НАЧАЛО » анализи

Делът на базовите централи в производството на ток към края на декември спрямо година по-рано остава отрицателен – минус 1.15 %

fb
3E news
fb
28-12-2018 10:00:00
fb

Производството на електроенергия от няколко седмици се възстановява и данните, спрямо предходната година са положителни от няколко седмици.  Участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) обаче продължава да  е отрицателно и определено постигането дори на изравнителни нива изглежда трудно постижимо. Затова пък отново прави впечатление запазването на високият положителен дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). В предпоследната седмица от края на настоящата година износът отново остава рекордьор по ръст. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 23 декември тази година, спрямо същия период на предходната 2017 г.Производството на електроенергия от първия ден на настоящата година до деня преди Коледа нараства с 2.34 %. За сравнение, ако за посочения период на миналата 2017 г. то е било в обем от 44 299 780 MWh, то през сравнявания период на настоящата година е от порядъка на 45 336 340 MWh.

Потреблението на електроенергия обаче продължава да е отрицателно и ако преди имаше податки поне за изравняване на данните с предходната година, сега вече е ясно, че това няма да се случи. Според данните на ЕСО от началото на настоящата додина до 23 декември потреблението на електроенергия е в обем от 37 720 873 MWh спрямо 38 896 019 MWh за същото време година по-рано. Това е спад (минус) от 3.02 %.

Износът на електроенергия отново остава рекордьор по ръст и вече почти докосва петдесетте процента. Така например, през сравнявания период на миналата година износът на електроенергия е бил от порядъка на 5 403 761 MWh. За настоящата година износът расте до 7 615 467 MWh, което е ръст от 40.93 % (40.77 % ).

Участието на базовите централи се подобрява, но по-слабо от очакваното и остава отрицателно, сочат още данните на системния оператор. За сравнение, ако  през посочения сравняван период на миналата година участието на базовите централи е било в обем от 37 870 118 MWh, то сега намалява до 37 320 400 MWh. Спадът е от порядъка на (минус) 1.45 % (минус 1.61 % към 16 декември).

Отдавна не е учудващ високият отрицателен дял на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа и може да се предположи, че той няма да бъде прескочен и към края на  годината.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на настоящата 2018 г. до 23 декември е в обем от 1 176 417 MWh. За същия период на миналата година ВЕИ са участвали с 1 278 334 MWh. Както става ясно от данните, това е понижение (минус) от 7.97 % . То се дължи основно както на отрицателния дял на вятърните (минус 8.13 %), така и на фотоволтаичните (минус 2.06 %) централи. Делът на биомасата също е отрицателен – минус 21.16 %.  Все пак подобрение има. Преди седмица отчетеният спад бе от минус 8.37 %.

Висок отрицателен дял се запазва и при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа – минус 10.17 %. Ако през сравнявания период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 800 058 MWh, то сега спада до 1 615 987 MWh. В частност високият отрицателен дял се дължи както на вятърните (минус 11.48 %), така и на фотоволтаичните (минус 11.86 % ) мощности. Увеличението при биомасата е от порядъка на 6.10 %.

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават за пореден отчетен период лидер по високи показатели, макар че спрямо седмица по-рано има лек спад в участието им в производството на електроенергия за страната. Ако от началото на миналата година до 23 декември участието на ВЕЦ е било в обем от 3 351 270 MWh, то за същия период на настоящата 2018 г. то нараства до 5 222 536 MWh. Това е ръст (плюс) от 55.84 %. Седмица по-рано отчетеното увеличение по отношение на дела на водноелектрическите централи бе за 56.09 %. Може да се предположи, че този висок дял, макар и в не толкова голям обем ще се запази и до края на настоящата 2018 г.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
износ на ток
призводство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева