НАЧАЛО » анализи

Делът на ВЕИ в ОИСР нараства с 12,1 % през първото тримесечие на 2018 г.

fb
3E news
fb
02-07-2018 11:12:00
fb

Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува статистическият си доклад за развитие на електроенергетиката в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, членуват 37 държави) за първото тримесечие на 2018 г.  Делът на 37-те страни-членки в световния БВП съставлява  60 % .

Според данните, делът на вятърната енергетика в производството на електроенергия през първото тримесечие е от порядъка на 8 %. За сравнение през същия период на миналата година то е бил 7,1 %.

Делът на слънчевата енергия се изчислява на 2,1 %. През първото тримесечие на 2017 г. общият им дял е 1,9 %.
При производството на електроенергия от ядрени мощности се забелязва известен спад – от 18,1 % през януари-март 2017 г. до 17,4 % през същия период на настоящата година.

Според данните, през март 2018 г. производството на електроенергия нараства с 4,1% в сравнение с февруари 2018 г.

Възобновяемите енергийни източници нарастват  с 12,1% и представляват 28,9% от общото нетно производство, като заедно с вятърът нарастват с 18,2%, достигайки 75,6 Twh.
Производството на въглища спада с 1,9 %, докато производството от природен газ нараства с 2,9 %, сочат данните.

Заради студеният месец март, производството на електроенергия в страните-членки на ОИСР от Европа, производството на електроенергия е нараснало с 6,8 % спрямо март 2017 г., достигайки почти до нивото на производството на ток от началото на годината (януари). При вятърът и производството на електроенергия от хидроенергийни мощности се наблюдава увеличение от 20,8 % и 15,6 % съответно в сравнение с месец март 2017 г., като общият дял от производство на възобновяеми източници достига до 38,3 %.

Данните сочат още, че производството на енергия от вятър във Великобритания за пръв път изпреварва това от ядрена енергия за първото тримесечие на 2018 г.

 

Пълният доклад на МАЕ може да бъде намерен на страницата на организацията: https://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf

ВЕИ
МАЕ
ОИСР
производство на електроенергия от ВЕИ
природен газ
въглища
ядрена енергетика
енергия от вятърни централи
електроенергия от слънчеви централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева