НАЧАЛО » анализи

ЕК: Пазарът на енергия в България - евтина лигнитна, водна и ядрена енергия и висок износ през Q2 на 2018г.

fb
3E news
fb
28-10-2018 06:30:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт

Последните доклади на Европейската комисия за пазарите на газ и електроенергия, които обхващат второто тримесечие на 2018 г., бяха публикувани на 18 октомври 2018 и съдържат широк спектър от данни за доставката и използването на електроенергия и газ в ЕС.

1) Пазар на електроенергия в ЕС

Рекорден дял на ВЕИ в електропроизводството

Докладът за пазара на електроенергия показва, че делът на възобновяемите източници в производството на електроенергия в ЕС е нараснал до най-високото си ниво до момента - 38%, главно поради значителното електропроизводство от вода и вятър в по-голямата част на Европа.

Енергия на едро за 44 €/МВтч = 18% ръст на годишна база

Средните цени на едро за електроенергия на пазар ден-напред са 44 €/МВтч, сравними с предходното тримесечие на 2018 (45 €/МВтч), но с 18% по-високи на годишна база - 37 €/МВтч през второ тримесечие на 2017 г. Макар че средните цени на електрическата енергия през второто тримесечие варират от 34 €/МВтч за България до 60 €/МВтч за Великобритания, като цяло дисперсията на цените на едро на различните пазари в ЕС е по-ниска в сравнение с предходните тримесечия.  През април 2018 г. климатичните условия са по-меки от обичайното, което допринася за намаляването на енергийното търсене от страна на домакинствата и за ниските месечни цени на едро за електроенергия в по-голямата част на Европа. За сметка на това високите температури през юни 2018 г. увеличават търсенето на енергия в много южно- източноевропейски страни.

По-високи цени на въглища, природен газ и въглерод

През второто тримесечие на 2018 г. потреблението на електроенергия нараства умерено с 0,3%, съпоставено с ръста на БВП на ЕС, който е 2,1% на годишна база.

Сред факторите, влияещи върху разходите за производство на електроенергия, са цените на природния газ - увеличени значително в сравнение с предходната година под въздействие на по-големите нужди от нагнетяване на газ в хранилищата, изчерпани под натиска на студените метеорологични условия от март и от покачващите се цени на петрола и въглеродните емисии.

Цените на въглищата нарастват значително през тримесечието поради силното глобално търсене на въглища, особено на азиатските пазари. Цените на въглерода продължават да се увеличават, но през юни реакциите на пазарите по повод търговските спорове между ЕС и САЩ водят до успокояване на въглеродните цени, поради очакването, че вносните мита на САЩ върху въглеродно-интензивни идустрии ще повляят негативно тяхното производство, съответно, ще намалят търсенето на разрешителни за въглеродни емисии.

Потреблението на въглища и газ в производството на електроенергия в ЕС намалява допълнително, тъй като увеличените цени на въглищата, газа и въглерода не стимулират по-висока рентабилност на технологиите за електропроизводство от изкопаеми горива. По отношение на ядреното производство намалението в това тримесечие се дължи основно на спирания на реактори за презареждане или планови ремонти, характерни за този период от годината.

Умерен ръст на цените за бита

Цените на електроенергията на дребно за битови потребители се повишават средно с 4.5% през юни 2018 г. в европейските столици, главно поради разходите за доставка на енергия и мрежовите разходи (виж серията от публикации на EMI по темата).

Регионален преглед: Югоизточна Европа (България, Хърватска, Сърбия, Гърция)

Подобно на повечето европейски пазари, цените на едро за електроенергия в Югоизточна Европа (ЮИЕ) се увеличават през второто тримесечие на 2018 г. Докато към април 2018 регионалните средни договори за базов и за пиков товар възлизат на 49 €/МВтч, през юни 2018 г. те надвишават 60 €/МВтч. Цените на базов товар са най-високи в Гърция, при средна тримесечна цена в България по-ниска с 22 €/МВтч, а в Сърбия и Хърватия съответно с 15 €/МВтч и 13 €/МВтч под гръцките договори.

При разглеждането на среднодневните цени става ясно, че гръцките цени бавно се повишават и са между 50 €/МВтч и 60 €/МВтч през по-голямата част от второто тримесечие на 2018. През април и май 2018 г. цените на базов товар в България, Хърватия и Сърбия следват европейския тренд на нарастване, с диапазон от 20-30 €/МВтч до 40-50 €/МВтч. Устойчивото нарастване на регионалните цени в началото на летния период е подкрепено и от температури с няколко градуса по-високи от дългосрочните средни стойности, което води до увеличаване на потреблението на домакинствата (енергия за охлаждане).

През юни 2018 г. българските цени се отделят от тези на останалите регионални партньори и показват значителна разлика надолу спрямо тези в Хърватия и Сърбия. Тези по-ниски цени биха могли да са свързани с увеличаването на ядреното електропроизводство в България, тъй като освен местното електропроизводство от лигнитни въглища и водните източници за електропроизводство, ядрената енергетика също е фактор в осигуряването на основно количество електроенергия с ниски производствени разходи. Ниските цени на електроенергията водят до увеличаване на българския износ в съседните страни, главно в Гърция, Сърбия и Македония.

2) Пазар на природен газ в ЕС

Спад в добива и потреблението на газ

Докладът за пазара на природен газ показва, че потреблението на газ в ЕС е намаляло с 8% на годишна база, което се дължи на мекото време и по-малката употреба на газ в енергийния сектор. Последният път, когато е наблюдаван подобен развой, е през 2014. Добивът на местен газ е намалял с 12% на годишна база. Вносът се е увеличил с 3% на годишна база, тъй като намаляващото производство и високото търсене на газ за нагнетяване в хранилищата компенсират спада в потреблението.

Рекорден внос на руски природен газ за последните 5 години

Руските доставки през газопроводи покриват 46% от вноса от източници извън ЕС, постигайки най-висок дял за тримесечие през последните пет години. Прогнозната стойност на вноса на газ в ЕС е около 21 милиарда евро, с 29% повече от година по-рано. Вносът на втечнен природен газ в ЕС е намалял с 2% на годишна база, макар да бележи ръст от 30% спрямо първото тримесечие на 2018 г. Разликата между цените в Европа и Азия се увеличава към края на второто тримесечие, което привлича LNG-танкерите далеч от Европа.

Развития по казусите "Газпром" и "Quatar Petroleum"

През май 2018 г. Комисията се произнася по казуса с "Газпром" постановявайки набор от задължения, които да позволят свободното движение на природен газ на конкурентни цени на газовите пазари в Централна и Източна Европа. През юни е започнато и официално разследване, за да се прецени дали дългосрочните договори за LNG на Qatar Petroleum съдържат териториални ограничения.

Цените на хъбовете остават високи

Въпреки мекото време и намаляващото потребление на газ, локалните цени в европейските газови центрове (хъбове) остават високи през второто тримесечие на 2018 г. поради растящите цени на петрола и въглищата и силното търсене на газ за нагнетяване.

пазар на енергия
доклад на ЕК
електроенергия
природен газ
България
ЕС
цени
износ
потребление
ВЕИ
По статията работи:

Галина Александрова