ЕЙ И ЕС обсъжда 3 варианта за решение на казуса с дългосрочните договори при пълна либерализация и гарантиране на доставките /допълнена/

Три са вариантите за намиране на решение, което да гарантира сигурността на доставките от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ при пълна либерализация на електроенергийния пазар. Това каза пред журналисти президентът на   ЕЙ И ЕС (AES) за България Оливие Маркет.

 

В търсене на решение

Президентът на ЕЙ И ЕС за България  потвърди, че компанията е получила методологията за изчисляване на  компенсация на невъзстановяемите разходи, която е насочена към запазване на правата на инвеститорите. Активната фаза на търсене на решение на казуса с дългосрочните договори ще стартира след 30 юни, когато ЕЙ И ЕС вече ще има отговор и на въпроса за т.нар. невъзстановяеми разходи.

ТЕЦ "ЕЙ И ЕС" няма проблем на практика за прекратяване на дългосрочният договор за изкупуване на електроенергия. Срещу това тя ще настоява за компенсиране за всички направени, но все още невъзстановени инвестиции. В исканията си за невъзстановяеми разходи, според обясненията, централата ще включи и бъдещи доплащания, което визира дългосрочния договор, който изтича през 2026 г. Целта е тези плащания да покриват разликата между пазарната цена и реалните оперативни разходи на централата.

 

Различните решения, по които може да се постигне целта са следните:

Продължаване на дългосрочните договори за изкупуване (ДДИ) на електроенергия, като НЕК продава енергията на свободния пазар

Замяна на дългосрочните договори с договор за разлики

Замяна на дългосрочните договори с компенсация за невъзстановяемите разходи.

В момента  ЕЙ И ЕС анализира  внимателно методиката и в края на месец юни ще предложи виждането си за решение на казуса на правителството. След това ще започне активна фаза на преговори и постигане на решение, стана ясно от обяснението на Оливие Маркет. „Имаме желание за постигане на решение, което едновременно с това трябва да гарантира запазването на интереса на инвеститорите и да гарантира техните права“, каза той. Президентът на ЕЙ И ЕС припомни, че постигането на съгласие касае интересите на 15 инвеститора, сред които са и много големи банки.

„Крайната цел е да се намери механизъм, който да гарантира работата на централата и да гарантира интересите на инвеститорите и сигурността на доставките“, обясни Оливие Маркет.


„ЕЙ И ЕС анализира методиката много внимателно и ще даде становището си по нея на компетентните български институции до края на юни. Анализът на невъзстановяемите разходи е част от преговорния процес“, допълни Маркет.

Той обясни, че на този етап е рано да се каже за каква точно сума става въпрос.

При преговорите ще се визират и пазарните нива на възвръщаемост. При това ролята на ЕК остава в основата. „Всяко четене на казуса трябва да мине през Европейската комисия (ЕК). Процесът тръгна от ЕК и трябва да мине през нея“, каза той.  


Президентът на ЕЙ И ЕС определи като нереална сумата за невъзстановяеми разходи, които се тиражират в публичното пространство.
Изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС Иван Цанков от своя страна обясни, че задълженията към инвеститорите в лицето на банките в момента са от порядъка на 700 млн. лева. В същото време той потвърди, че сумата, коментирана от министър Петкова в размер от 3 млрд. при едностранно прекратяване на договорите е общо - взето вярна.

 

Припомняме, че на няколко пъти през тази година работодателските организации оказаха агресивен натиск върху правителството и в частност върху министъра на енергетиката Теменужка Петкова по отношение на т.нар. „американски централи“. Те поискаха прекратяване на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия от страна на НЕК. Нещо повече при среща с омбудсмана дори спекулираха с влиянието на дългосрочните договори върху цената на тока за регулирания пазар. По-рано, в определен момент работодателите дори отказаха покана от страна на енергийното министерство, свързана с либерализацията на електроенергийния пазар. Депутати от управляващата партия ГЕРБ и досега твърдят, че договорите с „американските централи“ трябва да бъдат прекратени, но, след преговори и при определени условия. Централите, разбира се, не са американски, а получилото популярност определение е по-скоро отличаващо двете централи в Маришкия басейн (ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3 ).

 

 

Дерогация

Процесът на дерогация във връзка с новите еврорегламент за големите горивни инсталации  ще отнеме време, коментира изпълнителният директор Иван Цанков.  Искането, което вече е внесено от ЕЙ И ЕС касае частична и пълна дерогация.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ ще иска отмяна на дерогациата за серен диоксид и живак.

За серния диоксид (SO2 ) искането е за разрешение за средногодишна ефективност на сероочистването до 97 %, или т.нар. частична дерогация . Според обяснението на Цанков, изискванията за най-добри техники са за годишен максимум от 320 mg/Nm3. Новият стандарт за SO2 засяга два елемента – процент на сероочистване и норма и затова се касае за частична дерогация.
По отношение на живака (Hg ) искането е за разрешаване на пълна дерогация.

ЕЙ И ЕС подаде в Министерството на околната среда и водите на 16 февруари тази година пълният набор от документи, свързани с разпоредбата за Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, вследствие на приемането на разпоредбите за приемане на заключенията за най-добрите техники по Директивата 2010/75/EU на Европейския парламент и Съвета на ЕС за големите горивни инсталации.

Цанков припомни, че промените, визирани от новия еврорегламент за големите горивни инсталации трябва да влезе в сила през 2021 г. , като в момента са в очакване на решението към изпълнителната агенция към екоминистерството. Той обясни, че исканията за дерогация са подкрепени от анализ, според който постигането на нивата на емисиите, свързани с най-добрите налични техники биха довели до непропорционално високи разходи в сравнение с постигнатите екологични ползи. От една страна заради техническите характеристики на централата, а от друга поради географското положение или местните екологични условия в района на централата.

Анализът, който съпровожда искането на ЕЙ И ЕС за дерогация е изготвен от Amec Foster Weeler.  

Възвръщаемост,  печалба, дял в енергийния микс, цени

Печалбата на централата е публично достояние, категоричен бе Цанков, като допълни, че всеки има възможност да проучи финансовите отчети.
Позовавайки се на официалните данни той посочи, че делът на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в енергийния микс е около 10-11 % . В същото време изпълнителният директор коментира, че предвид възвръщаемостта на други компании от енергийния сектор тяхната не е така висока. Така например при други компании с мащаби,  подобни на тези на централата в Гълъбово, възвръщаемостта на активи за 2016 г. в България, с приходи от над 100 млн. лв. и положителен финансов резултат е от порядъка на 7,5 %. За ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ тази възвръщаемост е 5,1 %. Това не е много, обясни Цанков.

Съотношението между нетната печалба към общите активи е 5 % през 2016 г., което е под средното за компаниите с приходи от над 100 млн. лв., допълни той.

Вътрешната норма на възвръщаемост на проекта е изчислена на 6,6 %.

Цанков бе категоричен, че цената на електроенергията, произвеждана от централата в Гълъбово е конкурентна по международните стандарти. В подкрепа на тезата си, той се позова на доклад на МАЕ. Доклад на ЕК също говори за конкурентна цена на електроенергията в страната ни, обясни още Цанков. Действително на пазара на едро цената е по-висока, но тук зависимост има от таксите, акцизите и пр., натрупани върху чистата цена на енергията.

В допълнение на този показател за чистата цена на енергията е именно важна и от значение вътрешната норма на възвръщаемост. Това, както стана ясно от обяснението на президента на ЕЙ И ЕС Оливие Маркет и изпълнителния директор на централата Иван Цанков са само част от важните фактори.

Казусът „държавна помощ“

На практика без наличието на договор за дългосрочно изкупуване на електроенергията проектът за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“  нямаше как да се случи, заради необходимостта от гаранции за инвеститорите обясни Цанков. Той бе категоричен – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ няма държавна гаранция, а само договор за дългосрочно изкупуване на електроенергия.  

Подписването на договори за дългосрочно изкупуване е световна практика при изграждането на нови, конвенционални мощности, категоричен бе президентът на ЕЙ И ЕС Оливие Маркет. За пример той посочи, изграждането във Великобритания и Турция на новите атомните централи ( Hinkley Point C във Великобритания  и АЕЦ „Аккую“ в Турция) , като посочи, че цените им са над тези в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ - съответно 106 евро за МВтч за 35 години и 109 евро за МВтч за 15 г.

В допълнение Маркет припомни, че наскоро Европейската комисия одобри доста схеми за заплащане на капацитет, които осигуряват допълнителен приход за производителите, като доплащане над пазарните нива. За пример бе посочено одобрението през февруари от ЕК за механизмите за 6 страни от ЕС като Франция, Германия, Белгия, Гърция, Италия и Полша.

От гледна точка на запазване на интереса на инвеститорите би трябвало да се разглежда и казуса с т.нар. държавна помощ, обясниха още представителите на ЕЙ И ЕС.

Няма решение на Европейската комисия по питането за държавна помощ. Процесът стартира много отдавна, през 2014 г.

ЕК насърчава българското правителство и нас да намерим решение, тоест, ако в крайна сметка не става въпрос за държавна помощ или за допустима държавна помощ продължаваме с дългосрочните договори.

При хипотеза за несъвместима държавна помощ просто дългосрочните договори трябва да се прекратят. Целта на Европейската комисия обаче е да запази интереса на инвеститорите. Това включва и оценка на състоянието на дадена страна.ЕЙ И ЕС е българска компания

Често чувам „американската компания“, но ЕЙ И ЕС е българска компания и единствената такава, изградила за последните 30 години нова ТЕЦ в България. Ние сме компания, която ползва напълно местни ресурси, работещите са 99,6 % български граждани, произвеждаме около 10 % от електроенергията в страната и плащаме данъците си тук. За последните 11 години платените данъци са 700 млн. лв. Вложенията са в размер на 3,2 млрд. лв. Това коментира по-рано президентът на ЕЙ И ЕС за България Оливие Маркет.
Той наблегна на факта, че през зимата централата е ключов фактор за сигурността на доставките.

Изпълнителният директор на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ Иван Цанков от своя страна припомни изграждането на централата е последователно подкрепено от 4 български правителства.

Първата подкрепа е от 2001 г. от правителството на Иван Костов с подписване на договор за дългосрочно изкупуване. Втората подкрепа оказва правителството на Симеон Сакскобурготски с Правителствено писмо за подкрепа. Третата подкрепа идва от кабинетът на Станишев през 2005 г. т.нар. Финансово приключване и начало на строителството, а четвъртата – през 2011 г. от кабинетът на Борисов с начало на дейността на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.  

За изграждането на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ са ангажирани известни европейски производители, като френско-германската Alstom, която притежаваше ЕPC договор за изграждането, датската компания Vestas е производител на турбините за вятърния парк „Свети Никола“.
70 % от необходимите инвестиции в централата в Гълъбово са получени от синдикат от 20 европейски финансови институции, като ЕБВР, BNP Paribas, Credit Agricole, ING и др. Заеми в размер на 300 млн. евро са гарантирани от експортната кредитна агенция на Германия – HERMES и на Франция – COFACE.

Самата ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гъъбово“ (известна и като ТЕЦ „Марица Изток 1“) е с инсталирана мощност от 690 МВт.
Централата има 15-годишен дългосрочен договор за изкупуване на електроенергия с Националната електрическа компания (НЕК). Договорът изтича през месец май 2026 г.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ влиза в експлоатация през месец юни  2011 г.

От датата на влизане в експлоатация досега производството на централата е в обем от над 20 млн.МВтч.

Цанков се спря и на процеса на предоговаряне на дългосрочните договори през 2016 г., когато централата намали цената за разполагаемост с 14 %, погасяване на забавените плащания, възникнали в по-ранен период. Ефектът от намаляването на цената се изразява в 50 млн. лв. спестени от НЕК на годишна база, или 500 млн. лв. за целия срок на договора. Той обърна внимание на социалния ефект за региона и за хората от Гълъбово.
При средна възраст на ТЕЦ-овете в България от порядъка на 40 г., централата в Гълъбово е само на 7 г., обърна внимание Цанков, като наблегна на възможността за гъвкавост при производството. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е гарант за сигурността на доставките, категоричен бе Иван Цанков.


Корпорацията ЕЙ И ЕС (AES Corporation) е глобална енергийна компания, която оперира в 15 страни по света и е световен лидер в областта на съхранението на енергия, като освен това притежава значителен портфейл от инвестиции във ВЕИ и LNG-терминали.
AES Corporation е 100% собственик на ЕЙ И ЕС България и се явява най-големия инвеститор в енергийния сектор на страната ни с преки инвестиции от 3,2 млрд. лева.

ЕЙ И ЕС България от своя страна е собственик и оператор на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, Депото за съхранение на отпадъци и Центъра за споделени услуги в София.

 

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари