НАЧАЛО » анализи

ДКЕВР реже цените на тока от биомаса, от бранша оспорват решението

Намалението е от 13% до над 34%, аргументите са поевтиняването на дървесината и опасност от нов ценови балон в енергетиката

fb
3E news
fb
08-01-2015 04:00:00
fb

 

Производителите на енергия от биомаса и то конкретно от дървесни отпадъци са много малък дял от енергията от възобновяеми източници. Техните цени не могат да повлияят на средната цена на енергията. Това каза Светла Тодорова, председател на ДКЕВР пред журналисти след обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическа енергия от биомаса, произведена от дървесни отпадъци.

В същото време обаче енергийният регулатор очевидно е решен да предотврати раздуването на нов ценови балон в енергетиката, подобно на този с фотоволтаиците, в резултат на бързото нарастване на производството на биомаса, стимулирано от необосновано високите преференциални цени. Затова комисията предлага певантивно да се намалят преференциалните тарифи на еленергията от възобновяеми енергийни източници- биомаса от дървесина. Новите, по-ниски преференциални тарифи са формирани на базата на обстоен анализ на ценообразуващите елементи за различните видове производители на ток от дървесни отпадъци. Той бе извършен от работна група, която председателят на ДКЕВР Светла Тодорова назначи в края на миналата година.

В публикувания доклад ДКЕВР предлага да бъдат намалени значително цените, по които общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват електроенергията от биомаса. Основание за това намаление са с 10% по-ниските цени на дървесината, уточниха от енергийния регулатор.

Най-голямо намаление – с 34.22 %, се предвижда за централите с инсталирана мощност над 5 Мвт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци. Вместо сегашните 222,80 лв. за Мвтч токът от тези централи ще струва 146,56 Мвтч.

При централите със същото гориво, но с инсталирана мощност под 5 Мвт, намалението е 33.77%.  Така цената за тока от тях ще падне на 166,11 лв. за Мвтч при 250,82 лв. за Мвтч сега. За такива цетрали, но с комбиниран цикъл, намалението е 32,49 % -  от278,48 лв. за Мвтч на 188,00 лв. за Мвтч.

С около 14%  се предвижда да падне цената на тока от централите, работещи чрез термична газификация на биомаса.

За опасността от нов балон предупреди преди дни председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев. "В момента се надува друг балон, подобен на фотоволтаиците. Това са централите на биомаса. Преференциалните цени на тока от биомаса са няколко пъти по-високи от този от слънцето в момента", коментира Добрев. Според него в този случай рискът е още по-голям, тъй като тези централи работят 7000-8000 часа на година, за разлика от слънчевите, които са ограничени до 1250. "Така 120 мегавата мощности на биомаса се равняват по произведена енергия на 700-800 мегавата фотоволтаици като пари, които ще им платим", допълни той.

По данни, изнесени от Делян Добрев, ръстът на това производство за първата половина на 2014 година е 512%. Необходимите средства само за 2014 година са 75 млн. лв., обясни председателят на енергийната комисия.

Няма основание за намаляване на цените на тока от биомаса, коментираха представители на бранша, които присъстваха на общественото обсъждане. Според производителите цената на дървесината не намалява, а расте, и на последните търгове през декември дървесината се е продавала за 160 лева за куб. метър, което е 307 лева за тон.

От Българската асоциация за биомаса възразиха срещу допускането, че централите работят 8 000 часа годишно. Според председателя на организацията Андрей Бъчваров централите на биомаса у нас работят не повече от 4 000 часа годишно заради проблеми с доставките на суровина. За Европа средната натовареност на такива производители не надхвърля 7 000 часа годишно.

ДКЕВР не е взела предвид и някои разходни пера на централите, сред които за пренос на дървесината от мястото на сеч до централата, допълни още Андрей Бъчваров. Той посочи също, че централите на биомаса използват отпадък от дървесината - т.нар. дървесен чипс, и "не горят гората". От Българската фотоволтаична асоциация обаче обявиха, че подкрепят само малките инсталации на биомаса, защото само те са екологични. Големите инсталации не могат да бъдат захранвани само от дървесни остатъци и санитарна сеч, смята Антон Желев от организацията.

Заявената от Асоциацията по биомаса позиция е изкупните цени да не бъдат променяни.

"Целта ни не е да намалим поредната цена", коментира от своя страна председателят на енергийния регулатор Светла Тодорова. Тя допълни, че целта е била да се изчистят несъответствия между реалните и прогнозните разходи.

Доскоро ограниченията за сектора за производство на електричество от възобновяеми активи не важаха за тези централи заради малкия им брой. Данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) показват, че централите на биомаса имат дял от около 0,2% от генерираните товари в енергийната система.


цени на еленергията
биомаса
ДКЕВР
По статията работи:

Галина Александрова