НАЧАЛО » анализи

Делът на ВЕЦ в производството на ток расте до 61.13 %, а износът вече е над 28 %

fb
3E news
fb
18-09-2018 09:15:00
fb

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и износът на ток продължават да нарастват, докато всички останали показатели към края на третото тримесечие от годината си остават негативни. Производството и потреблението, както и делът на базовите централи и възобновяемите енергийни източници към средата на септември 2018 г. все още са отрицателни.  Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 16 септември 2018 г., спрямо същия период на 2017 г.  

Производството на електроенергия към средата на месец септември тази година е в обем от 31 908 431 MWh. Това е спад (минус) от 0.52 %. За сравнение през същия период година по-рано е отчетено производство от 32 076 214 MWh.

Няма съществено подобрение и при негативната тенденция за потреблението на електроенергия, като за посочения отчетен период то е от порядъка на 26 711 459 MWh, при 28 017 613 MWh миналата година. Спадът вече е под пет процента - минус 4.66 %,  но напредъкът дори към изравняване е много бавен.

Износът на електроенергия обаче продължава да расте и през този сравнителен период вече е надхвърля 28 процента - 28.5 %.  (ръст от 27.27 % към 9 септември )За сравнение, ако за времето от началото на миналата година до 16 септември изнесеният ток е бил 4 058 601 MWh, то сега вече е 5 196 972 MWh.

Въпреки че делът на базовите централи също е отново на минус, подобрение има, колкото и да е слабо. Все пак, в сравнение с година по-рано разликата не е малка. Така например от първи януари до шестнадесети септември миналата година участието на базовите централи е било в обем от 27 227 909 MWh, докато за сравнявания период на настоящата година е 25 744 045 MWh. Спадът е (минус) 5.45 %. Преди седмица като процент отчетеният спад бе 5.59 %.

Отрицателният дял  на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа продължава да е висок и да поставя доста въпроси. Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на годината до 16 септември намалява (минус) с 6.10 % и е от порядъка на 873 027 MWh, докато година по-рано е било 929 710 MWh. Спад има както при вятърните (минус 6.29 %), така и при фотоволтаичните мощности (минус 1-81 %) и биомасата (минус 15.98 %).
Значителен остава и отрицателният дял от участието на ВЕИ в разпределителната мрежа – минус 12.68 %. За сравнение, ако през сравнявания период на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 385 442 MWh, то сега спада до 1 209 796 MWh. В частност това се дължи както на спада при вятърните (минус 12.80 %), така и при фотоволтаичните мощности (минус 15.10 %). Делът на биомасата в разпределението остава положителен – плюс 4.70 %.

Водноелектрическите централи, колкото и да е странно продължават да увеличават положителното си участие, което към средата на месец септември расте до (плюс) 61.13 %. Така например, ако през посочения отчетен период на 2017 г. ВЕЦ са участвали с 2 533 153 MWh, то сега това участие расте до 4 081 563 MWh.  Припомняме, че преди седмица бе отчетен ръст от 59.91 % или участи от 3 994 721 MWh.

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
производство на ток
износ на ток
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева