НАЧАЛО » анализи

Глобалните енергийни инвестиции: Най-много средства се насочват в електроенергетиката

Инвестициите в мрежи и хранилища се увеличават постоянно и се адаптират към пазарните промени

fb
3E news
fb
28-07-2017 08:01:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт

 В началото на юли 2017 Международната енергийна агенция (МЕА) публикува своя годишен доклад  за световните енергийни инвестиции. Докладът на МЕА извежда общи тенденции и заключения, като представя регионалните специфики.

Въпреки намаляването с 25% на инвестициите в електроенергия от въглища през 2016 г., Китай остава най-големият енергиен инвеститор в света поради големите инвестиции в чиста електроенергия и мрежи, както и в енергийната ефективност. Инвестициите в енергетиката в САЩ са все още по-високи от тези в Европа, където те намаляват с 10% главно поради възобновяемите енергийни източници.

Същевременно докладът за световните инвестиции в енергетиката се занимава с развитието по отделни сектори.

Докато нефтената и газовата индустрия се адаптират към новите пазарни условия и енергийния преход чрез спестяване на разходи и съсредоточавайки се върху развитието на технологиите, инвестициите в нефт и газ се очаква да се стабилизират през 2017 г. Всъщност макар инвестициите в петрол като цяло да намаляват, инвестициите в електропроизводство на база природен газ остават стабилни, най-вече поради проектите в Северна Америка, Близкия изток и Северна Африка, където има евтини и изобилни газови ресурси.

Поради прогресивното постепенно премахване на въглищата, инвестициите във въглищни централи са намалели. И накрая, през 2016 г. се появявавт и и нови ядрени мощности (около 10 GW), но най-вече като резултат от решения, взети далеч преди 2016 г.

По отношение на електроенергийния сектор, за пръв път световните инвестиции в този отрасъл надхвърлят общите инвестиции в доставката на нефт, газ и въглища. В резултат на това, през 2016 г. електроенергийният сектор става най-големият получател на енергийни инвестиции.

По същия начин инвестициите в мрежи и хранилища се увеличават постоянно и се адаптират към пазарните промени. По този начин цифровизацията насърчава модернизацията на мрежата, която се преформатира в интегрирана платформа за данни и услуги. Това подчертава нарастващата роля на цифровизацията и цифровите технологии в енергийния сектор.

Докладът заключава, че влиянието на инвестициите в зелена енергия намалява. Дори ако делът на разходите за чиста енергия е нараснал през 2016 г. и е представлявал 43% от общите инвестиции при снабдяването с енергия, общият спад на енергийните инвестиции повдига въпроси. Първо, в доклада се посочват бъдещите рискове за енергийната сигурност. Второ, дори и електричеството да е най-големият получател на енергийни инвестиции, то неговата гъвкавост остава тревога. Накрая според доклада "въпреки, че приносът на нови вятърни и соларни PV мощности за посрещане на търсенето се е увеличил  (...) то очакваното производство от тези мощности е почти изцяло компенсирано от забавянето на инвестиционните решения в областта на ядрената и водната енергия, които намаляват с  повече от 50%." Поради това липсата на инвестиции би могла да забави развитието на производство с ниски въглеродни емисии и да повлияе на сигурността на доставките. Ето защо д-р Фатих Бирол, изпълнителен директор на МЕА, предупреждава политиците да "държат под око дългосрочната адекватност на доставките", тъй като "петролната и газова индустрия се пренасочва към проекти с по-кратък цикъл".

Резюме на доклада

Още анализи от авторите на Института за енергиен мениджмънт можете да намерите на: http://www.emi-bg.com/bg/

 

инвестиции
енергетика
електроенергетика
газопроводи
хранилища
По статията работи:

Галина Александрова