НАЧАЛО » анализи

Електроенергетиката на Европа може да бъде напълно декарбонизирана през 2045 г.

fb
3E news
fb
03-12-2018 09:08:00
fb

Eurelectric пусна през миналата година меморандум в съответствие с който участниците в сектора трябва да предприемат мерки за превръщане на електроенергетиката в енергийно неутрална много преди средата на настоящия век ((well before mid-century). По-късно през тази година Съюзът за европейска електроенергетика публикува докладът „Пътят за декарбонизация на европейската икономика“ (Decarbonization pathways). В него се описват пътищата за постигане на климатичните цели на Европа през 2050 г. в секторите на недвижимите имоти, транспорта и промишлеността. Според този документ в крайна сметка 60 % от икономиката на Европейския съюз трябва да се електрифицира към 2050 г. за постигане на 95 % от намаляването на емисиите на парникови газова в сравнение с нивото от 1990 г.

Eurelectric в края на ноември публикува втората част от посочения доклад, в който се коментира декарбонизацията на електроенергетиката. Според авторите,  европейският енергиен сектор може да бъде напълно декарбонизиран по-рано от поставените цели в Парижкото споразумение за климата и по-точно – през 2045 г. За това ще е необходимо увеличение на темповете на електрификация на ключовите сектори на икономиката, за което се говори в първата част на доклада, а също така да се изпълнят следните прости на пръв поглед условия:

-През 2045 г. над 80 % от производството на електроенергия трябва да се осигурява от ВЕИ, като на дела на слънчевата и вятърна енергетика ще се падат : 15 %  50 % съответно.
-Източниците на енергия трябва да се диверсифицирани, за обезпечаване на надеждността и гъвкавостта (маневреност) на системата.
-Трябва да се промени ролята на „традиционните“ мощности, които да се използват за резерв, но все по-малко да се използват за производство на електроенергия.
-Напредък и намаляването на цената на технологиите, които да осигуряват намаляване на изхвърлянията на емисии кто CCS и power-to-gas.

Изследването показва, че независимо от големите инвестиции, необходими за изпълняване на необходимите дейности, стойността на електроснабдяването при напълно безвъглеродна система ще е по-ниска отколкото се смяташе преди. Това е свързано със значителното понижение на стойността на технологията на възобновяемите мощности. Ако през 2011 г. Европейската комисия прогнозираше цени на електроенергията на едро от порядъка на 105 евро за МВтч през 2045 г., то настоящата оценка е за 70 – 75 евро за MWh.

В докладът се отбелязва, че дела на изкопаемите горива в производството на електроенергия ще е около 5 %, като мощностите на газовите електроцентрали ще са близо 15 % от общо установената мощност, което ще гарантира надеждност на системата, особено в регионите, които нямат достъп до хидроенергийни обекти или АЕЦ.

 

Докладите на Eurelectric : https://www.eurelectric.org/news/europe-s-power-sector-can-decarbonise-by-2045/

 

 

декарбонизация
електроенергетика
Eurelectric
декарбонизация на електроенергетиката
декарбонизация на икономиката
Производство на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
АЕЦ
изкопаеми горива
По статията работи:

Маринела Арабаджиева