НАЧАЛО » анализи

ВР: Рекордно увеличение на ВЕИ сектора, но растат и СО2 -емисиите и потреблението на изкопаеми горива

fb
3E news
fb
21-06-2018 09:58:00
fb

Нефтогазовата компания British Petroleum (BP) публикува годишната статистика в световния енергиен сектор - (Statistical Review of World Energy).
През 2017 г. възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) са се увеличавали с рекордни темпове. Независимо от това обаче, за пръв път от четири година са се увеличили и глобалните емисии от парникови газове, като това се обяснява с високото търсене на енергия, което е подтикнало към увеличение на потреблението на изкопаемите горива – въглища, газ и петрол.

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Целта на Парижкото споразумение за климата от своя страна цели съществено намаление на изхвърлянията от парникови газове и при тези данни изглежда трудно постижимо.

Потреблението на енергията от ВЕИ в същото време се е повишило до рекордно ниво – 69 млн. тона нефтен еквивалент, което е много повече от рекорда, поставен по-рано и изчисляващ се на 53 млн.т н е. Темпът на ръст на ВЕИ също е сред най-високите – 17 %.

Потреблението на енергия в света е нараснало с 253 млн.т н е (2,2 %) и нисковъглеродните технологии са покрили само една трета от този ръст. Останалите две трети са обезпечават от въглеводородите, сред които природният газ се отличава с най-бърз ръст   (+ 3% или 83 млн. т н е).

Ръстът на потреблението на енергия (2,2%) е най-високият от 2013 г., а темпът на ръст надхвърля данните за последното десетилетие ( 1,7 %). Освен това 4/5 от този ръст се падат на развиващите се страни, но трябва да се отбележи, че ръст на потреблението на енергия вече се отбелязва и в Европа.

Търсенето на въглища отново расте след спад от три години – потреблението е нараснало с 25 млн. т н е ( 1 % ), но все пак остава под пика от 2013 г. При това в Китай, където обикновено се изгарят поне половината от въглищата, потреблението е нараснало незначително – с 0,5 % и досега е с 3,9 % под пика от 2013 г.

Смята се, че Индия и другите азиатски страни ще определят по-нататъшното развитие в сектора на въглищата. В Индия съответно потреблението на въглища за година се е увеличило с 4,8 %, но е под средногодишните темпове на ръст за последното десетилетие (6,3 %), а строителството на нови въглищни мощности в страната вече е ограничено. Заложени са колосални планове за развитие на ВЕИ.

С ръста на потреблението на газ, нефт и въглища през 2017 г. са се увеличили и изхвърлянията от парникови газове – с 16 % или 426 млн. тона. Това става след три години на спад или нулев ръст.

В ЕС изхвърлянето на СО2 растат три поредни години. Настоящите тенденции поставят под заплаха изпълнението на целите от 2030 г., според които емисиите трябва да намалеят с 40 % от нивото от 1990 г.

Изводът е, че както и преди светът продължава да е силно зависим от изкопаемите горива. Предвид ръста на СО2, експертите смятат, че това може да породи песимизъм по отношение на постигането на целите на Парижкото споразумение за климата. Това обаче не означава край на прехода към нисковъглеродна икономика. Промените в голяма степен се очаква да се случат след 2025 – 2030 г.

ВР
ВЕИ
СО2
газ
петрол
въглища
По статията работи:

Маринела Арабаджиева