НАЧАЛО » анализи

Делът на ВЕИ в разпределението остава отрицателен - минус 11.20 %, спрямо година по-рано

fb
3E news
fb
16-10-2018 09:09:00
fb

Производството на електроенергия мина в положителната зона, но потреблението все още изостава. Може да се предположи, че този ръст се обуславя от нарастващия износ на електроенергия, който наистина е на едно от най-високите си нива за последните години, а вероятно и на слабото подобрение по отношение на вътрешното потребление. В същото време потреблението продължава да е отрицателно. Тревожно остава и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Значителният спад продължава доста дълго. Разбира се, делът на водноелектрическите за пореден отчетен период остава много висок. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 14 октомври 2018 г., спрямо същия период година по-рано.

 

Производството на електроенергия от началото на тази година до средата на октомври е 35 164 827 MWh в сравнение с 35 127 676 MWh за същия период на 2017 г. Увеличението е 0.11 % и за пръв път от няколко месеца данните са положителни.  

Запазва се обаче отрицателното потребление, като остава на нивото от минус 4.51 %. За сравнение, ако през миналата година потреблението е било от порядъка на 30 765 541 MWh, то за посочения период на настоящата година остава до 29 379 464 MWh.

Износът на електроенергия продължава да нараства. Така например ако през сравнявания период на 2017 г. той е бил в обем от 4 362 135 MWh, то през настоящата година вече достига до 5 785 363 MWh, което е увеличение от 32.63 %.
Само преди седмица сравнителните данни показаха ръст от 31.12 %.

Въпреки лекото подобрение, участието на базовите централи продължава да е отрицателно. - минус 4. 76 % (спад о 4.98 % преди седмица) за периода от началото на годината до (почти) средата на месец октомври. Така например, ако за посочения период от миналата година участието на базовите централи е било в обем от 29 872 879 MWh, то през настоящата то е от порядъка на 28 451 861 MWh.

Не може да не се отбележи подобрението на показателите при участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи, въпреки че все още остават отрицателни. Делът на ВЕИ в преносната мрежа бележи спад (минус) от 6.52 % (минус 7.54 % педи седмица ) до 974 293 MWh. За сравнение за посочения период от първи януари до средата на октомври година по-рано възобновяемите източници са участвали с 1 042 242 MWh. В частност това се дължи на отрицателния дял както на вятърната (минус 7.40 %) енергия, така и на слънчевата (минус 0.42 %) и биомасата (минус 17.76 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на настоящата година остава до високото ниво от минус 11.20 % и е в обем от 1 522 714 MWh спрямо 1 352 246 MWh. В частност това се дължи на много високото отрицателно участие както на енергията от  вятърни електроцентрали (минус 13.79 %), така и на производството от фотоволтаични централи (минус 12.19 %). Делът на и биомасата расте (плюс) с 6.83 %.

Водноелектрическите централи също продължават за пореден месец да държат рекордно увеличение от 63.07 % за времето от началото на януари до 14 октомври тази година, спрямо миналата. За сравнение, ако през посочения сравнителен период преди една година производството им е било в обем от 2 689 841 MWh то сега то расте до 4 386 427 MWh. Преди седмица отчетеният ръст за съответния сравнителен период бе още по-висок  - 63.93 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева