НАЧАЛО » анализи

Експерти: В Правилата за търговия с електроенергия да се разпише процедура за отстраняване на търговец

fb
3E news
fb
06-12-2017 02:38:00
fb

Необходими са допълнителни критерии за случаите, свързани с отстраняване на даден търговец от електроенергийния пазар. Трябва да се има предвид, че това касае определен брой клиенти. Това коментираха пред журналисти председателят на УС на Института за енергиен мениджмънт (EMI) Славчо Нейков и членът на УС Иванка Диловска във връзка със случаите на отстранените от пазара търговци на електроенергия. В частност се касае за прецедента с „Фючър енерджи“, където става въпрос за 5000 клиенти и то през зимата, при отрицателни температури. Този казус поставя и въпроса как да вървим към либерализацията на електроенергийния пазар.

 

Необходимо е в Правилата за търговия с електроенергия да се разпише процедура за отстраняване на търговец, включително и отчитане на форсмажорни обстоятелства.

Става въпрос за възможността, която Електроенергийният оператор (ЕСО) има, за да отстранява даден търговец от електроенергийния пазар от една страна, а от друга и за възможността на търговеца да обжалва подобно решение, обясни Славчо Нейков (председател на УС на ЕMI). Повод за коментара е съобщението на ЕСО за отстраняването от пазара на търговеца „Фючър енерджи“. Дружеството обслужва 5000 клиента, повечето от които „ниско напрежение“. Ситуацията с отстраняването на търговеца от електроенергийния пазар се случва в зимния сезон. Предвид необходимостта от защита на потребителите това трябва да се има предвид, обясни Нейков.

 

Формално става въпрос за прехвърляне към нов доставчик на електроенергия, но безспорно въпросът е свързан с отражението , което отстраняването на даден търговец ще остави върху тези клиенти. Разбира се, от значение са и сметките за електроенергия, които следва те да платят до включването им към нов доставчик. В случая клиентите на отстранения търговец няма да останат без електроенергия, ще я получат, но въпросът вече е на каква цена, обясни от свя страна Иванка Диловска.

 

Отстраняването от електроенергийния пазар може да стане по критерии и факти станали известни на ЕСО, допълни тя в отговор на въпрос В писмото на на ЕСО до доставчиците от последна инстанция (включително регулатора, борсата и електрическата компания) става ясно, че „Фючър енерджи“ са имали огромни финансови задължения за небаланси. Въпросът е защо от ЕСО не са реагирали по-рано. Това би могло да означава, че дружеството не е могло да плаща на ключови участници. Става въпрос и за това, че в сегашният вид системата не дава достатъчно информация за търговците, което крие риск за потребителите.

Надзорни функции на практика имат и ЕСО, и БНЕБ, и КЕВР. Затова обаче е много важно да се знае кой за какво следи на пазара. В случая става въпрос за доверието в пазара, обясни Диловска.

 

Какви са вариантите пред клиентите на „отстранен незабавно от пазара“ търговец

 

Първият вариант, според Диловска е автоматично преминаване към доставчик от последна инстанция (ДПИ), в зависимост от мястото на присъединяване. В случая, възниква т.нар.ценови риск: цените за енергията от ДПИ ще са поне с 40лв./МВтч или около 50 % по-високи от цените по договора им с „отстранения“ търговец.

За сравнение, сега, според справката на Института за енергиен мениджмънт цените сега са както следва:

ЧЕЗ Електро - 123.43 лв. за МВтч

ЕНЕРГО-ПРО – 121.61 лв. за МВтч

ЕВН – 149.73 лв. за МВтч

НЕК – 141.56 лв. за МВтч

и съответно цената за енергия на регулиран пазар – 73.82 лв. за МВтч (изчислена на примера на ЧЕЗ, по тарифа за небитови потребители, 60% дневна, 40% нощна консумация). Освен това цените са само за енергия, освен тях се заплащат също следните цени за мрежови услуги (по примера на ЕНЕРГО-ПРО):

цена „задължение към обществото“ - 37,25 лв. за МВтч

цена за пренос през електропреносна мрежа – 8,15 лв. за МВтч

цена за достъп до електропреносна мрежа – 1,09 лв. за МВтч

цена за пренос през разпределителна мрежа Средно напрежение – 10,36 лв. за МВтч, или

цена за пренос през разпределителна мрежа Ниско напрежение – 30,08 лв. за МВтч

цена за достъп до разпределителна мрежа – 8,00 лв. за МВтч

...и цени за небаланси.

Вторият вариант е връщане към регулиран пазар, ако клиентите са присъединени на Ниско напрежение. Тогава цените биха били сходни с тези на търговеца, но се изисква лична инициатива от страна на клиентите.

Вариант три – Избор на нов търговец, ако до 15 декември потребителите подадат заявления за смяна на доставчика, а от 1 януари 2018 г. договорът им ще е активен.

 

Как изглежда свободният пазар (за 2016 г.)

 

Според изследване на Института за енергиен мениджмънт през 2016 г. общият пазарен дял на тримата основни доставчика на електрическа енергия на пазара е 80-85 % на база произведена енергия и в диапазона 72-77 % на база инсталирана мощност за същия период. Съгласно публикуваната от КЕВР графика, този показател се влошава за последните две години.

Участието на тези трима участника на свободния пазар съответно е както следва:

АЕЦ „Козлодуй имат продажби по двустранни договори 9227 Гвтч (92,2 %), а в пазар „Ден напред“ - 773 (7,73 %), или общо 10 000 Гвтч (100 %).

ТЕЦ „Марица Изток“ -продажбите по двустранни договори са 6109 Гвтч (92,56 %), в пазар „Ден напред“ - 491 Гвтч (7,43 %) или общо 6600 Гвтч (100 %).

НЕК ЕАД – продажби по двустранни договори – 1378 Гвтч (60,02 %), в пазар „Ден напред“ 918 Гвтч (39,98 %) или общо 2 296 Гвтч (100 %).

Общо трите дружества по продажби по двустранни договори осъществяват 16 714 Гвтч, а по пазар „Ден напред“ - 2182 Гвтч, или общо – 18 892 Гвтч.

 

На практика сделките по двустранни договори доминират пазара на едро. Към настоящия момент, обаче, за тези сделки и за цените по които се реализират няма достатъчно информация.

Редно е сделките по двустранни договори задължително да бъдат регистрирани на централизираната платформа на БНЕБ, смятат от EMI. Експертите от института отчитат становището на противниците, които смятат, че по този начин ще се ограничи свободата на договореностите, но припомнят, че става дума единствено за регистриране на сделките на централизираната платформа за двустранни договори.

 

Точно тук е и ролята на REMIT, който гарантира прозрачността на пазара, коментира Славчо Нейков. Той припомни, че председателят на КЕВР Иван Иванов също излезе с идеята всички двустранни договори над 5 МВт да бъдат качени на платформата. Иванка Диловска и Славчо Нейков са категорични, че силата на REMIT трябва да бъде пренесена към българското законодателство.

 

Подобна идея сподели в рамките на кръгла маса неотдавна и председателят на комисията по енергетика към Народното събрание Делян Добрев, като обясни, че настоящият Закон за енергетиката не може да търпи повече кръпки и е необходим съвсем нов закон. Оттук нататък остава въпросът кога ще има такъв законодателен акт, който на практика ще отчита всички казуси, включително и този с „Фючър енерджи“, който не е изключение, но за пръв път дава сигнал за наложителна промяна.

В момента темата с REMIT е размита, а и регулаторът закъснява с необходими нормативни текстове, още повече, че както изглежда нов енергиен закон може да има едва следващата есен.

 

Имаме нужда от по-конкретна Пътна карта, в която да се очертае подробно и със срокове какво и как да се прави предвид приоритетът на правителството, касаещ либерализацията на електроенергийния пазар, обясни Славчо Нейков. Важно е и каква е концепцията на правителството за пазара, допълни от своя страна Иванка Диловска, като обърна внимание, че и досега не е ясно дали ще се работи по модела, предложен от Световната банка и дали ще се надгражда Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, каквито намерения бяха заявени.

По-лошо от забавянето би било избързването, коментира в същото време Диловска, като даде пример с принудителното изваждане на пазара на потребителите „средно напрежение“.

Сега на ход са институциите, които десет дни преди коледните празници трябва да защитят доверието в пазара и да осигурят спокойствие на потребителите.

 

правила за търговия с електрическа енергия
Институт за енергиен мениджмънт
БНЕБ
Фючър енерджи
ЕСО
НЕК
REMIT
По статията работи:

Маринела Арабаджиева