НАЧАЛО » анализи

Делът на ВЕЦ в производството на ток през септември расте до 62.23 %, спрямо година по-рано

fb
3E news
fb
26-09-2018 08:18:00
fb

Без съществена промяна остават тази седмица показателите за производство и потребление на електроенергия. Разбира се, подобрение има, но все още данните остават отрицателни с изключение на износа и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  от 1 януари до 23 септември 2018 г., спрямо същия  период на миналата година.

Производството на електроенергия продължава да расте, макар че все още остава отрицателно спрямо сравнявания период на миналата година и е в обем от 32 696 604 MWh. За сравнение до 23 септември миналата година то е било 32 836 248 MWh. Понижението е (минус) 0.43 %. Преди седмица бе отчетен спад от 0.52%.

Потреблението на електроенергия е в обем от 27 356 209 MWh в сравнение с 28 686 069 MWh , което е спад (минус) от 4.64 %. Седмица по-рано бе отчетен спад от 4.66 % (26 711 459 MWh, ). Първоначалният коментар на тези дълго време запазващи се отрицателни данни  не е радостен, въпреки почти незабележимото подобрение.

Затова пък за пореден отчетен период данните за износа на електроенергия са добри. Ако за времето от 1 януари до 23 септември миналата година износът е бил в обем от 4 150 179 MWh, то сега той е от порядъка на 5 340 395 MWh, което е ръст (плюс) от значителните 28.68 %.

Участието на базовите централи продължава да е отрицателно, а подобрението все още остава незабележимо. Така например, ако през сравнявания период на миналата година участието на базовите централи е било в обем от 27 894 309 MWh, то през настоящата година то е 26 407 133 MWh, или минус 5.33 %. За да стане ясно колко бавно е подобрението е редно да се припомни, че преди две седмици бе отчетен спад от 5.59 %, а седмица по-късно – минус 5.45%.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазва двуцифрените отрицателни стойности както при преносната, така и през разпределителната мрежа и данните са доста смущаващи.

Ако през отчетния период на 2017 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 954 029 MWh, то сега този дял намалява до 889 570 MWh. Спадът е (минус) 6.76 %.

Отрицателно е участието както на вятърните мощности (минус 7.64 %), така и на тези от фотоволтаици (минус 1.32 %) и биомаса (минус 16.58 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа ог първи януари до двадесет и трети септември също запазва високото си отрицателно участие – минус 12.93 % или в обем от 1 239 268 MWh, спрямо 1 423 305 MWh година по-рано. Това се дължи на запазващата се негативна тенденция както при вятърните, така и при соларните мощности. Делът на вятърната енергия например спада  (минус) в сравнение с периода от началото на годината до 23 септември със значителните 13.96 %, а производството от фотоволтаици стига до минус 14.85 %. Делът на биомасата остава положителен – плюс 4.74 %.

В същото време отново, за пореден отчетен период тази година участието на водата в производството на електроенергия продължава да расте. Така например, ако през сравнявания период на 2017 г. участието на ВЕЦ е било от порядъка на 2 564 605 MWh, то сега расте до 4 160 633 MWh. Това е увеличение (плюс) със значителните 62.23 % спрямо отчетният период година по-рано.

Преди седмица бе отчетен ръст от 61.13 %, а преди това – нарастването бе 59.91 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева