НАЧАЛО » анализи

Делян Добрев: Търговците на енергия ще трябва да предоставят банкова гаранция пред Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

fb
3E news
fb
06-03-2018 07:42:00
fb

Промените в закона за енергетиката набират скорост. Все още предложенията се обсъждат, като целта е в най-скоро време да бъдат максимално изяснени промените, които ще гарантират следващата важна стъпка от лиерализацията на електроенергийния пазар. Най-общо целта е гарантиране на сигурност на енергийните и на финансовите потоци, така че да може от една страна НЕК да оперира свободно, от друга страна на борсата за има достатъчно продукти, които да осигурят на свободния пазар цени, близки до тези на съседните пазари. 

"Темата е важна и очевидно вълнува всички. Още през месец февруари се проведоха срещи, свързани с промените в Закона за енергетиката. Промените, за които говорим не са някакви нови идеи, не са измислени в рамките на час или два, в рамките на някаква среща, а са по препоръките на Световната банка за либерализация на пазара в България, с тази уговорка, че не се правят в цялост, така както препоръчва институцията, а са частични с промени в закона, пилотно за една определена група производители", обясни преседателя на енергийната комисия към Народното събрание при обсъждане на промените в Закона за енергетиката, инициирани от Националния комитет към Световния енергиен съвет в България.

Идеята, по думите на Добрев е обсъждана със сектора и с работодателските организации. Той припомни малката крачка през миналата година всички производители да продават енергията си на свободната борса.

"Резултатите вече са налице. През миналия месец февруари, ако не се лъжа имаше над 10 търга, имаше сключени множество двустранни договори, в пазара „ден напред“ участват над 40 участника. Ликвидността се подобрява. Доста по-уверени сме, че цените се приближават до пазарните цени в региона. Сега през месец март ще направим допълнителна крачка в посока либерализация.

Всички производители с преференциални условия, тук говорим за заводски централи, когенерации, топлофикации, ВЕИ (възобновяеми производители на енергия) с над 5 МВт ще продават своята енергия през свободно договорени цени през платформа  на енергийната борса (БНЕБ).

Разликата, която сме споделяли преди и сега е,  че вероятно ще пристъпим към тази промяна не за генерациите над 5 МВт, а над 4 МВт, защото се оказва, че има една много голяма група производители, които е спряла или гравитирала около 5 МВт – 4,9 МВт с идея да си спести процедурата по лицензиране в КЕВР. Тъй като тези производители са достатъчно големи това няма да ги обремени кой знае колко. Последните разговори са да включим производителите над 4 МВт.

Общото количество енергия, която ще излезе на свободния пазар ще се продава по свободно договорени цени е малко над 4 Твтч. В същото време, за да има съпоставимост на енергията, която излиза на свободния пазар и тази, която е за регулирана квота, разработваме текстове , с които  технологичните загуби, които купуват ЕРП-та няма да ги купуват повече от НЕК, а ще ги купуват от енергийната борса по свободно договорени цени. Размерът на технологичните загуби е съизмерим с енергията за свободния пазар, тоест отново около 4 Твтч", обясни Добрев.

"Имахме дебат с КЕВР, с колеги от Народното събрание, с БЕХ, с Министерство на енергетиката дали както предлага Световната банка да се промени моделът по отношение на „задължение към обществото“. Дали „задължение към обществото“ да продължи да се събира от НЕК и част от приходите от „задължение към обществото“ да бъдат прехвърлени към Фонда за енергийна сигурност или направо да пристъпим към събиране на задължение към обществото от Фонда за енергийна сигурност, който да компенсира обратно НЕК за ВЕИ-та, който са под 4 МВт и които остават все още по стария режим. През последните 10 дни работим по този втори сценарий - „задължение към обществото“  да се събира от Фонда за енергийна сигурност и Фонда да превежда всеки месец частта, която НЕК трябва да разплати за производителите под 4 МВт, за да избегнем проблеми със събиране на „задължение към обществото“. Знаете, че това е тема и беше тема през последните година, година и половина. Една част от търговците, 15 по последната справка имат задължение към НЕК, тоест имат невнесени суми в НЕК. Това са в повечето случаи суми, които търговците са взели от консуматорите на енергия, но не са внесли в НЕК. Проблемът с времето стана доста сериозен. Сумите се натрупаха и лошото в случая е, че търговците нямат активи, с които да обезпечат тези големи суми на „задължение към обществото“, заяви председателят на енергийната комисия. Той призна, че породилият се стар проблем не може да се реши,  но "поне може да се погрижим законодателно оттук нататък да нямаме такъв проблем".

"Затова в Закона за енергетиката ще внесем текстове, с които ще изискаме банкова гаранция, или депозит в размер на едномесечното „задължение към обществото“ на търговските участници. Тоест търговците ще трябва с банкова гаранция да осигурят сума, равна на едномесечната консумация, за да може в случай, че не платят „Фонда (сигурност на електроенергийната система) да има възможност да усвои банковата гаранция в размера на „задължение към обществото“, което не е внесено, за да не се трупат задължения.

По отношение на референтната цена, Добрев обясни, че енергията от ВЕИ ще се продава по свободно договорени цени, като на пазара ще се получи съответната цена.

„За разликата между преференциалната цена, гарантирана със закон и цената, която се очаква те да постигнат на борсата, Фонда за сигурност на енергийната система ще сключи договори за разлика с около 100-ина производители. Тези договори за разлика ще бъдат с фиксирана цена и ще се плаща за всеки 1 МВт електроенергия, която е произведена и продадена съответно. Тези разлики ще бъдат различни за различните видове производители“.

Причината, както обясни Добрев е, че „различните производители имат различни преференциални цени“. „И не само различни за фотоволтаиците и за вятъра, но и различни в зависимост от решенията на регулатора. Защото има някои фотоволтаици с преференциални цени от 465 лева. Има някои с 699, има други с 300 лева или други. Тоест не само по вид производство , но и ще бъдат различни по отношение на регулатора, с които са определени преференциалните цени“, каза Добрев.

Председателят на енергийната парламентарна комисия уточни, че има разлика по отношение на термина „референтна цена“ и тя не е съвсем такава. „Въвеждайки термина „референтна цена“ по един или друг начин означава, че по един или друг начин регулираме свободния пазар, което не трябва да се случва. Но по отношение на прогнозната цена за следващия ценови период, например за ЕРП-та, защото това ще е въпрос по отношение на техните технологични загуби, там тази цена, ако се разминава с определен процент ще бъде третирана като недовзет или надвзет приход“, каза той като остави обясненията на председателя на КЕВР Иван Иванов.

"В закона няма да има фиксирани разлики. В закона ще има механизъм, по който регулатора ще определи въпросните разлики, договорите за разлики, които ще се сключат с различните видове производители. Тази стъпка в посока либерализация няма никакво отношение нито към „задължение към обществото“, нито към крайната цена на електроенергията, защото общият разход, който се плаща в момента, преди тази стъпка за либерализация и след като тя бъде направена ще бъде същият“, обясни още председателят на енергийната комисия.

„Фиксираната сума от разликата прехвърля в известна степен риска на производителите, но пък в същото време гарантира на производителите, че Фонда за енергийна сигурност ще бъде стабилен, защото приходите и разходите в този Фонд ще могат да бъдат калкулирани много лесно и ние имаме 100 процента убеденост, че това са средствата за компенсиране на разликите“.

„Сътресения, които имаше в миналото не се очакват“, заключи Делян Добрев.
промени в закона за енергетиката
фонд Сигурност на електроенергийната система
НЕК
ВЕИ
БНЕБ
Делян Добрев
По статията работи:

Маринела Арабаджиева