НАЧАЛО » анализи

Делът на базовите централи в енергийния баланс намалява с 15.16 на сто, вносът на ток расте с над 108 процента

За времето от началото на годината до 2 февруари, спрямо същия период на 2019 г. износът на електроенергия намалява с 33.67 на сто

fb
3E news
fb
04-02-2020 09:02:50
fb

Производството, потреблението и износа на електроенергия за първия месец на годината, продължават да намаляват. Съществен е и спадът при водноелектрическите централи (ВЕЦ). Вече е обезпокоителна негативната тенденция по отношение на базовите централи. Затова път дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа остава висок. Най-голям ръст обаче се наблюдава при вноса на електроенергия. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 2 февруари тази година, в сравнение със същия период на миналата 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 2 февруари тази година е в обем от 4 195 008 MWh.  Това е спад (минус) от 15.30 %, след като за аналогичния период на миналата година отчетеното производство е било в обем от 4 952 969 MWh.

Спадът при потреблението на електроенергия е от порядъка на (минус) 4.56 %. За сравнение, ако за посочения период на миналата година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 4 461 518 MWh, то през тази е 4 257 943 MWh.

За пореден отчетен период износът на електроенергия остава отрицателен, въпреки че има някакви опити за подобрение на ситуацията. Така например за времето от началото на годината до втория ден на месец февруари този година износът е бил в обем от 507 749 MWh. Предвид данните за износ от порядъка на 765 547 MWh за посоченото време през 2019 г., това е спад (минус) от 33.67 %. (минус 34.39 % преди седмица).

На този фон данните за внос на електроенергия изглеждат впечатляващи, заради отчетения ръст (плюс) от 108,21 %. Според данните на ЕСО, ако за времето от първия ден на януари до втория ден на месец февруари миналата година вносът на ток е бил в обем от 274 096 MWh, то през аналогичния период на тази година той нараства до 570 684 MWh (плюс 86.92 % преди седмица). Експертите вече обясняват този ръст с няколко фактора – отварянето на пазара „в рамките на деня“, отпадането на таксите, топлото време, но и по-скъпия ток, произвеждан от българските централи и не на последно място закъснялата либерализация на електроенергийния пазар.

При това положение безпокойството по отношение на отрицателното участие на базовите централи остава. За първия месец и два дни от новата година дела на базовите централи намалява (минус) с 15.16 % до 3 740 081 MWh. През същия период на 2019 г. този дял е бил в обем от 4 408 603 MWh.

Запазва се положителната тенденция при участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи.

За времето от началото на годината до втория ден на февруари 2020 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е  обем от 129 065 MWh, като нараства с (плюс) 21.24 %. За сравнение през сравнявания период на миналата година то е било от порядъка на 106 458 MWh. В частност това се дължи на както на положителния дял на вятърните (плюс 9.67 %), така и на фотоволтаичните (плюс 65 %) мощности и биомасата (плюс 41.36 %).

Участието ва ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от първия месец и два дни от тази година спрямо миналата нараства (плюс) с 18.86 % и е от порядъка на 171 776 MWh. Пред сравнявания период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 144 518 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 5.45 %) и фотоволтаични (плюс 49.68 MWh) мощности, така на биомасата (плюс 9.61 %).

Отдавна не е изненада запазващата се негативна тенденция по отношение на дела на ВЕЦ. Ако през първия месец на миналата година например участието на ВЕЦ е било в обем от 293 390 MWh, то през същия период на настоящата година намалява до 154 086 MWh. Това е спад (минус) от 47.48 %. Предвид сушата и излязлото разпореждане на екоминистерството от миналата седмица за забрана за участието на водните централи в производството на електроенергия може да се очаква, че този спад ще продължи.

базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
износ на ток
потребление на електроенергия
производство на ток
ЕСО
Електроенергиен системен оператор
По статията работи:

3E news