НАЧАЛО » анализи

Доклад: Електроенергийният сектор на Европейския съюз през 2019 г. и как въглищата постепенно отстъпват пред ВЕИ

fb
3E news
fb
06-02-2020 08:02:48
fb

Потреблението на електроенергия в Европа е спаднало с 2 % (минус 56 ТВтч), като се е върнало към търсене от нивото на 2015 година. Това се случва при ръст на БВП от 1,4 % през 2019 г. Това става ясно от традиционния доклад на компаниите Energiewende (Германия) и Sandbag (Великобритания) за състоянието на електроенергетиката на Европейския съюз. Докладът е изготвен преди напускането на Великобритания на Европейския съюз.

Къде е България

Производството на електроенергия от лигнитни въглища в България спада, сочат данните от доклада.  От графиките към доклада става ясно, че спрямо 2018 г., през 2019 г. производството на електроенергия от лигнитни въглища е спаднало с 1%, от хидроенергийни мощности –  с 2 %, но пък вносът е нараснал (плюс) с 1 %. Отчита се спад и на консумацията на електроенергия с 1 процент, на производството с 2 %, но също и на СО2 – с 2 %

Конкретно за България, според графиката за собствено производство през 2019 г. по гориво и държави в ТВтч става ясно, че производството на електроенергия от лигнитни въглища е било от порядъка на 18 ТВтч (252 ТВтч за ЕС), от газ – 3 ТВтч (699 ТВтч за ЕС), 17 ТВтч от ядрена енергетика (821 ТВтч за ЕС), 3 ТВтч от хидроенергийни мощности (348 ТВтч за ЕС), 1 ТВтч от соларни мощности (137 ТВтч за ЕС), 1 ТВтч от вятърни мощности (432 ТВтч за ЕС).

Консумацията на електроенергия в България е оценена на 38 ТВтч (3239 ТВтч за ЕС). Вносът на електроенергия е спаднал (минус) с 6 ТВтч (16 ТВтч за ЕС).  Данни за експорта не се посочват.

Данните за ЕС

Производството на електроенергия за страните от ЕС (ЕС 28) е оценено на 3222 ТВтч.. Секторите, в които България има нулево производство на електроенергия са свързани с антрацитните въглища, други изкопаеми горива, а също и биомасата.

Потреблението на електроенергия в Европа е спаднало с 2 процента или минус 56 ТВтч, връщайки се към нивото от 2015 г. Това се случва при ръст на БВП с 1,4 % през 2019 г.

Според доклада, спад е регистриран почти във всяка страна, което се дължи на меката зима. В Германия се наблюдава най-голям спад от 3,3 %.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производство на електроенергия е достигнало  рекордните 34,6 %. Слънчевата и вятърна енергетика заедно са достигнали производство от почти 18 % от електроенергията (569 ТВтч). За пръв път производството на електроенергия и вятърни мощности на практика надхвърлят производството на електроенергия от въглища.

Само за една година производството на електрическа енергия, базирано на въглища в Европейския съюз е спаднало с 24 % и през 2019 година е било под половината от нивото през 2007 г. Производството на база на антрацитни въглища е спаднало с 32 % (минус 101 ТВтч). Спад се отчита в Германия (с 26 ТВтч), Испания (с 24 ТВтч), Нидерландия и Великобритания (с 10 ТВтч) и Италия (с 9 ТВтч). Спадът на производството, базирано на лигнитни въглища намалява  16 % или минус 49 ТВтч – основно в Германия, където е отчетен спад с 32 ТВтч и Полша – минус 7 ТвВтч. В резултат въглеродните емисии (СО2) в енергийния сектор на Европа през 2019 година са се понижили с 12 %. Това е най-големият спад от 1990 година.

Половината от въглищните мощности са били заменени с вятърна и слънчева енергия, а другата половина – с природен газ. Делът на вятърни и слънчеви мощности са нараснали благодарение на изграждането на нови мощности. Нарастването на газовите мощности се дължи на по-високите цени на емисиите на СО2 и ниските цени на газа, което е повишило конкурентоспособността на газовите електроцентрали в сравнение с въглищните. Трябва да се има предвид, че през 2019 година, производството на газ по обем е било с 8 процента по-ниско от рекордното ниво през 2010 г.

Според изчисленията, през 2019 г. мощностите на вятърната енергетика са се увеличили с около 14 ГВт, което е второ по големина увеличение за цялата история, а по отношение на слънчевата енергетика – с около 17 ГВт, което надхвърля два пъти данните от миналата година. В допълнение, икономиката продължава да се променя в полза на възобновяемите източници на енергия. През 2019 година са регистрирани рекордно ниски цени на търговете в сектора на офшорната вятърна енергетика в частност във Великобритания и на слънчевата в Португалия, като и в двата случая става въпрос за спад под цените на едро. Гледайки в бъдещето, европейските асоциации за вятърна и слънчева енергетика прогнозират ускорени темпове при изграждането на нови мощности. Припомняме, че крайната цел на ЕС е постигане на декарбонизация на енергийния сектор. В този ред на мисли трябва да припомним, че Eurelectric смята, че електроенергетиката на Европа може да бъде напълно декарбонизирана през 2045 година.

Производството на ядрена енергия е намаляло леко (минус) – с 1 % (минус 6 ТВтч), като намалява с 3 % и 14 % във Франция и съответно в Обединеното кралство, но се увеличава с 48 % в Белгия (поради пускането на няколко реактора след предишното им спиране).

Вносът на електроенергия в ЕС е спаднал с 11 ТВтч при по-ранен нетен внос от 16 ТВтч.

В докладът се обръща внимание, че европейският енергиен преход започва. Европейската зелена сделка постави борбата срещу кризата в климата в цялостната политика на Европейския съюз през следващите пет години, се казва също в доклада, като се изразява надежда, че тази политика ще доведе до осъществяване на целта за намаляване на парниковите газове в Европа с 50 % през 2030 г.

Пълният доклад:https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/Sandbag-European-Power-Sector-Review-2019.pdf

Припомнете си и: https://www.eurelectric.org/news/europe-s-power-sector-can-decarbonise-by-2045/

 

Energiewende (Германия)
Sandbag (Великобритания)
производство на електроенергия в ЕС
потребление на електроенергия в ЕС
ВЕИ
природен газ
въглища
ядрена енергетика
По статията работи:

3E news