НАЧАЛО » анализи

Дебат в ЕП: Имат ли въглищата роля при осигуряването на достъпна и чиста енергия?

fb
3E news
fb
19-09-2018 09:47:00
fb

Въглищата ще продължат да бъдат важен източник на енергия по време на енергийния преход. Около тази теза са се обединили част от участниците в проведения в Европейския парламент дебат на тема „Достъпна и чиста енергия” - цел №7 на ООН за устойчиво развитие. За това информира Европейската асоциация за въглища и лигнити (EURACOAL), която е била домакин на събитието през месец юли. Главен организатор на събитието, председателствано от проф Йежи Бузек, е бил Европейският енергиен форум.


Томаш Рогала (Tomasz Rogala - EURACOAL/PGG) – председател на Европейската асоциация по въглища и лигнити;  Майкъл Драбик (Michał Drabik,UNECE- директор по въпросите на икономиката в отдела за устойчива енергия към Икономическата комисия за Европа /ИКЕ/ на ООН (UNECE)); Хайце Сиимърс (Haitze Siemers) - началник отдел "Нови енергийни технологии, иновации и чисти въглища" в Генерална дирекция "Енергетика" и Ерве Мартин (Hervé Martin)-член на ЕК, началник отдел "Въглища и стомана" в ГД "Изследвания, иновации и чиста енергия” изразяват общо съгласие, че въглищата ще продължат да бъдат значим фактор при осигуряването на достъпна и чиста енергия по време на енергийния преход.

 

Рогала сочи в своята презентация, че не всички държави-членки на ЕС могат да си позволят по-високите разходи за енергийния преход, особено тези, които разполагат с ефективни залежи на въглища. Той подчертава необходимостта от продължаване на работата по технологиите за чисти въглища, тъй като въглищата ще бъдат необходими в европейския енергиен микс и през следващите десетилетия.


Председателят на EURACOAL призовава за по-дълъг период на прехода, за да се избегне ситуация, при която „бихме затворили местната въгледобивна промишленост, прехвърлили работни места извън Европейския съюз, и въпреки това бихме запазили отрицателното въздействие върху климата с използването на вносни въглища”.


Рогала обръща внимание на факта, че за да отговори на търсенето през 2017 г., ЕС е внесъл 173 милиона тона въглища. Според него по отношение на загубените работни места в добива на въглища това е еквивалентно на около 700 хил. работни места - работници, които биха могли да спечелят 13 милиарда евро годишно.


Вносът означава паричен превод в размер на 13 милиарда евро извън ЕС и премахване на 700 хил. работни места от пазара на труда. Преди няколко години EURACOAL е предупредил, че прекалено бързият преход просто ще прехвърли добре платени работни места извън ЕС и ето, че това се случи, подчертава Томаш Рогала.


В доклада си той подчертава, че цените на електроенергията са по-високи в страните с най-голям дял от новите възобновяеми енергийни източници - държави като Германия и Дания, където цените надхвърлят 0,30 € / kWh. Цените са по-ниски в страните с по-малък дял на възобновяемите енергийни източници, като в България- 0,10 € / kWh и в Чехия-0,15 € / kWh. А данните на Евростат показват, че 9% от гражданите на ЕС живеят в енергийна бедност - те не могат да си позволят да плащат сметките си за електричество.


Според Рогала действията на ЕС в областта на климата определено са твърде бързи. Той предлага въглищните предприятия да получат подкрепа за диверсификация по време на прехода. Същевременно обръща внимание, че тази промяна трябва да бъде в съответствие с глобалната ситуация, за да не се загуби
икономическата конкурентоспособност.


Майкъл  Драбик от UNECE в Женева отбелязва, че изкопаемите горива ще останат основен компонент на бъдещия глобален енергиен микс, дори при най-оптимистичния сценарий за намаляване на емисиите на парникови газове с 2° C. Според него всички седемнадесет цели на ООН за устойчиво развитие са равни, което означава, че цел 7 - за достъпна и чиста енергия, или цел 13 - за действия в областта на климата, не са по-малко важни, отколкото например тези за бедността (цел 1) или за глада (цел 2). Всички те трябва да се разглеждат заедно в интегриран подход. Драбик сочи факта, че всички цели за устойчиво развитие зависят от енергията, тъй като никоя от тях не може да бъде постигната без надежден достъп до нея.


Той припомня, че увеличаването на енергийната ефективност е ключът към намаляването на емисиите, по който въпрос работи евродепутатът Яромир Кохличек, заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент. Също така проблемът с емисиите СО2 от секторите на добива на въглища и природния газ трябва да бъде разглеждан на всеки етап от веригата на добавената стойност.


Драбик подчертава, че усилията за намаляване на емисиите в сектора на въгледобива не трябва да се съсредоточават само върху фазата на добива и производство на енергия, но и върху целия производствен цикъл на въглищата, включително планирането на минните дейности и периода след спиране на добивните дейности.


Икономическата комисия за Европа /ИКЕ/е уникална институция на ООН, която говори открито и откровено за ролята на изкопаемите горива в енергийния микс, предпочитайки да остави настрана емоциите и да води дискусия, основана на факти. Целта на ИКЕ е да подобри екологичните показатели на енергийната система, по-специално на изкопаемите горива. Драбик представя няколко проекта на ИКЕ и посочва международните центрове за върхови постижения в Китай и Полша, като кани участниците да подкрепят работата на ИКЕ в тези области.


Хайце Сиимърс от Главна дирекция "Енергетика" обръща внимание на ролята на иновациите и конкурентоспособността в развитието на енергийния сектор. Използвайки примери от Китай, с огромната му електропроводна мрежа и от Япония, с плана й за разработване на водородна икономика до 2035 г., той подчертава значението на енергийните иновации на международно ниво. Също така сочи като похвална водещата роля на Европа в осигуряването на Парижкото споразумение и подчертава, че този успех е необходимо да се следва с иновативни проекти за научноизследователска и развойна дейност в ЕС по време на енергийния преход. Отбелязва също така много интересни възможности с улавянето и използването на въглерода, за да се създаде не само генериране на електроенергия, но и да се изгради кръгова/безотпадна/  икономика.


Ерве Мартин, отговорящ за Изследователския фонд за въглища и стомана (ИФВС) в Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации", обръща внимание, че бъдещата конкурентоспособност на Европа изисква индустриална база с много продукти, като например вятърни турбини, които сами по себе си изискват стомана и следователно въглища, но по-чисти въглища в бъдеще.


На събитието са присъствали около 50 души, сред които членове на Европейския парламент, представители на ООН и Европейската комисия, членове на EURACOAL и представители на енергийни компании и търговски асоциации.


За съжаление няма информация за участие на български евродепутати на този важен дебат, който засяга непосредственото бъдеще на българската енергетика и съответно икономика.

 

дебат „Достъпна и чиста енергия”
Европейски парламент
въглища
енергиен преход
осигуряване на достъпна и чиста енергия
EURACOAL
Европейският енергиен форум
По статията работи:

Галина Александрова