НАЧАЛО » анализи

Вносът на ток за първите 26 дни на тази година расте с 86.92 %, износът намалява с 34.39 %

Спрямо същия период на миналата година потреблението на електроенергия спада с 4.67 %

fb
3E news
fb
28-01-2020 09:01:52
fb

Производството, потреблението,  износа на електроенергия  и участието на базовите централи от началото на годината към двадесет и шести януари запазват негативната си тенденция. Затова пък вносът на ток и дела на  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа нарастват. Разбира се, високият отрицателен дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се запазва и вероятно тази тенденция ще е дългосрочна. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор за периода от 1 до 26 януари тази година, в сравнение със същия период на миналата 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до двадесет и шестия ден на същия месец тази година е в обем от 3 346 496 MWh. За сравнение през същия период година по-рано то е възлизало на 3 922 534 MWh. Това е съществено понижение (минус) с 14.69 %.

Потреблението на електроенергия също намалява и то с вече значителните (минус) 4.67 %. Така например ако за сравнявания отчетен период на миналата година потреблението е било от  порядъка на 3 575 407 MWh, то през тази година намалява до 3 408 489 MWh.

Запазва се високият отрицателен дял при износа на електроенергия – минус 34.39 % (минус 34.23 на сто преди седмица). За времето от 1 до 26 януари миналата година износът е бил в обем от 585 952 MWh. За същото време на настоящата 2020 г. износът на електроенергия се свива до 384 418 MWh.

Затова пък вносът на ток продължава възходящия си ход.  Така например, през сравнявания отчетен период от предходната 2019 г. вносът на ток е бил в обем от 238 825 MWh. През същото време на настоящата 2020 г. , вносът на електроенергия се увеличава до 446 411 MWh. Това е ръст (плюс) от 86.92 процента (66.15 % преди седмица).

Продължава  негативната тенденция при базовите централи, което заедно с данните за вноса и износа е тема за коментар от експерти. За сравнение, ако през първите 26 дни на тази година участието на базовите централи е в обем от 2 987 286 MWh, то година по-рано е достигало до 3 497 703 MWh. Спадът (минус) е от порядъка на 14.59 %.

За пореден отчетен период се отчита висок положителен дял при участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за първите 26 дни на настоящата 2020 г. е в обем от 101 260 MWh, спрямо 80 611 MWh през аналогичния период на миналата година. Това е увеличение (плюс) от 25.62 %. В частност принос за това имат както вятърните (плюс 15.09 %), така и фотоволтаичните (плюс 67.14 %) мощности и биомасата (плюс 39.49 %).

Положителен, но малко по-слаб е дела на ВЕИ в разпределителната мрежа и за времето от първи до двадесет и шести януари тази година е в обем от 134 266 MWh, спрямо 113 507 MWh за същото време година по-рано. Увеличението (плюс) , според изчисленията на експертите от ЕСО е 18.29 %. В частност това се дължи на не така високото положително участие на вятърните (плюс 2.92 %) мощности, но много силния дял на фотоволтаиците (плюс 53.41 %) и разбира се на биомасата (плюс 10.64 %).

Продължава да се запазва високият отрицателен дял по отношение на водноелектрическите централи. Предвид ситуацията със слабите валежи вероятно този проблем ще се задълбочава. Ако участието на ВЕЦ през първите 26 дни на предходната 2019 година е било в обем от 230 713 MWh, то през същото време на настоящата 2020 г. намалява до 123 684 MWh. Това е спад (минус) от 46.39 %.

базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
износ на ток
потребление на електроенергия
производство на ток
ЕСО
Електроенергиен системен оператор
По статията работи:

3E news