Енергийните предприятия - съгласни с промените за търговия заради пазара "в рамките на деня", макар и не съвсем

Промяната в правилата за търговия с електроенергия с цел въвеждането на сегмента „пазар в рамките на деня“ (интрадей) за пръв път срещна одобрение сред енергийните компании в сектора. Разбира се, с изключения. Това стана ясно по време на общественото обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

От енергийния регулатор пък дадоха да се разбере, че енергийните дружества трябва да гледат на пазара като едно цяло, а не като възможност за едно или друго предприятие да се чувства по-комфортно. 

Опасност от замяна на един монопол с друг?

Въпреки отчетеният напредък най-големи критики промените срещнаха сред Асоциацията на търговците на електроенергия. Промените в правилата според председателя на АТЕП Мартин Георгиев увеличават правомощията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и на търговията по двустранни договори, което противоречи на практиката на другите борси. Задължението за продажбата на електроенергия през борсата особено на количествата извън регулирания пазар ще затегне пазара и ще създаде монопол. Така на практика по един малко по друг модел се завръща формулата за единствен купувач, коментира в изказването си Мартин Георгиев. В подкрепа на тезата си той обясни, че по този модел работи само борсата в Румъния.

За пореден път той изрази становище, че усилията трябва да бъдат насочени към това търговията с електроенергия трябва да е свободна, с оказване само на пазарен надзор. В нея, освен това по думите му трябва да участват и производителите на електроенергия от ВЕИ. Освен това тя би предполагала и разпределяне на трансграничните капацитети. В допълнение Георгиев застъпи и тезата за определяне на единен стандарт за обмен на данни между операторите на мрежи и търговците на електроенергия, което сега липсва.  

Известна подкрепа на тезата на Мртин Георгиев изрази и Васил Петев от Националния съюз еконергия. По думите му, търговията единствено през енергийната борса  ще засили централизацията, а и ще оскъпи електроенергията в частност за малките потребители. Ако се спазват европейските регламенти и сега  трябва да има прозрачна търговия с електроенергия на БНЕБ, каза той, но в същото време припомни допуснати манипулации (случаят със сделката за АЕЦ „Козлодуй“).

Само един преходен период

В отговор на критиките, шефът на работната група към КЕВР Пламен Младеновски обясни, че въвеждането на тези правила на практика са само един преходен период, а ВЕИ производителите ще могат да ползват пълните пазарни предимства само при поправка в Закона за енергетиката. В този смисъл той обясни и, че да, търговията наистина ще е само през борсата, но няма да я изкривява. През борсата сега се виждат всички проблеми на пазара, обясни Младеновски.

Дебатът сега е каква част от пазара трябва да е организиран и каква неорганизиран, коментира от своя страна представителят на БФИЕК Константин Делисивков. Той припомни, че предвид предстоящото пазарно обединение конкуренцията между търговците може да доведе до изместване на центъра извън България и препоръча това да се има предвид от енергийния регулатор.

Преди седмица експерти от регулатора коментираха, че предложението всички сделки с електроенергия да минават през БНЕБ е в процес на обсъждане между  КЕВР и комисията по енергетика към Народното събрание. Очакването според председателя на енергийния регулатор е текстове за промени в Закона за енергетиката в тази част да бъдат подготвени и внесени за обсъждане до края на годината. В същото време членове на енергийната комисия не са съгласни с „работа на парче“ от една страна, а от друга те смятат, че поне до Нова година имат достатъчно работа около бюджета и данъчните закони.  

Ситуацията с REMIT остава една от най-пренебрегнатите в промяната на правилата за търговия с електроенергия, стана ясно още по време на дискусията. „Импликациите с REMIT трябва да влязат в националното законодателство“, смята Делисивков.
Шефът на работната група към КЕВР Младеновски обясни, че по изпълнението на регламента на REMIT се работи.

Венцислав Марков от Националната електрическа компания (НЕК) обясни, че подкрепя въвеждането на сегмента „търговия в рамките на деня“, но по думите му трябва да се обърне внимание върху поправките, касаещи  регистрирането на координатори на балансиращи групи на борсата, които са определени и като участници, тоест с възможност за регистриране на графици, което обаче би дало възможност една и съща енергия да се търгува на два пазара на регулирания, и на борсата. Става въпрос за излишъците от енергия, които балансиращите групи изкупуват от зелени централи и могат да бъдат предложени и на борсата.

Права, фактури и пазар и за малките потребители

Представителите на трите електроразпределителните дружества отбелязаха добрите страни в промените в правилата за търговия но не подминаха също проблемите. Промените дават доста отговори по отношение на доставчиците, обясни Зорница Генова от ЧЕЗ, но поиска да се доразвие темата с делегирането на права на  ЕСО. Колежката й Мария Йовчева от ЧЕЗ препоръча текста, касаещ правото на оператора за определяне на стандартизирани товарови профили да стане имеративен. Доста уточняващи въпроси бяха поставени и по отношение на отпадането на фактурирането, доставчиците от последна инстанция да имат право да искат обезпечение.

Илина Стефанова от Електроразпределение Юг ( EVN Разпределение) постави отново въпроса за  вторичен сетълмент при отношенията на ЕРП-та с ЕСО. По думите й освен това електроразпределителните предприятия не трябва да бъдат задължавани да събират задълженията на ЕСО по преноса.
От работната група на КЕВР уточниха, че вторичният сетълмент би повишил проблемите, защото ще промени разходи за небаланси, които вече са платени. ЕСО няма техническа възможност да внедри този сетълмент, уточни още експертът Пламен Младеновски.
Пламен Стефанов (Енерго Про) също изрази задоволство, тъй като по думите му промените изчистват доста проблеми при малките потребители със стандартизирани товарови профили. В същото време Стефанов препоръча друг начин на работа със стандартизираните товарови профили, който да отчита проблемът със смяната на времето. Липсата на гаранционно обезпечение на вземанията на крайните снабдители и доставчиците от последна инстанция също трябва да се прецизират, обясни той.

Голяма част от забележките не касаят правилата. Това констатира от своя страна заместник-председателят на КЕВР Светла Тодорова. В рамките на дискусията тя обърна внимание, че повечето от проблемите касаят отношенията между дружества, търговци и потребители, но не и пазара като цяло. Голяма част от отношенията се уреждат с договори, обясни тя. „Разберете се помежду си“, каза Тодорова. Освен това тя препоръча на  енергийните компании да не дават предложения с пожелателен характер. „Не давайте предложения с пожелателен характер и не от гледна точка на това как да работи дадено предприятие, а как да работи борсата“, обясни Светла Тодорова.

Разбира се, самият факт, че в рамките на дискусията представителите на енергийните дружества тръгваха с положителна оценка на направеното е доказателство, че оценяват пазара като единен такъв.

Производителите на електроенергия от ВЕИ и в частност представителите на вятърната и фотоволтаичната асоциации останаха доволни.

На закрито заседание на 7 декември пред стои КЕВР да оповести окончателното си решение и датата на влизането в сила на новите правила за търговия с електрическа енергия.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари