забравено“ и предоговарянето на дългосрочните споразумения с НЕК. В резултат от постигнатото през миналата година споразумение между НЕК и ЕЙ И ЕС цената за разполагаемост на централата намаля с 14%. Ползите за НЕК са от порядъка на 51 млн. лв годишно.

 

В този смисъл може би е време да бъде анализирана и отчетена пред обществото реалната значимост на отделните стопански субекти в енергетиката и истинската тежест на един или друг производител в осигуряването на стабилността на енергийната система и за поддържането на устойчива и прогнозируема среда / включително по отношение на цените/ за бизнеса и битовите потребители в страната.

 

Какво показват фактите

През тази зима българската електроенергийна система издържа най-трудния тест за последните 20 години. И истината е, че значителен принос за това имат американските централи - на ЕЙ И ЕС в Гълъбово и на Контур Глобал в Раднево, обясниха за 3e-Newsводещи енергийни експерти. По техните думи голямото предимство на по-новата ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово е, че работи с най-модерна технология, която позволява гъвкаво управление на мощностите. Тя работи както с графици ден напред“, така и в режим позволяващ балансирането на системата.

 

По думите на известният енергиен експерт проф. Тасев, ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово може много бързо да активира разполагаемостта си, а не е за пренебрегване и работата й като подвърхова мощност.

 

Екстремно ниските температури през изминалта зима доведоха до ръст на електропотреблението и в пиковите часове на 9 и10 януари 2017 година (а и през следващите дни) товарът на електроенергийната система надхвърли 7 600 MW.

 

В този период, след като получи отказ за помощ от системните оператори на съседните страни, ЕСО задейства студения резерв, но той се оказа проблемен. Някои от ТЕЦ-овете, на които държавната НЕК плаща ежегодно значителни суми за поддържането на студен резерв /да поддържат блокове в готовност да бъдат включени при нужда към енергийната система/ изобщо не успяха да задействат тези мощности, тъй като се оказа, че запасите от въглища са замръзнали.

 

„АЕSизигра ключова роля в голямата криза през зимата. Тя е изградена по изключителна технология и не зависи от ниските минусови температури. Освен това има голяма маневреност и заедно с АЕЦ „Козлодуй“ е от голямо значение за стабилната работа на енергийната система“, коментира енергийният експерт Иван Хиновски.

 

В този период централата на ЕЙ И ЕС в Гълъбово, според справката на ЕСО, е била една от най-натоварените ТЕЦ в страната. Централата работи с пълна мощност като денонощно се поддържат спезилизирани екипи, които да гарантират безаварийната работа на ТЕЦ-а.

 

Данните показват, че това високо натоварване продължава цял месец, като потреблението бележи рекорд. Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 19 февруари нараства с 3.47% ( Ако за сравнявания период на 2016 г. е било в обем от 7 216 533 MWh, то за посоченото време на 2017 г. то нараства  до 7 466 737 MWh).

Потреблението на електроенергия от началото на годината до 19 февруари съответно нараства

до 7 219 320 MWh – плюс цели 12.39%. Година по-рано е било 6 423 481 MWh.

Производството на базовите централи расте, като участието им в производството за посочения сравняван период се вдига до 7.48%.

 

Колкото до цената на електроенергията от централите, тя е в зависимост от натоварването и от правилното им диспечиране. ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово Марица Изток 1" например е с три пъти по-голям диапазон на вторично регулиране на честотата, както и с 30% по-голям диапазон на първично регулиране в сравнение с другите централи в района на Маришкия басейн. Мощността на централата е 600 МВт  нето (два блока) и е сред най-модерните централи в Европа, отбелязват експертите.

След модернизацията през 2009 г. ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 увеличи мощността си от 840 МВт на 908 МВт. Постигната е висока екологизация на производството, особено след осъществяването на проекта за намаляване на азотни емисии.

 

Към началото на месец април централите от Маришкия басейн продължават да осигуряват около 40 % от енергийните нужди на страната при среден товар от около 4770 МВт . Според данните на ЕСО към 2 април производството на електроенергия в страната бележи ръст от 5,03 %, като приносът на базовите централи се изчислява на над 9, 46%. Както става ясно от данните на ЕСО, почти една трета от този принос се пада на централата на ЕЙ И ЕС в Гълъбово.

 

„Инвестиците както на Контур Глобал, така и на ЕЙ И ЕС са големи и реални“, коментира енергийният експерт Иван Хиновски, като постави въпроса не толкова за договора, а за липсата на такъв тип инвестиции в българската енергетика. „Всички бъдещи инвестиции ще са дългосрочни с гарантирано изкупуване на произведената електроенергия“. „Няма друга форма“, категоричен бе Хиновски, като подчерта, че т.нар. „договори за разлики“ са практически нов модерен формат на „дългосрочните договори“ и не позволяват държавна гаранция.

 

„Всички опити за прекратяване на дългосрочните договори за изкупуване на енергия са смешни. Ние не сме някаква си африканска държава...Законите трябва да се спазват“, категоричен бе проф. Атанас Тасев.

 

ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1
ТЕЦ Контур Глобал ТЕЦ Марица Изток 3
енергийна сигурност
НЕК
енергийна система
По статията работи:

Маринела Арабаджиева