НАЧАЛО » анализи

В края на август производството от ВЕЦ отново расте и достига рекордните 57.93 %

Делът на базовите централи се подобрява, но остава с 6% по-малък от същия период на миналата година

fb
3E news
fb
28-08-2018 08:30:00
fb

Делът на производството от водноелектрически централи (ВЕЦ) достига рекордните 57.93 %. Тав се случва на фона на продължаващите твърде високи негативни данни на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа. В същото време общото производство продължава да е отрицателно, както и потреблението, въпреки по-същественото подобрение в сравнение с предишни отчетни периоди. Делът на базовите централи също расте. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 26 август тази година спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на годината пет дни преди края на горещия август тази година е от порядъка на 29 261 536 MWh в сравнение с 29 584 462 MWh през същия период година по-рано. Спадът е (минус) 1.09 %. За сравнение седмица по-рано бе отчетено понижение от (минус) 1.35 % или в обем от 28 361 697 MWh.

Потреблението също бележи подобрение, въпреки че остава в минусовите граници. Ако през сравнявания период на миналата година то е било 26 017 946 MWh, то сега е 24 740 616 MWh. Това е понижение (минус) от 4.91 %.

Износът на електроенергия в същото време все още остава  на ръба на 27 процента – по-точно 26.76 % или 4 520 920 MWh. За сравнение през посочения период на 2017 г. износът е бил от порядъка на 3 566 516 MWh.
Преди седмица в сравнение със съответния период, разбира се, бе отчетен ръст от 26,86 % при количество за износ от 4 295 117 MWh.

Участието на базовите централи за времето от началото на настоящата година до 26 август все още е отрицателно и според данните остава в обем от 23 536 347 MWh. През сравнявания период на миналата година то е било от порядъка на 25 038 559 MWh. Въпреки че има определено подобрение делът на базовите централи продължава да остава на нивото от минус 6 %.

Спадът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа, както и през голяма част от сравняваните периоди на 2017 г. все още е значителен. Делът на ВЕИ в преносната мрежа продължава да гони минусово участие – минус 6.91 %. За сравнение, ако през сравнявания период от началото на годината до 26 август 2017 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 859 792 MWh, то сега това участие е в обем от 800 396 MWh. В частност делът на вятърните мощности намалява (минус) с 8.14 %, а на биомасата със значителните 14.88 %, докато при фотоволтаиците спадът е (минус) от 1.46 %.

Както и преди седмица отрицателното участие на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава да държи рекордните минусови нива. В частност става въпрос за спад (минус) от 14.88 %. В случая положителен е само делът на биомасата (плюс 4.78 %), докато вятърната (минус 14.31 %) енергия и тази от фотоволтаици (минус 14.27 %) все още бележат съществено понижение.

За сметка на това за периода от началото на годината почти към края на месец август ВЕЦ продължават да държат рекорд при участието си в производството на електроенергия. Делът на водноелектрическите централи достига рекордни положителни нива – плюс 57.93 % и е от порядъка на 3 816 654 MWh. За сравнение през същия период на миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 2 416 728 MWh. Седмица по-рано отчетеният ръст бе от 57 % или 3 720 169 MWh. Проследяването на данните сочи подобрение, но самият факт за ръста при ВЕЦ за толкова продължителен период без съмнение има свой отговор. 

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева