НАЧАЛО » анализи

Делът на ВЕИ в потреблението на електроенергия в Германия расте до 36,1 %

fb
3E news
fb
28-12-2017 09:23:00
fb

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Германия през настоящата 2017 г. нараства съществено. Това става ясно от данните на Федералното обединение за управление на енергетиката и водите на Германия Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW. Асоциацията обединява енергийните компании на Германия от всички сектори.

Така например делът на ВЕИ в потреблението достига до 36,1 % пир 31,6% през миналата година. В  производството на електроенергия съответно увеличението е до 33,1 % от 29 % година по-рано.

В процентно отношение най-голямо е увеличението при производството от офшорните вятърни електроцентрали – с 49 % до 18 млрд. кВтч. Континенталната вятърна енергетика е увеличила производството с 31 %.

По отношение на електроенергията, произвеждана от слънчеви панели, ръстът не е толкова голям - той се изчислява на около 4 % до почти 40 млрд. кВтч.

В Закона за възобновяеми енергийни източници на Германия (EEG) е определен дела, който страната трябва да постигне към 2025 г. Според залегналите норми, делът на ВЕИ в потреблението на електроенергия трябва да е от порядъка на 40-45 %.
Потреблението на електроенергия в страната се е увеличило с 0,8 %, което се дължи на капризите на времето от една страна и благоприятната икономическа конюнктура, отбелязват от BDEW.

От публикуваните данни става ясно също така, че в Германия е регистрирано понижение на дела на въглищата в производството на електроенергия – спад до 37 % от 40,3 % през 2016 г.

Председателят на BDEW Stefan Kapferer коментира постепенното намаляване на дела на кафявите въглища. „Само през 2017 г. шест електроцентрали на въглища прекратиха дейността си в съответствие с данните на Федералната мрежова агенция. Първите електроцентрали на кафяви въглища са преведени в режим на готовност, което ще бъде последвано през 2019 г. от други енергийни блокове на въглища. Планирано е извеждането от експлоатация на още 14 електроцентрали, работещи на каменни въглища. Причина за това са променените пазарни условия – никой не инвестира в електроцентрали, работещи с въглища“, казва той.

В средносрочна перспектива (до 2023 г.) е предвидено понижение на установените мощности на електроцентралите, работещи на основата на въглища, нефтопродукти и газ, а също така (до нула) и на атомната енергетика.

В същото време производството на електроенергия на базата на природния газ през 2017 г. се е увеличило до 13 % при 12,5 % през 2016 г. Увеличението от тези 0,5 % се изчислява на 985 млрд. кВтч (2016 г. - 936,3 млрд.кВтч).

Според данните, през настоящата година електроцентралите са използвали повече природен газ за производство на електроенергия и топлинна енергия, отколкото през 2016 г. По-високо е потреблението на топлинна енергия. От BDEW отбелязват в същото време, че използването на ВЕИ в транспорта и при топлоснабдяването тече с темпове, които са по-бавни и неудовлетворителни.

 

Данните може да проследите тук: https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/erneuerbaren-anteil-liegt-2017-bei-ueber-36-prozent/

ВЕИ
вятърна енергия
слънчева енергия
BDEW
Германия
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева