НАЧАЛО » анализи

Енергийната сигурност на ЕС 2.0

fb
3E news
fb
19-03-2016 09:02:00
fb

 

Европейската комисия ще приема пакет "сигурност на доставките" Председателят на Енергийния съюз на ЕС Maros Sefcovic по време на събитие в Международната агенция по енергетика /IEA/ на 15 февруари коментира подготвения Пакет за енергийна сигурност на ЕС и Стратегията за неговото изпълнение. Въпреки резкия спад в платената премия за внос на газ за страни в Централна и Източна Европа през миналата година, според него пазарите все още не са достатъчно ликвидни.

„При подготовката на тази стратегия открихме, че поради липса на инфраструктура и [поради] господстващото положение на доставчика на пазара, страни от Централна и Източна Европа са плащали за газ 23% повече през 2014 г., отколкото техните западни партньори; същото е било и за миналата година, но разликата в цената е 16%. Ето защо, аз мисля, че ние се нуждаем от по-ликвидни пазари, нуждаем се от по-добри вътрешни връзки/взаимна свързаност; ние трябва да разнообразим нашите доставки/да диверсифицираме доставките, за да сме сигурни, че конкуренцията наистина може да играе роля и те могат да се възползват от открит, добре работещ пазар“.

Той е казва още, че този вид пазар ще увеличи сигурността на доставките и ще позволи на енергията да преминава свободно през границите на ЕС. Според него това ще създаде конкуренция на пазара и ще позволи на потребителите и на добиващите и доставящите фирми да се насладят на мащабни икономики, което от своя страна ще позволи на ЕС да реализира по-ефективно целите, свързани с климатичните промени чрез определяне на общи цели.

В отговор на въпрос за предложените от Русия газопроводи, той отбелязва, че в момента се очаква опозицията на Nord Stream 2 да се засили. Той е заявява, че усилията на „Газпром“ за стабилен пазарен дял в Европа е "легитимна цел", но е добавя, че условието на ЕС е за споделени връзки, базирани на зачитане правната система в Европа, правото на ЕС, без опасения за конкуренцията; енергийният бизнес да се „прави без никакви допълнителни политически условия".

Целият текст може да прочетете на: http://www.naturalgaseurope.com/security-ofsupply-package-on-deck-28166

На 2 март в Polak Room, Residence Palace, Брюксел, Natural Gas Europe организира дискусия за Стратегията със заместник- председателя на Европейската комисия за енергийния съюз - г-н Maroš Šefčovič и евродепутата г-н Йежи Бузек, председател на Европейската парламентарна Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Стратегията на ЕС за LNG и съхранение на природен газ, публикувана на 16 февруари, е обсъдена подробно в медиите и е определена от някои като „променяща играта" (game changer), като нещо, което ще повиши енергийната сигурност на целия съюз.

Съхранението на LNG и в частност на природен газ е силен акцент на Европейската комисия по отношение на диверсификацията и сигурността на енергийните доставки.

Природният газ представлява около една четвърт от общото потребление на енергия в ЕС, но в момента по-малко от половината от целия потребяван газ се добива в Европа.

Останалата част се внася, основно от Русия, Норвегия и Алжир по тръбопроводи, но се увеличава и броят на износителите на втечнен природен газ. Новата стратегия има за цел да се подобри достъпът на всички страни- членки на ЕС към LNG и за съхранението на газ. Šefčovič е заявява, че "достъпът до терминали за втечнен природен газ е повече от просто един национален пазар и е крайъгълен камък за тяхната /на страните- членки на ЕС/ търговска жизнеспособност.

„Ние се приближаваме към момента на достатъчен капацитет за внос на втечнен природен газ и сега трябва да гарантираме, че достъпът до него е разпределен в целия ЕС, независимо от това дали дадена държава-членка е без излаз на море, или има морски бряг".

Целият текст може да прочетете на: http://www.naturalgaseurope.com/gasdialogues-maros-sefovic-buzek-eu-strategy-lnggas-storage

Като първа стъпка към представянето на Енергийния съюз, на 16 февруари Европейската комисия представи Пакет за енергийна сигурност.

С цел укрепване на сигурността на доставките, пакетът определя широк спектър от мерки за укрепване устойчивостта на Европейския съюз към прекъсване на доставките на газ и прави още една малка стъпка към създаването на един наистина взаимосвързан и интегриран вътрешен енергиен пазар.

Нов доклад на FTI Consulting разглежда логиката на Пакета, който съдържа следните предложения:

Тези инициативи идват в критичен момент за енергийната политика на ЕС и енергийната промишленост, като самите европейски институции са готови за едновременни дискусии по две други инициативи, които също ще играят ключова роля в оформянето на бъдещето на енергийната система на ЕС: реформа на схемата за търговия с емисии (ETS) и инициативата за Визия за нов енергиен пазар /Design New Energy Market/.

Резултатите от тези дебати и преговори по Пакета за енергийната сигурност ще изпратят съответните сигнали към инвеститорите и ще имат важно въздействие по отношение определяне бъдещето на енергийната индустрия.

В ерата след Споразумението за климатичните промени СОР21, НПО реагират отрицателно на публикувания Пакет, като обвиняват ЕК в пренебрегване на ангажиментите, поети в Париж. С представянето на Пакета, който почти изцяло се занимава с природния газ, НПО твърдят, че ЕК изпраща погрешни сигнали, независимо от индикаторите, които показват намаляване на търсенето на газ в Европа. Въпреки това, беше обявен план на ЕК за обновяване на законодателството, свързано с природния газ в ЕС, много преди споразумението в Париж.

В действителност, в контекста на тази среда за цената на петрола – „по-ниска за по- дълго", Пакетът за енергийна сигурност на ЕК е покана за газовата промишленост и за 28-те страни-членки на ЕС да се развиват и да се адаптират към новите пазарни реалности.

Целият анализ може да се прочете на http://brussels.ftistratcomm.com/2016/02/18/ eu-energy-security-2-0/

 

Преводът от Naturalgaseurope е на Център за изследване на Балкански и черноморски регион, публикуван в бюлетина. 

 

 

ЕК
енергийна сигурност
газова инфраструктура
LNG
енергиен съюз
По статията работи:

Маринела Арабаджиева