НАЧАЛО » анализи

Делът на базовите централи в производството на ток към средата на юни спада с 8.45 %

fb
3E news
fb
19-06-2018 01:49:00
fb

Показателите за производството и потреблението на ток за периода от началото на годината към 17 юни в сравнение със същия период на миналата година продължават да са отрицателни. Запазва се  и спадът при производството на базовите централи, докато износът на ток се увеличава. Това става ясно от данните за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).  Подобрение има и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа, но делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) вече не е толкова висок.

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 17 юни 2018 г. е в обем от 20 481 250 MWh. За сравнение през същия период на миналата година то е било 21 144 961 MWh, което е спад от (минус) от 3.14 %.

Спадът при потреблението на електроенергия за сравнявания период продължава да е висок – минус 5.71 % , или от порядъка на 18 124 859 MWh спрямо 19 221 778 MWh. Само седмица по-рано отчетът на ЕСО бе за спад от 5.98 %.

 

Износът на електроенергия за сметка на това продължава да нараства и вече отбелязва положителните (плюс) 22.53 %. За сравнение, ако за времето от 1 януари до 17 юни миналата година износът е бил в обем от 1 923 183 MWh, то за посочения период на тази година вече е 2 356 391 MWh.

 

Участието на базовите централи до 17 юни тази година е от порядъка на 16 474 450 MWh при 17 995 258 MWh, спрямо миналата година. Това е спад (минус) от 8.45 %, което е подобрение, макар и доста слабо в сравнение с данните от отчетния период преди около седмица.

 

По-добри са данните за участието на ВЕИ в преносната мрежа и разпределителната мрежа. Като почти символичен може да се отчете спадът от (минус) 0.01 % при делът на ВЕИ в преносната мрежа – 589 747 MWh спрямо 589 799 MWh за сравнявания период на миналата година. В частност това се дължи на високия отрицателен дял на биомасата – минус 8.90 %, докато делът на произведената от  енергия от фотоволтаици ( плюс 1.37 %) и  вятърни мощности (плюс 1.38 %) остава положителна.

 

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа и от (1 януари - 17 юни )  към средата на годината продължава да е отрицателен – минус 8.91 % и е от порядъка на 777 783 MWh, като се повишава и в сравнение с отчетния период отпреди седмица. За сравнение за същия период на 2017 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 853 879 MWh. Отрицателните данни се дължат най-вече на срива от (минус) цели 12.13 % при производството от фотоволтаици, и не по-ниското минусово участие на вятърни мощности - (минус)  7.86 %. Делът на биомасата остава положителен, но делът е малък – плюс 5.95 %.

 

Участието на ВЕЦ в производството на електроенергия към първите седемнадесет дни на юни тази година все още остава относително високо – ръст (плюс) от 54.70 % или в обем от 2 639 270 MWh. За сравнение през посочения период на миналата година делът на ВЕЦ е бил от порядъка на 1 706 025 MWh. За отбелязване е, че от години толкова високо участие на ВЕЦ е не така често наблюдавано.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева